Bir çocuk Manevi Beyan Kurumu başkanı İranlı irfan-tasavvuf alimi Hüccet'ül İslam Ali Rıza Penahiyan'ın tefekkür ve zikir üzerine yaptığı sohbeti bölünce gerçekleşen tatlılık