Yazınızın baştaraflarında şu ifade var.

"Cahiliyyet Devri’nde başını örten kadınlar, başörtülerini enselerine bağlar veya arkalarına salıverirlerdi."

Bu ifadeden cahiliye devrinde kadınların başlarını örttüklerini ve baş örtüsüne sahip olduklarını anlıyoruz değil mi?

Aşşağıdaki hadisten ise başörtülerinin olmadığını elbiselerini yırtıp baş örtüsü yaptıklarını anlıyoruz.Bu hadise göre cahiliye devrinde kadınların başörtüleri yoktu.Öyleyse başlarını örtmüyorlardı.

Hz. Âişe (R.anhâ): “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eylesin. Çünkü Yüce Allah, “Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar” ayetini indirdiğinde yünden ya da ipekten dokunan dış giysilerin bedeni en iyi şekilde örtenini, dış giysilerinin en kalınını ikiye bölüp onların bir parçasını kendilerine başörtüsü yaptılar.” (Ebu Davud, Libas: 32, No: 4102, 2/459; Buhari, Tefsir: 251, No: 4480, 4/1782)

Şimdi yazınızdaki iki farklı ifadeden hangisi doğru?

Cahiliye devrinde kadınların başörtüsü var mıydı yok muydu?