Etiketlenen üyelerin listesi

Ebu Hanife, İslam tarihi içinde birçok farklı düşünce sisteminden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş önemli bir şahsiyettir. Asıl adı Numan Bin Sabit olan Ebu Hanife, Hicri 80 yılında (699) Irak’ın Küfe şehrinde doğmuştur. Emevi yönetimi ve Abbasi yönetimi altında da yaşayan Ebu Hanife, Emevilerin Irak katliamına şahitlik etmiştir. Emevi saltanatını onaylamadığı ve Emevi valisi İbn Ebu Hubeyre’nin yargıçlık teklifini reddettiği için çeşitli zulümlere maruz kalan Ebu hanife; Abbasiler

Bu konu 3490 kez görüntülendi 30 yorum aldı ...
Ebu Hanife hakkında bilinmeyenler.. 2.00 3490 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ebu Hanife hakkında bilinmeyenler..

  5 üzerinden 2.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 3490 kez incelendi.

Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan

  Ebu Hanife, İslam tarihi içinde birçok farklı düşünce sisteminden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş önemli bir şahsiyettir. Asıl adı Numan Bin Sabit olan Ebu Hanife, Hicri 80 yılında (699) Irak’ın Küfe şehrinde doğmuştur.

  Emevi yönetimi ve Abbasi yönetimi altında da yaşayan Ebu Hanife, Emevilerin Irak katliamına şahitlik etmiştir. Emevi saltanatını onaylamadığı ve Emevi valisi İbn Ebu Hubeyre’nin yargıçlık teklifini reddettiği için çeşitli zulümlere maruz kalan Ebu hanife; Abbasiler döneminde de muhalif tavrını sürdürmüştür. Yasadığı dönemlerde, birçok siyasi takibata ve baskıya uğrayan, ölümünden bugünlere;

  Kimileri tarafından en büyük imam, kimileri tarafından bid'atçı görülen Ebu hanefi'yi İlahiyat Profesörü Vecdi Akyüz ile konuştuk.

  Ebu Hanife'nin hadis ve rivayet kültürüne bakışı nasıldı?

  Ebu Hanife rivayetlerde sadece senedinin yeterli olmadığını iddia eder. Bunun yanında metin incelemesine de girmiştir. Yani rivayet edenlerin senedinin Peygambere kadar ulaşması ve rivayet edilenin de Peygamberin dilinden çıkmış olması esastır. Buna sübut problemi diyoruz. Sadece sened ile sabit olmuyor; ayrıca metnin de Peygambere aitliğinde de bir şüphe olmamalı. Eğer sübut meselesini ortaya koyamazsak o rivayet Peygambere ait değil daha sonra ortaya çıkmış bir metin olarak kabul edilir. O rivayet doğru olsa da peygambere ait değildir. Rivayetin sağlamlığını ortaya çıkarmanın yolları var Rivayeti ortaya çıkaranlar onu peygamberin sözü olarak görmek istemişlerdir. Halbuki Ebu Hanife buna değer vermiyor. Ona göre peygamberin ağzından çıktığı gibi bize ulaşması şarttır.


  Rivayetin sağlamlığını ortaya çıkarmanın da yolları var.

  Ebu Hanife "en başta Kur'an-ı Kerim'deki esaslara uygun olacak, ümmetin daha önce belirlemiş olduğu sahih sünnete, hadislere ve akla uygun olacak gibi o hadise bir değer atfetmek suretiyle peygambere ulaştırmak lazım" der. Bunun dışındaki yolları kabul etmiyor. Diğer mezhepler ise sadece senedin metnin doğruluğunu garanti ettiğini düşünüyorlar ki bu son derece hatalıdır. Bu, işin sadece bir ayağını ortaya koyabilir. Asıl olan ise metnin kendisi olmalıdır. Sahih olduğunu iddia edeceksek Kur'an'da peygamber için belirtilen usve-i hasenesine (güzel örneklik) uygun bir metin olmalıdır.


  Bazı hadisçiler Ebu Hanife'yi tekfir ederken Ehl-i Re'y ifadesini kullanıyorlar. Bu söylediklerinizi bu kavramla mı açıklıyoruz?

  Evet, bu ekole rey ekolü diyorlar genel anlamda yani. Diğer bir isimle Irak ekolü deniyor.


  Ebu Hanife'nin gerek kendi döneminde gerekse sonraki dönemlerde Ehli Rey olduğu için hadisçiler tarafından (İmam Malik, Ahmed bin Hanbel, Süfyan Sevri, Buhari v.d.) bid'atçılık ile suçlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Bu ithamlar, kendi tek yanlı görüşlerini dayatmaya yönelik anlayışlardır. Yani Ehli hadis sanki tek gerçekmiş gibi, onların yaklaşımı tek doğruymuş gibi düşüncelerdir. Bunlar günümüzde de var. Zaten bu düşüncede olanlar Ebu Hanife'nin ne demek istediğini bile tam anlamıyorlar. Yani hadis metinlerinin sübutu ile ilgili Ebu Hanife'nin dediklerini onlar tam anlayamıyorlar ve algılayamıyorlar. O metot farklılığı bu tür suçlamaları ortaya çıkarıyor. Buda gayet doğal.


  Buhari eserlerinde isim vermeden yapıyor bunu. Ve orada kastedilenin Ebu Hanife olmadığını iddia edenler var. Siz ne düşünüyorsunuz?

  Ebu Hanife'ye ait olan görüşleri biliyoruz. Onlara dair olan ifadelerin açılımı tabi ki o ismin Ebu Hanife olduğunu gösterir.


  İmam Malik'te de kısmen bir rey ekolü vardır

  Sadece Ebu Hanife'de değil İmam Malik'te de kısmen bir rey ekolü vardır. Her ne kadar onu ehli hadisten saysalar da onda da vardır bu özellik. Onu biraz daha derinden tanımak gerekir. Medine halkının ameli meselesi reyci yaklaşıma çok yakın bir yaklaşımdır. Zaten İmam Malik ile Ebu Hanife görüşmüşler ve bu tür konularda uzun uzun fikir alışverişi yapmışlardır. Ebu Hanife'nin mücadelelerle dolu bir hayatı var.


  Günümüze dönecek olursak; Ehli Sünnet çizgisinde olan mezheplerin bile kendi içinde Ebu Hanife'ye sert bir tavır almalarını nasıl değerlendirmeliyiz?

  Sünnilik itikadi ve siyasi açıdan bir değerlendirmedir. Fıkhi olan tarafı bu şemsiyenin altında olan bir meseledir. Öncelikle bu şemsiyeyi iyi bilmemiz lazım. Sünni, Şii, Harici ayrımları en başta itikadi ve siyasi bir ayrımdır.


  Mezhepler arasındaki ihtilaflar

  4 hak mezhep anlayışı, Memluk Sultanı Baybars'ın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmıştır. O dönem Kahire'de 4 kadı var ve aralarında tartışmalar çıkıyor. Bu zat, ulemayı topluyor ve bir mecliste karar alınıyor ve her mezhebe baş kadılık veriliyor. Mezheplerin aralarındaki ihtilafları çözmek için böyle bir otorite belirlemesi yapıyor. Daha sonra 4 mezhep kavramı yerleşiyor. Ki bu mezheplere Zahiriliği de eklemek gerek. Fakat günümüzde pek müntesibi kalmamıştır.

  Bu mezheplerin kendi içinde eleştirilerin olması bir düşüncenin dinamizmi için şarttır. Yeter ki ilmi bir üslup içerisinde olsun, ağır suçlamalara yol açmasın. Günümüzde mesela en küçük bir şeyde tekfir suçlamasına gidiliyor. En küçük bir fikir ayrılığına tahammül yok. Halbuki usulüne uygun bir düşünce hatalı olabilir ancak o düşünce yine usulüne göre eleştirilirse geliştirilebilir. Düşüncenin gelişmesi için ilmi bir üslup içinde bir eleştiri geleneğinin olması zorunludur.


  Ebu Hanife yaşasaydı Hanefi olduğunu söyleyenler nasıl yaklaşırlardı ona. Ya da O kendi mensuplarına nasıl bakardı?

  Geçmişte Ebu Hanife'yi şiddetle eleştirenler, o da imamın biridir diyenler, günümüzde kocaman kocaman kitaplar yazıyorlar; Ebu Hanife'yi dünyanın en büyük hukukçusu diye tanıtmaya çalışıyorlar. Bu çelişkili bir durum. Yani Ebu Hanife, düşünce geleneğinde belli bir yere oturan bir şahsiyettir. Bu yönüyle tanınması lazım. Ne aşırı olumlu yönde ne de olumsuz yönde tanınması, her iki tarafta da abartmamak gerekir. O da herkes gibi bir insandır. Onun düşüncelerine genelde bir bağlılık vardır ama o da herkes gibi bazı düşüncelerinden dolayı eleştirilebilir. Dolayısıyla, insanlar yeterince tanımayabilirler. Burada ulemaya büyük iş düşüyor. Sadece Ebu Hanife'yi değil tarihteki tüm büyükleri tam bir objektiflikle ve onların gerçek düşünceleriyle tanıtıcı eserler yazılması gerekiyor.

  Ebu Hanife'nin siyasi mücadelesini de, ilmi gelişimini de ve nasıl bir ortamda nelerin geliştiğini bilmemiz gerekir. Bu konuda insanlar tanımıyor olabilirler ama araştırma yapmak suretiyle bir şekilde gerçeklere ulaşabilirler.


  Ebu Hanife özgür düşünceli bir insan

  Ebu Hanife günümüze gelseydi ne olurdu bilemeyiz ama yine de mensuplarından memnun kalırdı diye düşünüyorum. Aşırılardan hoşlanmazdı ama. Yani gerçek değerlendirmeyi yapamıyorsunuz çünkü o çok serbest ve özgür düşünceli bir insan. Çok tarafsız yaklaşabilen bir insan. Kendisine yanlışının söylenmesinden de hoşlanırdı. Öğrencilerini hep buna teşvik etmiştir zaten.

  Ebu Hanife, kendisini yeterince tanımayanı, dini bilgisi yeterince olmayanı, samimiyeti ve ilmi zihniyeti olmayanlardan hoşlanmazdı.


  Ebu Hanife, kendisine bir soru veya sorun geldiğinde nasıl bir yöntem izliyordu?

  40 tane seçkin talebesi vardı. Bunların her biri kendi alanında uzmandı. Kimisi tefsirde, kimisi Arap dili ve belağatında, kimisi sözlük biliminde, kimisi tarih alanında uzman seçkin öğrencileri vardı. Bu öğrencileriyle yaptığı toplantılara halkı katmazdı. Halk ile yaptığı umuma açık sohbetleri ayrı idi. Bu seçkin öğrencileriyle yaptığı toplantıda en ağır ilmi konular bile edep dahilinde tartışılıyordu. Bazen Ebu Hanife de kanaatini değiştiriyordu. Fikirlerin çatışmasını isterdi. Her konuda uzmanının konuşmasını istiyordu. Bu yöntem doğrusu günümüzdeki akademik üslubun da çok ötesinde bence. Bugün çok bağnaz akademisyenler de var. Özgürlükçü görünüp alttan alttan kendi düşüncesini dayatan insanlar da var.


  Kur'an ve Sünnet Ebu Hanife'nin vazgeçilmeziydi

  Re'y ekolü derken yanlış anlamayalım. Sadece re'ye dayalı bir ekol değil. En başta Kur'an temel kaynak... Ama bazı ayet ve kavramları farklı anlayabiliriz. Bunun da gerekçeleri vardır. Kur'an ve Sünnet Ebu Hanife'nin vazgeçilmeziydi. Ama ayrıntıda farklı düşünceler olabilir. Bu, sahabe arasında da vardı. Bizzat peygamber döneminde bile vardı ve peygamber de bunları hep takdir etmiştir. Ebu Hanife de böyle... Hepsini bir akademik dille tartıştırmış, konuşturmuş ve en sonunda bir kanaati benimsemiştir. Ebu Hanife'nin büyüklüğü ve günümüz için örnekliği de buradadır.


  Ebu Hanife'nin kaleme aldığı eser var mı?

  Doğrudan kaleme aldığı eser konusunda tartışmalar var. Ama günümüzdeki fikirlerin ona ait olduğuna dair şüphe yoktur. Ama El Fıkh'ul Ekber bu konuda kurucu bir metindir.


  http://www.hilalhaber.com/ebu-hanife-ile-ilgili-bilinmeyenler-roportaj,23.html

 2. #2
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Biz her zaman, her vesile ile söylemişizdir...
  Bu başında "Hilâl" kelimesi geçen haberlerden ve TV'den uzak durun, yoksa size ateş dokunur diye...
  Ateş dokunduktan sonra açtığı yanıklalın tedavisi çok zor olur !

 3. #3
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan
  tabiki okumadan yine yazıyorsunuz.. Kim ne diyor umrunuzda bile değil.

  Siz bi Alak 2. kısımı olacak, orasını okuyup, tefekkür edin.

 4. #4
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Nerden biliyorsun okumadığımı ?..
  Eleştiri yapmamdan mı?
  Biz o yazıyı alıntıladığın haber kaynağının ve TV'sinin "Allah bir" sözüne dahi acaba ne hinlik düşünerek söylenmiş bir sözdür diye temkinli bakarız arkadaşım !

 5. #5
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı
  Nerden biliyorsun okumadığımı ?..
  Eleştiri yapmamdan mı?
  Biz o yazıyı alıntıladığın haber kaynağının ve TV'sinin "Allah bir" sözüne dahi acaba ne hinlik düşünerek söylenmiş bir sözdür diye temkinli bakarız arkadaşım !
  ne o gönülleri gösteren gözlük mü var? Hinlik de ne demek ?
  Bi röportaj yapılmış, o yayınlanmış. Ben yazmayı bitirmeden, yorum atıyorsunuz, sırf ismi hilal diye. Tuhaf !!,

 6. #6
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı kilicarslan Nickli Üyeden Alıntı
  ne o gönülleri gösteren gözlük mü var? Hinlik de ne demek ?
  Bi röportaj yapılmış, o yayınlanmış. Ben yazmayı bitirmeden, yorum atıyorsunuz, sırf ismi hilal diye. Tuhaf !!,
  Sana göre tuhaf !
  Bize göre gerekli ...
  İmanın şartlarından birini dahi inkâr edenlerden --hep doğruyu söylemiş olsalar da-- hiç kimseye bir hayır gelmez !

 7. #7
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı
  Sana göre tuhaf !
  Bize göre gerekli ...
  İmanın şartlarından birini dahi inkâr edenlerden --hep doğruyu söylemiş olsalar da-- hiç kimseye bir hayır gelmez !
  efendi buyur, benzer röporrtaj burdada var, biraz eski ama aşağı yukarı aynı :
  http://www.haksozhaber.net/ebu-hanif...esi-26547h.htm

  Aciz hane tavsiyem, Alak suresi 2. kısmını okuyup bi tefekkür.

  not: siz hala ordamısınız, imanın şartı 6000 küsür, inkar edende yok.

 8. #8
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı kilicarslan Nickli Üyeden Alıntı
  efendi buyur, benzer röporrtaj burdada var, biraz eski ama aşağı yukarı aynı :
  http://www.haksozhaber.net/ebu-hanif...esi-26547h.htm

  Aciz hane tavsiyem, Alak suresi 2. kısmını okuyup bi tefekkür.

  Yaw, sana bi doğru-dürüst siteden bir alıntı yapmak -ömrün bitti-bitiyor- nasip olmayacak mı?

 9. #9
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan
  bi okuyun, ondan sonra ne derseniz deyin.

  Abuk subuk hala aynı şeyleri papağan gibi tekrarlıyorsunuz. Kaç kere bunlara cevap verildi, inadına yapmak ya söylenene kulak tıkamak yada artık art niyetliliktir. İmanın şartını inkar ediyorlarmış, bu nasıl din bilgisi, imanın şartı kuranın her bir ayetini kabul etmektir. 6 değil, 6000 küsürdür.

 10. #10

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  21-12-2012
  Mesajlar
  7.338
  Adı geçen
  49 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Kaçak
  Yaşlı çocuk hortlamış gene

 11. #11
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı kilicarslan Nickli Üyeden Alıntı
  bi okuyun, ondan sonra ne derseniz deyin.

  Abuk subuk hala aynı şeyleri papağan gibi tekrarlıyorsunuz. Kaç kere bunlara cevap verildi, inadına yapmak ya söylenene kulak tıkamak yada artık art niyetliliktir. İmanın şartını inkar ediyorlarmış, bu nasıl din bilgisi, imanın şartı kuranın her bir ayetini kabul etmektir. 6 değil, 6000 küsürdür.
  İşte sen de şimdi o sitedekiler gibi saçmaladın !
  Biz Kuranın her ayetini imanın şartarında "ve kutubihi" dediğimiz zaman kabul etmiş oluyoruz .
  Artık ayrıca ayetlerin zikredilmesine gerek yoktur !

 12. #12
  Tahsin EMİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  07-02-2012
  Mesajlar
  11.687
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Tahsin EMİN
  Fakiri, sence Ebu Hanife'de "reycilik" var mıydı..?

 13. #13
  kilicarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-03-2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.052
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kilicarslan
  Ebu Hanife`nin rey ehli oldugu ortada, ama Imam Malik´in zaman zaman buna bas vurdugunu bilmiyordum dogrusu . Zaten Maliki okulu hakkinda cok az seyler biliyoruz.

 14. #14
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı Kaçak Nickli Üyeden Alıntı
  Yaşlı çocuk hortlamış gene
  Forumdaki, şımarık ve bilgisiz echell zibidilerin kulağını kim çekecek ?...

 15. #15
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı Tahsin EMİN Nickli Üyeden Alıntı
  Fakiri, sence Ebu Hanife'de "reycilik" var mıydı..?

  Bu konuyu kimle, neden-niçin konuşayım ?
  Bu konuda müzakere edilebilecek bir olgunluk ve anlayışta burada kimse olduğuna inanmıyorum !
  Biz Hanefi Mezhebindeniz ve Hanefi Mezhebinin İmamından da ömrümüzün sonuna kadar memnunuz !
  Mezhebsiz geri zekâlıların kayığına binip, onlara İmamımızı yedirmeyiz !
  Esasen böyle bir muhabbet, imana ve İslâma "eyvallah" demekle eşdeğerdedir !
  Bu tuzağa kimse düşmemelidir diye düşünüyoruz.

 16. #16
  Tahsin EMİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  07-02-2012
  Mesajlar
  11.687
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Tahsin EMİN
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı

  Bu konuyu kimle, neden-niçin konuşayım ?
  Bu konuda müzakere edilebilecek bir olgunluk ve anlayışta burada kimse olduğuna inanmıyorum !
  Biz Hanefi Mezhebindeniz ve Hanefi Mezhebinin İmamından da ömrümüzün sonuna kadar memnunuz !
  Mezhebsiz geri zekâlıların kayığına binip, onlara İmamımızı yedirmeyiz !
  Esasen böyle bir muhabbet, imana ve İslâma "eyvallah" demekle eşdeğerdedir !
  Bu tuzağa kimse düşmemelidir diye düşünüyoruz.
  Ben de şunu ifade edeyim, rey denince, burada bazı arkadaşlar, Kur'an'sız, Hadis'siz, Sahabe'siz, Fıkıh'sız bir "akıl" anlıyorlar...

  "Rey"in büyük bir alt yapısı vardır...

  Arapça ve Kur'an ilimlerine tam bir vukufiyet vardır...

  Hadis ve hadis ilimlerine tam bir vukufiyet vardır...

  Sahabe'ye ve O'nun hayatına tam bir vukufiyet vardır...

  Yani, müctehitte aranan vasıfların cem edildiği ve kendisinde toplandığı bir akıl ve kalp vardır...

  Vs...

  Sen de İmam Azam Ebu Hanife isen buyur "rey"i ikame et, değilsen sükut et ve ona tabi ol..!

Sayfa 1/2 12 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Illuminati Hakkında Bilinmeyenler
  By yerel mümin in forum DUYURULAR
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 25-01-2015, 12:59
 2. Alimlerin Ebu Hanife hakkında sözleri [Güvenilir Kaynaktan]
  By Hattabi in forum SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 17-11-2014, 02:16
 3. Ayasofya hakkında bilinmeyenler!
  By Büşra in forum KÜLTÜR ve SANAT
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26-11-2013, 20:38
 4. Geçmiş yakın tarihimizde bilinmeyenler
  By agbi in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06-12-2009, 12:17
 5. Tarihte Bilinmeyenler
  By Berke in forum Osmanlı Tarihi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23-09-2007, 12:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş