Peygamber Efendimiz s.a.v. Tebük seferinden dönerlerken yolda Ashâb-ı Kirâm ile beraber bir yerde konakladılar. Hz. Hâlid bin Velid bir hacet için bir yere gitmişti. Dönüp geldiğinde Peygamber Efendimiz s.a.v. ordusuyla oradan ayrılmıştı. Hz. Hâlid onları ararken yolunu kaybetti, etrafı daha iyi görebilmek için yüksek bir dağın başına çıktı. Baktı ki dağın ardında çok büyük bir kalabalık toplanmış, ortalarında bir minber var. Hz. Hâlid r.a. aşağı inip onlardan kim olduklarını, ne için toplandıklarını sordu.

“Bu dağın mağarasında bir rahip yaşar. Senede bir gün çıkıp bizlere vaaz eder, sonra yine mağarasına girer. Bizler bir sene onun dediğine göre amel ederiz. Bugün çıkıp vaaz edeceği gündür, onun için toplandık.” dediler.


Rahip gelip minbere çıktı ve dedi ki:

“Bugün size vaaz etmeyeceğim! Çünkü içinizde Muhammed ümmetinden biri var! Ey kişi, biz senin kim olduğunu bilmeyiz ancak Tanrı bilir. Muhammed'i seversen ayağa kalk, seni göreyim!” dedi.

Hz. Hâlid r.a. “Bin canım olsa hepsi din yoluna ve Muhammed s.a.v. uğruna fedâ olsun!” deyip oturduğu yerden ayağa kalktı. Ahâli üzerine hücum edince, rahip:

“Yerinize oturun, incitmeyin!” dedikten sonra:
“Sen Peygamber'in ulu ashâbından mısın? İlimden ne bilirsin?” diye sordu.

Hâlid dedi ki:
“Bana yetecek kadar bilirim.”

“Sana birkaç şey sorayım da cevap ver. Peygamberiniz dermiş ki Hak Teâlâ cennette ne yarattıysa onun benzerini dünyada da yaratmıştır. Ben buna inanmam. Cennette bir ağaç, vardır, ona Tûbâ derler; onun kökü havadadır. Cennette onun dallarının ulaşmadığı hiçbir yer yoktur, bunun dünyadaki benzeri nedir?”

“Onun benzeri güneştir; kendisi göktedir, gök ortasına geldiğinde bütün dağlara, ovalara, evlere, her yere ışığı ulaşır.”

“Güzel cevap verdin! Peygamberiniz cennette dört ırmak var; biri şarap, biri bal, biri süt, biri su; bunların hepsi de bir yerden çıkar, birbirine karışmadan akarlar dermiş. Bunun dünyadaki benzeri nedir?”

“Görmez misin Hak Teâlâ insanın bedeninde bir karış yerde dört türlü değişik su yaratmıştır; birbirine karışmadan çıkarlar. Onların biri kulak suyudur; acıdır, biri göz suyudur; tuzludur, biri burun suyudur kokar, biri ağız suyudur; tatlıdır.”

“Güzel cevap verdin. Yine sizin peygamberiniz dermiş ki cennette bir taht vardır, ne zaman bir veli ona çıkmak istese o alçalır, bindiğinde yine kalkar. Dünyada bunun benzeri nedir?”

“Onun benzeri devedir. Görmez misin deve bu kadar büyük olduğu halde küçük bir çocuk yularına yapışıp başını aşağı çekince çöker, üzerine binip yuları yukarı çekince kalkar.”

“Doğru cevap verdin! Peygamberiniz cennette yemek içmek var, küçük ve büyük abdest etmek yok demiş. Peki, bunun mislini söyleyebilir misin?”

“Ana rahmindeki çocuktur. Ana rahminde o canlıdır, beslenir, ama küçük ve büyük abdest yapmaz, yapsa anası helâk olur.”

Rahip bu cevabı da beğenip bir sual daha soracak oldu ama Hz. Halid;

“İnsaf eyle!” dedi, “Sen benden bu kadar mesele sordun, izin ver, bir mesele de ben sorayım! Cennetin anahtarı nedir, haber ver?” dedi.

"Îsâ aleyhisselâma imân etmektir."

“İsâ'nın Rabbi hakkı için sözün doğrusunu söyle!” diye ant verince, Rahip topluluğa dönüp dedi ki:

“Ey cemaat, biz bu kişiye ant verdiğimiz zaman bizden korkuyordu, yine de andına sâdık kaldı. Şimdi bu da bize ant verdi; bizden sözün doğrusunu istiyor, bizim bundan korkumuz da yoktur.”

Şimdi mürüvvete yakışan bu zâta doğru cevap vermektir. Şimdi sizlerin de bana uymanızı istiyorum. Ey cemâat, bir yalandan bir gerçek söz evlâdır. Bizim kitaplarımızda yazan şudur ki, Cennetin anahtarı “La ilâhe illallâh Muhammedün Resûlüllah”tır. Yâni dünyâda her kim Kelime-i şehadet söylerse Cennete girer. Ey cemâat, siz şâhit olun, ben Muhammed dinine iman getirdim: Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû.”

O kavim bunu işitince hepsi îmâna geldi. O râhip, Hâlid bin Velid ile birlikte Peygamber Efendimiz'in s.a.v. huzuruna geldi, ona hizmet etmek şerefine erdi.