Etiketlenen üyelerin listesi

Ve birkaç vesaire: “Amerika daha uzun bir zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmelidir. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Amerika düzeninin bozulmasını istemez. Ve ben bunu çok yadırgamam.” (F. Gülen-23. 07. 1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi’ndeki röportajından…) “Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetleri ve bazı hadis-i şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur’an-ı Kerim’in gelmesiyle

Bu konu 18904 kez görüntülendi 139 yorum aldı ...
Ilımılılar,İşte Eseriniz 18904 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ilımılılar,İşte Eseriniz

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 18904 kez incelendi.

Özür dileriz, bu konu cevaplara kapatılmıştır bilgi almak için Bize Yazin ...
Sayfa 1/9 123456 ... Son
 1. #1

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar

  Ve birkaç vesaire:

  “Amerika daha uzun bir zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmelidir. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Amerika düzeninin bozulmasını istemez. Ve ben bunu çok yadırgamam.” (F. Gülen-23. 07. 1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi’ndeki röportajından…)

  “Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetleri ve bazı hadis-i şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur’an-ı Kerim’in gelmesiyle yürürlükten kalkmış olan İncil ve Tevrat’ın hükümleri hâlâ geçerlidir. Bugünkü İncillere ve Tevrata inanan Yahudi ve Hıristiyanlar da cennetliktir. Ehl-i Kitap ile ilgili âyetler, hadisler tarihseldir, dolayısıyla bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları değil o dönemin insanlarını bağlar.”(F. Gülen, Hoşgörü ve Diyalog İklimi, sh.155-156)

  “Odessalı Hıristiyanların ise elbette rehberleri, din büyükleri vardır ve onlara söylenmesi gerekeni söylemektedirler. Bir Müslüman, yani dinlerin temel birliğine inanan biri olarak, onların söylediklerinin, bir müslümanın söylediğinden ve söyleyeceğinden farklı olacağını düşünmüyorum.” (F.Gülen, Favorit, Nisan 2009)

  “Evet, aynı kökten geldikleri, aynı temel esaslara sahib bulundukları, aynı kaynaktan beslendikleri halde, asırlarca rakip dinler olarak yaşamış bulunan İslâm, Hristiyanlık ve Mûsevîlik arasında başlayan, hattâ eski Hind ve Çin dinlerini de içine alacak şekilde gelişen diyalog teşebbüslerinin olumlu neticeler verdiği müşâhede olunmaktadır.”(F.Gülen, Zaman, 04 Ekim 2004)

  “Kâfire kâfir demek mü’minin vazifesi değil. Kâfir demek insanın insanlığına saygısızlıktır.”
  (F.Gülen’le 11 Gün. sh. 87)

  “Kur’an devamla ‘Allah’ı bırakıp da bazılarımız bazılarımıza rab edinmesin’ diyor. Dikkat edin bu mesajda “M……… Resulullah” yok.”(F. Gülen, Hoşgörü ve Diyalog İklimi, sh. 241)

  “Kur’anî perspektifi esas alarak inanç bağlamında insanların kategorilerine bakalım önce. Genel anlamda Kur’an’a göre insanlar Müslüman, kâfir/müşrik ve ehl–i kitab olmak üzere üçe ayrılır. (…) Müslümanlar karşı tarafı ehli kitap olmasına rağmen kâfir diye adlandırmıştır. Bu yanlışlığı müdafaa edecek değilim.” (Ahmet Kurucan, Zaman, 15.5.04)

  “Zaten dikkatlice bakıldığında görülecektir ki ehl-i kitabla temel noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur ifadesiyle amentüde ittifakımız vardır. Garib olan şudur ki ittifak ettiğimiz amentüyü öne geçirmiyor da ihtilaf ettiğimiz teferruatı ileri sürüp mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Halbuki temelde ittifak varken teferruattaki ihtilaflara takılıp kalmak makul değildir. Üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir. Mühim olan Kelime_i Tevhid inancıdır. Hz. M……..’i kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir. Ehl-i Kitab ile Amentü’de ittifak halindeyiz.” (Ahmet Şahin, Zaman, 17. 4. 2000)

  “İslâm’a göre inançsızlar ateistler ve putperestlerdir. Allah’ın kendilerine Kitab verdiği Yahudiler ve Hıristiyanlar ise inançlıdır.” (İman Valeriya Porohova - DA diyalog Avrasya, sayı 21 – (F. Gülen)’in himayesindeki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde bulunan KADİP tarafından Türkçe/Rusça olarak neşredilen DA Dergisi)

  “Bütün insanların Müslüman olmaları dinin, Kur’ân’ın hedefi değildir.”(Hayrettin Karaman, Polemik Değil Diyalog, sh. 41)

  “Müslümanların çoğu ‘Peygamberin, bütün din sâliklerini İslâm’a çağırdığına’ inanırlar (…) Peygamberimiz ‘Yahudiler mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor, ‘Hıristiyanlar mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor (…) Diyaloğun hedefi, tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı (…) Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Kitab’la ilgili devamlı vurgulanan şey; Allah’a iman, âhirete iman ve amel-i salihdir. Kur’ân birçok âyette bunu söylüyor; yani ‘Peygambere iman edin’ demiyor.”(Hayrettin Karaman, Polemik
  Değil Diyalog, sh. 35-36-37)

  “Bu arada şu var, hani korkulan şey, böyle dersek, böyle inanırsak ‘Hristiyan ve Musevi Müslüman olmaz’ deniyor, bundan endişe ediliyor.

  -E olmazsa olmasın.

  -Peki, ama Kur’ân bunları Müslüman olmaya davet ediyor.

  -Acaba?”
  (Polemik Değil Diyalog, sh. 36)

  (Mayıs 2004’de, Mardin’de icrâ edilen milletlerarası “Dinler ve Barış” sempozyumunda, çan ve ezân refâkatinde Rum, Ermeni ve Süryânî Patrikleriyle, Yahudi Hahamı’nın peşine takılıp, sembolik sırat köprüsünden geçilerek, haşr meydanına ve oradan da cennete girme merasiminin ardından):

  “Mardin, Alon’un da bu utangaçlıkla söylediği gibi hepimize ‘Bu üç dinin üstünlük taslanmadan nasıl birbirleri ile bağlantılı iç içe geçmiş olduğunu gösterdi.

  Yeter ki rasyonel ve pragmatik bir model olarak da önümüzde bulunan İbrahim’in ayak izlerini takib edelim; Mardin, Urfa, İstanbul, Roma, Kudüs ya da Mekke, aslında hepsi aynı izin peşinde…”
  (Eyüb Can, Zaman, 14.4.2000)

  Diyalogçular, dostluktan da öte, diğer dinleri kendine yakın görmeği tasavvufta bir makam olarak telakki ediyorlar. Prof. Dr. Mehmet Aydın bunu bakınız nasıl ifade ediyor: “Bir sufinin, bütün dinleri birbirine yakın seviyede görmesi, zaten bu tevhid, vahdet makamıdır.” (II.Din Şurası tebliğ müzakereleri, sh. 342)

  Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da aynı görüşte: Yaptığı açıklamada, ılımlı hoşgörülü İslâm anlayışında, Müslümanların, ‘İslâmlaştırma’, Hıristiyanların ‘Hıristiyanlaştırma’ politikalarını izlememelerinin gerekli olduğunu, söylemektedir.(3.4.2004 tarihli beyanatı.)

  Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu, üyesi olan Franco Frattini, “Avrupai bir İslâm istiyoruz. Bu, imamların Avrupa ölçeğinde eğitilmesini gerektiriyor” isteğini 4 yıldır Diyanet’in yerine getirdiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, imamlara, Alman Katolik Rahib Felix Körner tarafından ders verildiğini açıkladı. Bardakoğlu açıklamasında şunları söyledi: “Yabancı dil kursu mahiyetindeki 400 saatlik bu programda, AlmanKatolik Rahip Felix Körner sadece Almanya’daki Hristiyan dini ve hayır kurumları, aktüel Hristiyanlık ve din-devlet ilişkisi gibi konuları kapsayan bir seminer vermiştir.” (Milli Gazete, 8.8.2006)
  “Semâvî dinlerin buluştuğu İstanbul’da, şehre mühürlerini vuran Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik. Bu üç ayrı din nedir? Aynı kaynaktan beslenen, birbirine çok yakın ancak yaklaşımları farklı, ama ayrı pencereden aynı bahçeye açılan kalb ve inanç gözü değil midir? İşte İstanbul bu farklılıkların tümünü yozlaştırmadan, incitmeden bütün görkemi ile bünyesinde buluşturan bir şehir. Camiler, kiliseler, sinagoglar bu potanın içinde özgürce yükselen inanç âbideleri.” (1453 isimli dergi)

  “Bütün dinler buluşuyor, biz hepimiz kardeşiz.” (4. Türkçe Olimpiyat finali)

  Vatikan’ın 1999 yılında yayınladığı; “Towards a pastoral approach to culture” adlı bir kitabta esas maksatlarını açıkça şöyle ifade etmekteler: “Bütün insanlar Hz. İsa’ya döndürülmeli, bütün insanlar vaftiz olarak Kilisede birleşmeli ve onun vücudu olan Kiliseye girmelidir. Yollar, usuller, metotlar değişir; ama hedef hiç değişmez: Bütün insanları Hıristiyanlık dinine sokmaktır nihaî maksadımız.”

  R. Arnaldez, Ehli sünnet bir Müslümana diyaloğu kabul ettirmenin pratikte imkânsız olduğunu, bu inancın tahrib edilmesi gerektiğini söyledikten sonra, İslâmî esasları, nakil ile değil, akıl ile anlamayı bir metod hâline dönüştürmüş Vehhabî, Selefî anlayışının temsilcisi olan “Abduh ekolü”nün hâkim kılınması hâlinde, dinlerarası diyaloğun oldukça kolaylaşacağını ifade etmektedir. (R. Arnaldez: Contidions dun avee Islam)

  Müslüman halkı Hıristiyanlaştırmak için faaliyet gösteren misyonerler, Ortadoğu’da büyük bir dirençle karşılaştılar. Bunu kırmak için, bu bölgede yaşayan Müslümanların, dini şuurunun yok edilmesi gerekiyordu. Dinlerarası diyalog ile, Hıristiyanlığın da hak bir din olduğu, korkulacak bir şey olmadığı konusu işlenerek, Müslümanların Hıristiyanlara karşı olan husumetini kırmayı gaye edindiler. Bunu sağlamak için de, “Benim dinim son dindir, diğerleri yanlıştır” inancından vazgeçirmeği prensib edindiler. Dinlerarası diyaloğun mimarlarından M.Watt, “Modern Dünyada İslâm Vahyi” adlı çalışmasında bunu açıkça yazmaktadır. Watt’a göre diyaloğun şartı “Benim dinim son dindir” inancından vazgeçmektir: “Dinlerin karşılaştırılması, yani üstünlük ve aşağılık açısından herhangibir değerlendirmeye gitmemektir. Objektif anlamda geçerli olmadığı için gerçek diyalog anlayışı, bu çeşit karşılaştırmalardan vazgeçmeyi icab ettirir. Taraflardan biri “Benim dinim son dindir” derse bu olmaz;çünkü buradaki “son” kelimesi diğer dinlerden üstün olma veya diğer dinleri geçersiz kılma anlamlarına gelir. Bunun için, benim dinim diğerlerinkinden daha üstündür inancının terk edilmesi gerekir.”

  M.Watt’ın bu fikrinin, dini bilgilerde nakli yani vahyi esas olan “Ehli sünnet” inancına sahib Müslümanlara kabul ettirmenin mümkün olmayacağını bildikleri için de, Müslümanları Endülüs’te İbn Tufeyl
  ve İbn Rüşd’ün temsil ettiği kuru akılcı bir “Felsefî İslâm’a” yönlendirmeye karar verdiler. Watt’a göre, bu filozoflar, İslâm’ın dışında kalan dinleri, açıktan açığa tartışma konusu etmediler, onları da hak din kabul ettiler.


  “İbrahimî dinler”, “üç büyük din” ve bu üç büyük dinin bütünlüğü anlayışlarının mimarı olan Louıs Massignon, “Onların (Müslümanların) millî ve mânevî değerlerini Batı medeniyeti potasında eriterek kendimize benzettik. Artık hiçbir şeye tam inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Bundansonra siz misyonerlerin işi daha kolaylaştı. Maaş bağlayarak, vize vaadi, yurt dışında iş imkanı ile, hatta cinselliği kullanarak, müslümanları hristiyan yapınız” demektedir.

  CIA’nın eski Teknoloji Daire Başkanı (2001- 2007 arası ABD istihbaratının çeşitli birimlerinde görev aldı) Eric Haseltin şöyle diyor:

  -“Teröre karşı verdiğimiz, kökten dinci mücahidlerle savaştan bahsederken, ‘asimetrik bir savaş’ diyoruz. Gerçekten asimetrik; onlarda fikir var bizde silâh. Biz fikirlere kurşun sıkıyoruz. Gel gör ki fikir dediğin şeye kurşun işlemiyor. Ve böylesi asimetrik bir savaşta bizde mühimmat yok. Bir fikri ancak daha iyi bir fikirle yenebilirsiniz ve fikre karşı kurşun sıkmak da iyi bir fikir değil! (…) El Kaide özellikle gençler üzerinde çok etkili, İslâm’ın güzelliği ve gücüyle gençleri fethediyor, sonra da istediğini yaptırıyor. İslâm düşüncesi karşısında durabilecek hiçbir güç yok, muhteşem bir felsefi boyut içeriyor. Tek bir çıkar yol var, İslâm’ın teröre alet edilmesinin İslâm’da yeri olmadığını Müslüman gençlere gösterebilmek. Bu amaçla esirler arasındaki bazı hocalara esir muamelesi yapılmadı ve ilahi bilimler uzmanlarıyla beraber Kur’an üzerine çalışmalar düzenlendi. Bu ‘tefsir’ çalışmalarından sonra biz bu hocaları serbest bıraktık ve onlar Müslüman gençleri üzerinde ilahi mesajın nasıl algılanması hususunda vicdani düzeyde yapılan yaklaşımlarda fevkalade önemli farklılıklar yarattılar.” (Daha bir çokilginç tesbitin yer aldığı Haseltin’in konuşma videosuna, Google’a “Creative Intelligence New Yorker Eric Haseltine” yazarak ulaşabilirsiniz; 3. sırada çıkıyor.)

 2. #2
  Bîdâr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  31-07-2007
  Mesajlar
  5.234
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Bîdâr
  copy paste

 3. #3

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  24-12-2006
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @manifesto
  Kaynak Aydınlık mı yoksa,kaynağı göster bakalım,hem konuyu yanlış yere açmışsın

 4. #4

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Hele bi okuyun kadeşler.
  Malumat sahibi olunmadan,fikir sahibi olunmaz.
  Selametle.

 5. #5

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Alıntı manifesto Nickli Üyeden Alıntı
  Kaynak Aydınlık mı yoksa,kaynağı göster bakalım,hem konuyu yanlış yere açmışsın
  Niye MÜSLÜMAN SAVUNMAZ MI İSLAMI...
  Kaynaklar verilmiş,pas geçmişsin,okumamışsın,çuvallamışsın.
  OKU KARDEŞİM,CEDELLEŞMEK İÇİN ARAŞTIRILMADI,BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN ARAŞTIRILDI.

 6. #6
  talib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  11-07-2006
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  10.734
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @talib
  Kaynakları zaten altlarnda yazıyor. Bir yorum içermiyor yazı. Kim demişse sözü, altında yazar ismi copy paste olmayıpta nasıl olabilir başka nakil. Kendi sözünü yazsın, altına başka isim mi atsın.. iftira atanlar için normal bir davranış olabilir ama sözün hakkını gözetenler için, nakiller hep copy paste olur.

 7. #7

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  24-12-2006
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @manifesto
  Alıntı giriftar Nickli Üyeden Alıntı
  Hele bi okuyun kadeşler.
  Malumat sahibi olunmadan,fikir sahibi olunmaz.
  Selametle.
  Hacı sen bir kaynağı ver okuması kolay,hem konuyu serbest kürsüye açmalısın gündem yanlış tercih
  Şimdi bunları söyleyip söylemediğini tek tek doğrulatmak gerek ki sonra devam edelim
  Boş boş olmasın değil mi

 8. #8

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Alıntı manifesto Nickli Üyeden Alıntı
  Hacı sen bir kaynağı ver okuması kolay,hem konuyu serbest kürsüye açmalısın gündem yanlış tercih
  Şimdi bunları söyleyip söylemediğini tek tek doğrulatmak gerek ki sonra devam edelim
  Boş boş olmasın değil mi
  Gündemi senmi belirleyeceksin kardeeeeş.
  Kaynaklar verilmiş,anlatamadım galiba.

 9. #9

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  02-02-2012
  Mesajlar
  3.827
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @DESIFRE
  Alıntı giriftar Nickli Üyeden Alıntı
  Niye MÜSLÜMAN SAVUNMAZ MI İSLAMI...
  Kaynaklar verilmiş,pas geçmişsin,okumamışsın,çuvallamışsın.
  OKU KARDEŞİM,CEDELLEŞMEK İÇİN ARAŞTIRILMADI,BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN ARAŞTIRILDI.

  Bakma kardes Bunlar Diyalogcu icine Gelmeyince Dalgaya alirlar

  Kaynak versen bile Biryere varamazsin bunlarla Bunlar Diyalogcu

  Gecen Istifalarin Saadetten degilde Hastalardan Oldugunu ispatladim burak Ispatimi okumayi

  okumadigi,halde isimler icin su varmi bu varmi gibi sasma sapan soru sordular

  anlayacagin istifa eden isimleri vermis oldugum listede bulmaya bile bezeriksiz ler

 10. #10

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  24-12-2006
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @manifesto
  Alıntı talib Nickli Üyeden Alıntı
  Kaynakları zaten altlarnda yazıyor. Bir yorum içermiyor yazı. Kim demişse sözü, altında yazar ismi copy paste olmayıpta nasıl olabilir başka nakil. Kendi sözünü yazsın, altına başka isim mi atsın.. iftira atanlar için normal bir davranış olabilir ama sözün hakkını gözetenler için, nakiller hep copy paste olur.

  “Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetleri ve bazı hadis-i şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur’an-ı Kerim’in gelmesiyle yürürlükten kalkmış olan İncil ve Tevrat’ın hükümleri hâlâ geçerlidir. Bugünkü İncillere ve Tevrata inanan Yahudi ve Hıristiyanlar da cennetliktir. Ehl-i Kitap ile ilgili âyetler, hadisler tarihseldir, dolayısıyla bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları değil o dönemin insanlarını bağlar.”(F. Gülen, Hoşgörü ve Diyalog İklimi, sh.155-156)
  Bu yıkarıda ki ifadeler ne kitapta var ne de gülen söylemiş
  Bu iftiralar ahmaklıklar okada sık ve bilinçli bir şekilde propaganda edilmiş ki adamlar çaresiz kitabın malum sayfalarını internete vermişler iftiracılar belki utanır diye , ama nerede
  İnsan da haya olacak ki utanma da olsun..

  Bahsedilen kitabın bahsedilen sayfası -155-


  156 11. #11

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Manifesto,okudunmu o sayfaları,ne yazıyor.

 12. #12

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  24-12-2006
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @manifesto
  Sinirlenme bakalım daha yeni başladık

  iki satırda kendini reddediyorsun daha demin iftira atanlardan bahsediyordun

  iftira atanlar için normal bir davranış olabilir ama sözün hakkını gözetenler için, nakiller hep copy paste olur.
  Sözün hakikati neymiş öğrendin mi..

 13. #13

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Ayetlere tarihselliği içinde bakmak gerek diyor.
  varmı böyle birşey.
  Benim alıntılarım baştan sona bunu gösteriyor.
  Sözüm meclisten dışarı,
  şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler

 14. #14
  talib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  11-07-2006
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  10.734
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @talib
  anlayışsızlığın ile ortaya çıkma. orada genel bir söz vardır. sözleri getren için bir kanaat belirtmedim. getirdiği sözlerin hepsini okumadım dahi. yazının altında kaynak olarak gösterilmiş yerler varken, hani kaynak diyen acuzeler için genel ifadelerdir onlar.

 15. #15

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  24-12-2006
  Yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @manifesto
  Alıntı giriftar Nickli Üyeden Alıntı
  Ayetlere tarihselliği içinde bakmak gerek diyor.
  varmı böyle birşey.
  Benim alıntılarım baştan sona bunu gösteriyor.
  Sözüm meclisten dışarı,
  şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler


  “Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetleri ve bazı hadis-i şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur’an-ı Kerim’in gelmesiyle yürürlükten kalkmış olan İncil ve Tevrat’ın hükümleri hâlâ geçerlidir. Bugünkü İncillere ve Tevrata inanan Yahudi ve Hıristiyanlar da cennetliktir. Ehl-i Kitap ile ilgili âyetler, hadisler tarihseldir, dolayısıyla bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları değil o dönemin insanlarını bağlar.”(F. Gülen, Hoşgörü ve Diyalog İklimi, sh.155-156)
  Hani ? Hala utanmadan cevap yazabiliyorsunuz..Bir de bana okudun mu o sayfaları diye soruyorlar.Siz okuyun ve şu yukarıda ki satırlar nerede geçiyor bana gösterin
  Kaynağın 155-156 diyordu..o sayfalar da karşınızda
  Biz yazar geçeriz sandınız değil mi

 16. #16

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-01-2012
  Mesajlar
  2.607
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @giriftar
  Hadi bu sayfada KURANIN TARİHSELLİĞİ YAZIYOR,tutturamadık,sana bir kıyak manifesto.
  Öyleya ben araştırmadım.
  Aynen alıntıladım,güvendiğim yerlerden.
  Devam et,öbür kaynaklarada bir kulp bul da,bizi de dergahına kabul buyur.

Sayfa 1/9 123456 ... Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. İşte Cum'a...
  By Tahsin EMİN in forum ŞİİRLERİNİZ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-02-2012, 02:16
 2. Ilımılılar,İşte Eseriniz
  By giriftar in forum MÜNAZARALAR
  Cevaplar: 139
  Son Mesaj: 07-02-2012, 01:29
 3. İŞTE
  By ömerusta in forum ŞİİRLERİNİZ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-02-2012, 00:04
 4. İşte Biz..
  By -Muhammed- in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-06-2011, 14:00
 5. İşte Karizma...İşte Lider...
  By ukubat in forum FOTO / KARİKATÜR
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 10-09-2010, 22:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş