Etiketlenen üyelerin listesi

Akıl Nedir Akıllı Müslüman Kimdir İSLAMDA akıl dinin kaynağı değildir ama dini anlamak, dindar olmak için en büyük alet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dinî mükellefiyeti yoktur. Aklı kıt olan İslamı hakkıyla anlayamaz ve anlatamaz. İslam düşmanları Türkiye coğrafyasından dini silmek, büsbütün silemezlerse dini tahrif edip tesirsiz hale getirmek için çoğunluktaki Müslüman halkın aklını erozyona uğratmak maksadıyla her türlü hıyaneti, şeytanlığı, habaseti,

Bu konu 3333 kez görüntülendi 20 yorum aldı ...
Akıl Nedir Akıllı Müslüman Kimdir 3333 Reviews

  Konuyu değerlendir: Akıl Nedir Akıllı Müslüman Kimdir

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 3333 kez incelendi.

Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi  Akıl Nedir Akıllı Müslüman Kimdir
  İSLAMDA akıl dinin kaynağı değildir ama dini anlamak, dindar olmak için en büyük alet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dinî mükellefiyeti yoktur. Aklı kıt olan İslamı hakkıyla anlayamaz ve anlatamaz.
  İslam düşmanları Türkiye coğrafyasından dini silmek, büsbütün silemezlerse dini tahrif edip tesirsiz hale getirmek için çoğunluktaki Müslüman halkın aklını erozyona uğratmak maksadıyla her türlü hıyaneti, şeytanlığı, habaseti, süfyaniliği yapmışlardır.
  Müslümanın aklı nasıl ve neyle gelişir?
  EĞİTİMLE gelişir. Eğitim okullarda verilir, alınır. İslam düşmanları, onlara destek veren beyinsizler islamî millî eğitimi çökertmişler, okulları dinsiz ideolojinin fidanlıkları haline getirmişlerdir.
  AKIL ZENGİN KÜLTÜR LİSANIYLA GELİŞİR. İslam düşmanları, Müslümanların yazısını değiştirmiş, lisanını sadeleştirme bahanesiyle zayıflatmıştır.
  GERÇEK İSLAM MEDRESELERİNDE GELİŞİR. Medreseler kapatılmıştır.
  Müslümanların akıllı, kültürlü, vasıflı, üstün olmasına hizmet eden bütün kurumları dinamitlemişlerdir.
  İslamı kazıyamamışlar, Müslümanların kökünü kurutamamışlardır ama aklı zayıflatmak ve yozlaştırmak suretiyle seviyeyi çok düşürmüşlerdir.
  Müslümanlar millî yazısız, zengin lisansız, eğitimsiz, medresesiz, yazılı ve medenî kültürsüz kalınca düşmanlar; münafıkların arzusu üzere bin kadar birbirinden kopuk fırkaya, hizbe, cemaate, gruba, parçaya ayrılmıştır.
  Dedelerinin Türkçe mezar kitabelerini okuyamayacak kadar cahil kalan yığınlar akıllı mıdır?
  Cemaat ve parça asabiyetine sahip olan, Ümmet ve İmamet şuuruna sahip olmayan Müslümanlar akıllı mıdır?
  Özet olarak da olsa ilmihallerini öğrenmeyen Müslümanlar akıllı mıdır?
  Kur’an, Sünnet, Şeriat israf etmeyin, israf edenler Şeytanın kardeşleridir dediği halde çılgınca israf eden Müslümanlar akıllı mıdır?
  Lise diplomasına sahip bir Müslüman doğru dürüst mantık kültürüne sahip değilse ona akıllı Müslüman demek mümkün müdür?
  Parayı, maddeyi, serveti ana değer yapan, zenginliğe tapan bir Müslümana akıllı demek mümkün müdür?
  Lüks, gösterişli, pahalı bir otomobille fazilet, şeref, üstünlük kazanacağını sananlara nasıl akıllıdır diyebiliriz?
  Akılsızlar iki ana bölüme ayrılır:
  Raporlu deliler… Bir de akıllı göründükleri halde akılsız olanlar.
  Akıl Kur’ana, Sünnete, Şeriata uymakla elde edilir.
  Kur’anı okuyor ama onun emirlerini ve yasaklarını hayata uygulamıyor. Böylesi akıllı değil, çok akılsız bir Müslümandır.
  En akılsız, vicdansız, ahlaksız kişiler din ve mukaddesat sömürüsü yapan alçaklardır. Akılları ve ahlakları olsa yaparlar mıydı?
  Bin türlü günah işliyor, sonra yılda bir kez yedi yıldızlı lüks ve ihtişamlı bir umre yapıyor ve anasından doğmuş bir bebek gibi günahsız olduğunu sanıyor. Bu beyinsizde hiç akıl var mıdır?
  Akılların türleri vardır… Ebubekir Sıddıkın aklı ile Ebu Cehilin aklı bir olmaz.
  İnsanlık aleminde en yüksek, en parlak, en selim, en nurlu akıl âhir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa hazretlerinin aklıdır. Salat ve selam olsun ona…
  İmamı Gazalî hazretleri, nebevî nurun aydınlığından bahs eder. Nebevî nur olmaksızın hiç kimse tam akıllı olamaz ve doğru yolu bulamaz.
  Nebevî Nurun ışığından faydalanabilmek için Resulullahın varisleri, vekilleri ve halifeleri durumunda bulunan gerçek Rabbanî ulema, fukaha, meşayih ve mürşitlere tabi olmak gerekir.
  Herhangi bir Müslümanın ben ilhamımı doğrudan doğruya Kur’andan alırım demesi onun akıllı olmadığının yeterli delilidir.
  Resulullahın Sünnetini tamamen inkar eden, yahut bir kısmını inkar eden, Sünneti hafife alan reformcular, İslamcılar akıllı Müslüman değil, akılsız Müslümandır.
  “Allah gerçek bir Janustur” diyerek tecsimin ve teşbihin en kötüsüne düşmüş İranlı bir yazarı din imamı, önder, büyük mücahid ilan edenlere akıllı Müslüman demek mümkün müdür?
  Şeyhi tenkit edilince küplerde binen, ortalığı velveleye veren, Resulullaha saldırılınca ya hiç tepki vermeyen, yahut az tepki verenler akıllı Müslüman mıdır, yoksa akılsız ve beyinsiz Müslüman mı?
  Bir Müslüman doğru bir cemaat veya tarikata mensup olabilir ama asla cemaatçilik ve tarikatçılık yapamaz. Yaparsa akıllı değildir.
  Akıllı bir Müslüman Kur’an ve Sünnet ahkamını hayata uygulayabilmek için mezhepli olmak zorundadır ama asla mezhepçilik yapamaz. Mezhepli olan akıllıdır, mezhepçi olan akılsızdır.
  İhlaslı olan Müslüman akıllıdır, ihlassız olan akılsızdır.
  Aklın türlerinden biri selim akıldır. Aklında selim sıfatı olmayan kimse her an akılsızlığa ve beyinsizliğe düşebilir.
  Kur’anda Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri “Yiyiniz içiniz, lakin israf etmeyiniz” buyuruyor. Devamlı olarak, doyduktan sonra yemeye devam etmek suretiyle israf edenler akılsızdır. Akıllı olsalardı böyle yapmazlardı. Doyduktan sonra yemek hem dine, hem sağlığa aykırıdır.
  Müzeyyen, ihtişamlı, lüks evleriyle; lüks ve pahalı binitleriyle; lüks markalı giysileriyle; lüks sofralarıyla öğünenler akılsız ve beyinsizdir.
  Gerçek, hâlis, olgun, akıllı, vicdanlı bir Müslümanın Resulallahın Sünnetine ve ahlakına uyması gerekir. Bol bol salavat okuyor ama Sünnete uymuyor. Bu ne yapan çelişkidir!
  Birtakım ruhbanları erbab haline getirenler akıllı mıdır, akılsız mıdır?
  Müslümanlar on yıllardan beri harıl harıl yeni camiler yaptırıyor ama ülkemizde bir tek gerçek İSLAM MEKTEBİ yoktur. Bu yokluk aklın eseri midir, akılsızlığın eseri midir?
  Evet Müslümanların kurtulmasının, necat ve felah bulmasının, izzetinin birinci vasıtası; Kur’an, Sünnet ve Şeriat nurlarıyla doğru yolda ilerleyen akıllılar sınıfı ile gerçekleşebilir.
  Böyle insanlar da gerçek İslam medreselerinde, gerçek İslam mekteplerinde yetişebilir.
  Böyle ziyalı, münevver, hâdi, irşad eden kimseler ve kadrolar hüdainâbit yetişmez.
  Akıllı Müslüman Resulullah Efendimize irtibatlı, biatlı, itaatli olur.
  O, ucu Resullerin Seyyidine ulaşan kopuksuz bir silsileye bağlıdır.
  O, kendi hevası ve re’yi ile iş yapmaz. Mu’temen, alim, fazıl kimselerle istişare eder.
  Onun kalp gözü açıktır, istihare eder ve yönlendirilir.
  Gerçek akıllılar müeyyed min ‘indillahtır.
  Var gücümüzle akıllanalım.
  Çocuklarımızı akıllı Müslümanlar olarak yetiştirelim.
  Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, ahlak-ı islamiyenin nurları ile yol alalım.
  Cahilî holiganlıkları, militanlıkları, asabiyetleri, ırkçılıkları terk edelim.
  Resulullah ile olan irtibatımızı kuvvetlendirelim.
  Resulullaha irtibatlı olan, ona biat ve itaat eden, onun Allah katından getirdiği dine ve Kitaba, onun sünnetine uyan Allahın rızası dairesi girmiş olur.
  Allah, ilahî rızasına nail olanları sever ve onları gerçekten akıllı kılar.
  İslam yarım akıllılarla dünya hayatına uygulanamaz.
  Akılcılar akıllı değildir.
  Fitne ve tefrika çıkartanlar akıllı Müslüman değildir.
  Büyük günahları devamlı olarak, utanmadan arlanmadan âşikâre işleyenler akıllı değildir.
  Ruhbanları erbab haline getirenler akıllı değildir.
  Haram, kara, necis, kirli servetler edinenler akıllı olabilir ama onların aklı şeytan aklıdır.
  Mü’min kardeşlerini ötekileştirenler akıllı Müslüman değildir.
  Sabah namazına kalkmayanları siz akıllı mı sanıyorsunuz?
  Kendini akıllı sanan akılsızlar…
  Hiç, akıllı bir Müslüman nefsini beğenir mi?
  Akıllı Müslüman gıybet eder mi?
  Çağ kültürünün çok gerisinde kalmış kişi akıllı mıdır?
  Binlerce şeytanî referansı biliyor ama Allahın on dört sıfatını ezberlememiş olana siz akıllı mı diyorsunuz?
  Ey selim akıl!.. Ey firaset!.. Ey fetanet!.. Ey nebevî nurla müstenir akıl!..


  alıntı...

 2. #2

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  16-01-2012
  Mesajlar
  6.766
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ömerusta
  akıllı müslüman hadisdir diye her söyleneni kurana arz etmeden kabul edermi?

 3. #3

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi
  Alıntı ömerusta Nickli Üyeden Alıntı
  akıllı müslüman hadisdir diye her söyleneni kurana arz etmeden kabul edermi?
  yahu ihtiyar, konumuzu karıştırma desem kalbin kırılırmı...

 4. #4

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  16-01-2012
  Mesajlar
  6.766
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ömerusta
  yooo kırılmaz senin konuna ben yazmassam sen çalar sen oynarsın onunda tadı olmaz
  delisiz düğün neye yarar efendi akıllı ol
  sevildiğini bil yoksa kırarım kalemimi sana sen üzülürsün
  lafonsla paslaş dur ondan sonra lafonsda çekilmez ne desen heee

 5. #5

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi
  Alıntı ömerusta Nickli Üyeden Alıntı
  yooo kırılmaz senin konuna ben yazmassam sen çalar sen oynarsın onunda tadı olmaz
  delisiz düğün neye yarar efendi akıllı ol
  sevildiğini bil yoksa kırarım kalemimi sana sen üzülürsün
  lafonsla paslaş dur ondan sonra lafonsda çekilmez ne desen heee
  düşmanım bile olsa kalb işi başka bir şey.. kafamı kırarım kalb kırmam...

 6. #6

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  16-01-2012
  Mesajlar
  6.766
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ömerusta
  teşekür ederim o sizin meziyetinizden güzel haslet
  cümlemize rabbim nasip eylesin tamam yazmıyacağım okuyorum selametle

 7. #7
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Bu yazının sahibine akılla ilgili bir soru da bizden gelsin: Yaşı 75-80'ne dayandığı halde bir Müslümanın halâ sinek-kaydı tıraş olması hangi aklın ürünü olabilir ?

 8. #8

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı
  Bu yazının sahibine akılla ilgili bir soru da bizden gelsin: Yaşı 75-80'ne dayandığı halde bir Müslümanın halâ sinek-kaydı tıraş olması hangi aklın ürünü olabilir ?
  bizde bu sorunun sahibine.... kendi ameli bozukluğumuzla uğraşmak varken başkasının ameli ayıbını sorgulamak uygunmu....

 9. #9
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı abdullah birisi Nickli Üyeden Alıntı
  bizde bu sorunun sahibine.... kendi ameli bozukluğumuzla uğraşmak varken başkasının ameli ayıbını sorgulamak uygunmu....
  Sizin yaşınız kaç bilmiyoruz ama, biz M.evket Efendiyi çok eskilerden bu yana tanırız beyim... Onun, 1960 ve 70'li yıllarda nasıl hızlı birAdalet Partisi sempatizanı olduğunu da çok iyi biliriz. Bence bu konuda gereksiz ve bilgisiz yazılar yazmak yerine kutuyu iyice açtırmamanızı tavsiye ederiz size !.. Başkalarının ayıbı araştırmak meselesine gelince...Sayın Eygi, köşesinden her gün müslümanlara yol göstermekte ve akıl vermektedir. Böyle bir konumda olan birinin hemen her şeyini merak edip sorulamak da müslümanların hakkı ve görevidir. Sizin öyle anlaşılıyor ki, kişilerin konumlarını ve yerlerini nasıl değerlendirilip kime, neyin ve nasıl söylenebileceğinden haberiniz yok! Bu sebeple, yukarıdaki yazınızın da bir kıymet-i harbiyesi yok diye düşünüyorum. Vesselâm.

 10. #10

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı
  Sizin yaşınız kaç bilmiyoruz ama, biz M.evket Efendiyi çok eskilerden bu yana tanırız beyim... Onun, 1960 ve 70'li yıllarda nasıl hızlı birAdalet Partisi sempatizanı olduğunu da çok iyi biliriz. Bence bu konuda gereksiz ve bilgisiz yazılar yazmak yerine kutuyu iyice açtırmamanızı tavsiye ederiz size !.. Başkalarının ayıbı araştırmak meselesine gelince...Sayın Eygi, köşesinden her gün müslümanlara yol göstermekte ve akıl vermektedir. Böyle bir konumda olan birinin hemen her şeyini merak edip sorulamak da müslümanların hakkı ve görevidir. Sizin öyle anlaşılıyor ki, kişilerin konumlarını ve yerlerini nasıl değerlendirilip kime, neyin ve nasıl söylenebileceğinden haberiniz yok! Bu sebeple, yukarıdaki yazınızın da bir kıymet-i harbiyesi yok diye düşünüyorum. Vesselâm.
  forum köşesindenmi kendisine salık veriyorsunuz... yoksa forum halkına, bu adam akıl veriyor ama önce kendisine , diyerek, eygiyi değersizleştirmek adınamı yazdınız....
  ( Peygamberler Hariç) kaldıki herkez hata yapabilir.... eygi ağabeyin müslümanlar aleyhine bir sözünü veya eyleminimi gördünüzde ameli durumunu sorguluyorsunuz...bizde bunu hatırlattık...bu arada yaşımız 46...

 11. #11
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı abdullah birisi Nickli Üyeden Alıntı
  forum köşesindenmi kendisine salık veriyorsunuz... yoksa forum halkına, bu adam akıl veriyor ama önce kendisine , diyerek, eygiyi değersizleştirmek adınamı yazdınız....
  ( Peygamberler Hariç) kaldıki herkez hata yapabilir.... eygi ağabeyin müslümanlar aleyhine bir sözünü veya eyleminimi gördünüzde ameli durumunu sorguluyorsunuz...bizde bunu hatırlattık...bu arada yaşımız 46...
  Biz M.Ş.Egi'nin bizatihi kendisine de cevaplar vermek üzere çok mekuplar ve mesajlar göndermişizdir. Ne yazık ki, kendisinden makul ve olumlu sayabileceğimiz bir cevap alamamışızdır. Esasen, eskiden de bir türlü desteklemediği ve girmediği şimdiki bulunduğu yer ne yazık ki, bugün için bulunulması ve duruması gereken bir yer de değildir.

 12. #12
  lafons7275 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  19-02-2013
  Yer
  İzmir
  Mesajlar
  21.424
  Adı geçen
  12 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @lafons7275
  Hz. Peygamber sav. şöyle buyurmuştur:

  Akıllı o kimsedir ki nefsini hesaba çeker. Ölümden sonraki hayatı için amel eder. Ahmak o kimsedir ki nefsini hevasına tabi kılar, (amelsiz) Allah'tan yüksek dereceler temenni eder.

 13. #13

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  12-03-2013
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  9.971
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @abdullah birisi
  Rahmetli Hocam, Türkiye yi dolaştığı vakit ilk yıllar 256 akıl sahibi gördüm demişti....

  Bir keresinde bir zatı ziyarete giderler.. odaya girerler, yerde ne halı vardır ne kilim nede bir eşya, yatacağı yerin baş tarfındaki toprağı yükseltmiş o zatki başını yaslayabilsin diye....anlayacağınız oturduğu yer toptak yatacağı yer toprak başını koyacağı yerde toprak.. Merhum Hocam demiştiki bize" ne biz O na bir şey sorduk ne O bize bir şey söyledi".... vay bizim aklımıza...

 14. #14
  Zülkarneyn-23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  07-11-2013
  Yaş
  42
  Mesajlar
  556
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Zülkarneyn-23
  Zülkarneyn der ki:

  "Akıllı müslüman, münafık ve mümini ayırt edebilecek bilgiye, idraka sahip kişidir"

 15. #15
  lafons7275 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  19-02-2013
  Yer
  İzmir
  Mesajlar
  21.424
  Adı geçen
  12 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @lafons7275

 16. #16
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  Alıntı Zülkarneyn-23 Nickli Üyeden Alıntı
  Zülkarneyn der ki:

  "Akıllı müslüman, münafık ve mümini ayırt edebilecek bilgiye, idraka sahip kişidir"
  Elhamdülillah, münafıkları da aramızdan ayırmaya başladık.Onları aramızdan ayırmak için bazı sorularla damardan girip sıkıştırdığınızda foyaları meydana çıkacaktır..Ancak, maalesef bu ülkede münafıklarla müslümanlar hep birbirine karıştılar.Hele de ülkemizde tahminen 3 milyon'dan fazla kriptoların varlığı tahmin edilmektedir.Bunların büyük bir kısmı reformcu, bid'atçı olup aynı zamanda diyanetin ve cemaatlerin arasına da sızmış ve siyasi partilerin içinde de barınmayı başarmışlardır.

  Dinlerarasası diyalog bu kriptoların işidir.Zavallı saf Fethullah Gülen ve taraftarları maalesef onların oyununa gelip ikna edilmişlerdir.Oysa dinlerarası diyalogla 2 batıl dini, hatta budizmi bile din kabul ettirip İslam'ı da içlerine katarak adeta bir potada pişirmeyi yeğlemişlerdir.Bunların hepsi kriptolardır.

  Daha önceden de dediğim gibi Fethullah Gülen cemaatinden bunları ayıklamanın tek yolu dinlerarası diyalog projesini tamamen çöpe atıldığında bakın o zaman seyreyleyin gümbürtüleri...O zaman başka yapacak işi kalmayan Fethullah Gülen'i ABD'den şutlamazlarsa namerdim.İşte bu fikrim tam isabet edeceğinden adım gibi eminim. Dinlerarası diyalog aynı zamanda siyonizmin sinsi tuzağıdır.

  BDP'nin içinde de bu kriptolardan fazlasıyla vardır.Dikkat edin hep PKK'yı yaşatmak için mücadele ediyorlar.Saf ve cahil kürtleride kandırmayı başarıyorlar.Oysa biraz basiretli kürt kardeşimiz onların bu tuzağının hemen farkına varacaktır..PKK aslında ermeni terör örgütüdür.İçlerinde asimile edilmiş ermeni kürtleri hâla vardır.Bunların bir kısmı kafir,sosyalist, komünist, maocu, lenin taraftarlarındandır.HÜLASA, İÇLERİNDE ÇOK AZ OLMAK ÜZERE, KANDIRILMIŞ MÜSLÜMAN KÜRT KARDEŞLERİMİZ MAALESEF BULUNMAKTADIR..

  Tayyip, "biz kürtlerle kardeşiz" diyor ama ümmetçilikten hiç bahsetmiyor.Milliyetçiliğe dokunuyor,lakin ümmetçiliği ağzına almıyor.Ümmetçilik; hangi ırktan olursa olsun dünya üzerinde ki tüm müslümanları kucaklayan ve birleştiren en güzel yegane ve İslam'a tam uygun bir sistemdir.Ümmetçilik şuuru bu millete aşılanmış olsa bütün bu badireler atlatılıp zincirler ve prangalar sapır sapır kırılacaktır.İşte o vakit hilafet devletinin kurulması kolay olacaktır.

  Milliyetçilik İslam'da yoktur.Bu kavram ümmetçilikle tezat oluşmaktadır.Milliyetçilikle birlik ve beraberlik olunmuyor.Sadece marijinallikten başka öteye gitmiyor..

  Kürtler de milliyetçilik yapıyorlar.Bu yüzden bu ümmet-i Muhammed'in bir araya gelmesi imkansızlaşıyor.Bu da siyonist kafirlerin işine geliyor.Müslüman; akıllı, şuurlu olmalı ve fitnelere karşı teyakkuzda kalmalıdır.Aksi takdirde kıyamet kadar tefrikaya düşmekten, bu sömürülmekten zulüm görülmekten kurtulamayacaklardır.

Sayfa 1/2 12 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Akıllı ve Abîd kimdir ?...
  By misak in forum Sahabeler ve İslâmî Önderler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-09-2014, 13:38
 2. Kemal Özer: Müslüman'ın Diyeti: Az, öz ve akıllı beslenme
  By İsmail in forum Röportaj - Söyleşi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-08-2012, 02:47
 3. İman Nedir? Müslüman Kimdir?
  By fakiri in forum DİNİ SORULARINIZ
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24-04-2012, 18:25
 4. Akıllı bir Müslüman ın tavrı nasıl olmalıdır?
  By halukgta in forum KUR'ÂN-I KERİM
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 10-03-2012, 19:54
 5. Akıl Nedir?
  By hadi_d in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21-04-2007, 15:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş