Etiketlenen üyelerin listesi

Tefsir Tarihi ve Usulü 1-2 : Cuneytsonmez 1-2 : nurşeyda87 7-8 : Elif eylül Kitaplar : Cumana 10-: Zehab Tefsir Tarihi Ve Usulü Ünite:1 Kur-an’ın Nuzulu Ve Metinleşmesi Giriş

Bu konu 29713 kez görüntülendi 3 yorum aldı ...
aöf ilahiyat Tefsir Tarihi ve Usulü Tüm özetler 29713 Reviews

  Konuyu değerlendir: aöf ilahiyat Tefsir Tarihi ve Usulü Tüm özetler

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 29713 kez incelendi.

 1. #1
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi

  Tefsir Tarihi ve Usulü
  1-2 : Cuneytsonmez
  1-2 : nurşeyda87
  7-8 : Elif eylül
  Kitaplar : Cumana
  10-: Zehab

  Tefsir Tarihi Ve Usulü
  Ünite:1 Kur-an’ın Nuzulu Ve Metinleşmesi
  Giriş
  Problemlere kalıcı ve gercekçi cözümler üretmek için Kur’an-ı sağlıklı bir şekilde anlamak yorumlamak ve uygulamak hayati bir önem taşımaktadır.
  Kur’an – ın Nüzül Süreci : Vahiy
  Vahy v-h-y kelimesinin mastarı olup sözlükte gizli ve süratli bir şekilde bildirmek seslenmek gizli konusmak fısıldamak emretmektelkin etmek ilham etmek işaret etmek yazı yazmak bir şeyi başkasına intikal ettirmek elçi göndermek ve iç güdü anlamlarına gelmektedir.
  Terim olarak vahiy : Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir.Vahiy hadisesi gizli bir şekilde süratli olarak gerçekleşmektedir.
  “İbn Haldun vahiyin bu hususiyetini şu sözlerle ortaya koymaktadır.” “Peygamberlerin Cebrail’den vahiy almaları bir kere göz acıp kapayıncaya kadar gecen bir zaman dilimi içinde gercekleşmiştir.”
  Vahyin Başlangıçı : İlk vahiy peygamberimize hira dağında Alak süresinin ilk beş ayetinin inmesiyle başlamıştır.İlk vahiy olayını Hz.Hatice’ye anlatan peygamber efendimiz Hz. Hatice onu tastik etti. Daha sonra Hz.Hatice Hz . Peygamber efendimizi alıp amcasının oğlu Varaka b.Nefel’e götürdü.Peygamber efendimiz ile görüştükten kısa bir süre sonra Varaka b. Nefel vefat etti.O esnada vahiy bir müddet kesintiye uğramıştır.Vahyin bir müddet kesilmesinden (Fetret Devri) sonra ilk defa Müddesir süresinin baş tarafının inmesiyle vahyin gelişi devam etmiştir.
  Vahyin Keyfiyeti : Peygamber (elçi ) ile biz insanlara teblidilen (muhatap ) arasında iletişimin sağlanabilmesi için iki şartın olması gerekir.
  1. Mahiyet / antolojik olarak eşit yani aynı seviyede olunmalı.
  2. Aralarında ortak bir dil / anlaşma vasıtası bulunmalıdır.
  Vahyin Çeşitleri : İslam alimleri vahyi metlüv (okunan) ve gayr-i metlüv (okunmayan )olarak ikiye ayırmışlardır.(Sayfa 5-6 Cüvey’nin taksimini okuyun.)
  Vahyin Geliş Şekilleri : “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkadasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder.” (Suara (42) 51.) Ayetine Göre Vahiy 3 Şekilde Gercekleşmiştir.
   Allah’ın iletmek istedigi mesajlarıpeygamberinin kalbine doğrudan bırakması / yerleştirmesi.
   Vahyi peygamberine bir perde arkasından bildirmesi.
   Vahyi getirmekte görevlendirdiği bir meleği elci olarak göndermesi .(Kur-an- Kerim bu şekilde indirimiştir.)
  Peygamber Efendimize Vahyin Geliş Şekilleri :
  1. Hz. Peygamberin uyurken gördüğü sadık rüyalar.Gördüğü rüyaların gercekleşmesi.(Bu rüyalara “er – rü ‘ya –s-sadika veya er – rü’ya saliha denmektedir.)
  2. Cebrail’in asli süretiyle görünerek vahiy getirmesi.
  3. Cebrail’in görünmeden cıngırak sesine benzer bir sesle vahiy getirmesi.(Vahyin en ağır şekli)
  4. Hz. Peygamber uyanık iken meleğin görünmeksizin onun kalbine ilahi vahyi ilka etmesi.(Ruhul Kuds)
  5. Cebrail’in insan suretine girerek vahiy getirmesi.(Peygamber efendimize en kolay gelen vahiy şekli)
  Vahiy Esnasında Görünen Haller:
  1. Resulullah’ın en soğuk günlerde bile alnın terlemesi.
  2. Resulullah’ın üzerine büyük büyük bir ağrlık cökmesi.
  3. Resulullah’ın yanında bazen horultuya bazende arı uğultusuna benzer bir ses işitilmesi.
  4. Resulullah’ın sırt üstü yatarak üzerinin örtülmesi ve yüzünün kızarması.
  5. Bunlardan başka vahiy inerken ; Resullah’ın uykusu gelir vücudu kaskatı kesilir ve ağırlaşır üzerine sekinet iner gözlerini belli bir noktaya dikerdi.
  İlham: “Kalpleri tasfiye edilmiş kişilere ani olarak verilen tefekkür ve istidlal dışı bilgiler”kastedilmektedir.
  Vahiy ile ilham arasındaki farklar:
  1. Vahiy’in Allah katından kesin olduğu ilhamın kaynağının belli olmadığı.
  2. Vahiy Vasıtalıilham ise vasıtasız olarak tecelli eder.
  3. Vahiy olayı son bulmuşturilham ise devam etmektedir.
  4. Vahiy bağlayıcıdırilham ise bağışlayıcı değildir.
  5. Vahiy umumi ve külli ilham ise hususi ve cüzidir.
  6. Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbiriyle celişmez;ilhamda ise celişebilir.
  Kesf:”Duyular ve akıl yoluyla bilinme imkanı olmayan gaybi hakikatlerin gözle görünürcesine apacık bir şekilde kişiye bildirilmesidir.
  Mukaşefe:”Kalp gözünün acılması ve gayb aleminin görülmesini sağlayan hal.”
  Vahiy Katipleri: Mekkede ilk vahiy katibi Abdullah b. Sa’d Ebi Sarh’tır.Medinede ise ilk vahiy katipliği yapan kişi Ubey B.Kab’tır.
  Vahyin Yazıldığı Malzemeler:
  1. Hurma ağacının yaprakları kabukları ve yapraklarının orta damarları.
  2. İnçe beyaz taşlar.
  3. Kürek ve Kaburga Kemikleri.
  4. İşlenmemiş deri.
  5. İnce deri(Rakk).
  6. Canak çömlek parçaları.
  7. Parsömen parcaları.
  8. Tahtadan yapılmış levhalar.
  9. Bez parcaları.
  Vahye Ait Terimler:
   El- Hadari:Seferde ve misafirlik halinde inen vahiylerdir.(Kur-an’ın ekserisi bu şekilde nazil olmuştur.)
   Es- Seter:Yolculuk ve şavaşta.(Nisa Süresi 176.ayeti)
   En -Nehari:Gündüz nazil olan vahiyler.
   El – leyli:Gece inen vahiyler.(Kasas S. 56.Ayeti Tevbe S. 15.ayeti)
   Es -Sayfa:Yaz mevsiminde.
   Eş- Sita :Kış mevsiminde.
   El – firaş:Hz.peygamber efendimiz yatağında iken inen vahiyler(Nur Suresi 11 nolu ayet.)
   El- Ardi:Hz.Peygamber efendimiz yeryüzünde iken inen vahiyler.
   Es – Sema: Hz.Peygamber efendimiz semada iken inen vahiyler.(Bakara 285.ayeti gibi.)
  Vahyin Nuzul Aşamaları:
   Levh-i Mahfuz’a İnmesi
   Beytü’l İzzeye
   Hz. Peygamber’e İnmesi: Kur’an-ın parca parca indirilmesi Arap dilinde “Tencimu’L- Kur’an “ terimiyle ifade edilmektedir.
  Vahyin Hz. Peygamber’e parca parca indirilmesinin hikmetleri:
   Müslümanlara kolaylık sağlamıştır.
   Hayata geçirme ve anlama kolaylaşmıştır.
   İnanmayanların iç yüzleri acıga cıkmıştır.
   Müslümanların sordukları sorularlamüşrikmunkire ve munafıkların şüühe ve itirazlarına anında cevab verilmiştir.
   Hz.Peygamber ve ashabına (Müslümanlara)moral ve güç kaynağı olmuştur.
   Problemlere cözümler getirmiştir.
   Hz.Peygamber ve ashabının yaptığı hatalar zamanında düzeltilmiştir.
   İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine imkan sağlamıştır.(nasih-mesuh)
   Kur’an-nın bir beşer kelamı değil ilahi bir kitap olduğunu göstermeye vesile olmuştur.
   Meydan okuma.
  Kur-an-ın Mushaflaşma Süreci :
  Kur-an-ın ezberlenmesi
  Hz. Peygamberin Ezberlemesi:
  Sahabenin ezberlemesi :Sahabeyi Kur’an okumaya sevk eden sebepler.
   Güclü bir hafızaya sahip olmaları.
   Namazda belli bir miktar Kur’an okumanın farz ve vacip oluşu.
   Kur’an-nın emir ve yasaklarına uymanın gerekli olması.
   Resulullah’ın Kur’an eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi.
   Kur’an okuyanlara vereiecek sevap ve mükafatın büyük olması.
   Kur’an’- ın Yazılmasıeygamber efendimiz ve o zaman ki toplum ümmi bir topluluktu ve okuma yazma bilenler azınlıktaydı.Ancak peygamberimiz eğitim ve öğretime büyük önem vererek gerek ashabını gerekse diğer kişileri eğitim ve öğretime teşvik etmiştir.
  Okuma – Yazma öğrenmek amacıyla erkekler için: Abdullah b. Said B. El- As ile Ubabe b. Samit’i kadınlar icinde Hafsa’yı görevlendirmiştir.İstinsah işi bittikten sonra tahsis görülen asıl nüshaResulullah’a teslim edilerek”Hane – i saadette” muhafaza ediliyordu.
  Kur’an-ın Toplanması ( Cem )
  Peygamber efendimiz hayatta iken Kur’an-ın bir cilt halinde toplanmayışının bazı sebepleri:
  • Hz.Peygamber efendimizin hayatta olduğu müddetce vahyin devam etmesi.
  • Ayet ve sureler nuzul sürecine göre sıralanmaması.
  • Vahy’in tamamlanması ile Hz.Peygamberimiz’in vefatı arasındaki sürenin yetmemesi.
  Hz.Ömer Kur’an-ın bir cilt halinde toplanmasını düşünerek Hz. Ebu Bekir’e düşüncesini bildirir ve bu şekilde Kur’an-ın bir cilt halinde toplanması konusunda ikna olur.
  Kur’an-ı bir araya toplamak icin Zeyd b.Sabit’in başkanlığında bir heyet kurulur.
  Hz.Peygamber efendimizin vefatından 6 ay sonra başlayan Kur’an –ı toplama faliyeti yaklaşık olarak 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nusaya Abdullah bin Mes’ud’un teklifiyle Mushaaf adı verilmiştir.Böylelikle Hz.Ebu Bekir zamanında Kur’an-ın en kücük bir parcasının dahi kaybolmaması için cilt halinde toplanmıştır.
  Kur’an-ın Coğaltılması (İstinsah):Kırat farklılıklarını önlemek ve Müslümanlar arasındaki birliğin korunmasını sağlamak icin Hz.Osman döneminde Kur’an –ı Kerim coğaltılmaya ve diğer şehirlere gönderilmeye başlanmıştır.Hz.Osman Kur’an –ı coğaltacak olan heyete bazı kurallar vermiştir.Bu kurallar ve prensipler kur’an coğaltıldı.(Sayfa 21 Prensiblere göz at.)
  Kur’an-ın Harekelenmesi ve Noktalanması:
  Yanlış okumaları düzeltmek ve gidermek icin yapılan çalışmalardır.İlk önce hareke görevi yapacak sonra şekilleri birbirne benzeyen harfleri ayırmak için noktalar konmuştur.
  Ebü’l –Esve ed – Dü –elinin koyduğu bu noktalar hareke yerine konan noktalardır.Bu noktalar tarihte ilk defa Ebü’l- Esved tarafından icat edilmiştir.
  Resü’l- Mushaf (Mushafın Yazısı ) : Resü’l- Mushaf “Kur-an-ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” diye tanımlanır.Buna Resm-i Osman’da denir.
  Ünite 1 Soruları
  Öncelikle özet tarzının içinde kırmızı ile ve ayrılan maddelere dikkat ediniz soru konusunda farklı kaynaktan cıkarılmış soruları ekliyorum belki işinize yarar.
  Karma
  1. “Kur’an’ın resminde ne sahabenin ve ne de başkalarının hiçbir payı yoktur.O tamamen Peygamber’den olup yevkifidr.” Diyen kimdir?
  CEVAP:Abdulaziz ed-Debbağ
  2. Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi kimdir?
  CEVAP:Ziyad b. Sümeyye
  3. Toplanan mushafın özellikleri nelerdir?
  CEVAP:1-Bu nüsha en ince ilmi tespit usulleriyle toplanmıştır.
  2-Bu nüshaya ancak tilaveti mensuh olmayan ayetler alınmıştır.
  3-Bu nüsha yedi harfi ihtiva etmektedir.
  4-Bu nüshanın doğruluğu hem ümmetin icma’i ve hem de tevatürle sabitlenmiştir.
  4. “Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz kime aittir?
  CEVAP: Ahmed b. Hanbel
  5. “Yazıya gelince Allah ümmet üzerine bundan hiçbirşeyi farz kılmamıştır.Çünkü vahiy katiplerine ve Mushafları yazanlara şu yazıyı kullanacaksın bu yazıyı kullanmayacaksın diye bir emir verilmemiştir.” Diyen kimdir?
  CEVAP: Bakıllani
  6. Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı kimdi?
  CEVAP: Zeyd b. Sabit
  7. Mushaf nedir?
  CEVAP: Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.
  8. Peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla kimlere görev vermiştir?
  CEVAP: Erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
  9. İnzal ve nezzele nedir?
  CEVAP: İNZAL: Toptan indirme
  NEZZELE: Parça parça indirme
  10. Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü kime aittir?
  CEVAP: İbn Abbas
  11. Vahiy katipleri kimlerdir?
  CEVAP:Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
  Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
  Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
  Tefsir Tarihi Ve Usulü

  Ünite 2: Kur’an –ın Tanıtımı ve Unsurları
  Giriş:
  Kur’an İslam dinin en temel kaynağıdır.

  Kur’an-ın Tanıtımı

  Kur’an Kelimesinin Etimolojisi
  İslam alimlerinin görüşleri
  “Kur’an kelmesinin hemzesiz ve türemiş olduğunu savunanlar”
  1. Kur’an lafzı “karinetün” kelmesinin coğulu ve aynı zamanda hemzesiz olan el kerin lafzından türemiştir.(Görüşü ileri sürenler Ebu Zekeriy’ya Yahya b Ziyad el – ferra )
  2. Bir şeyi diğerine yaklaştırmak anlamına gelen “karene “filinden türemiştir.(Eş ‘ari ve ona tabi olanlar)
  “Kur’an” kelimesinin hemzesiztürememiş ve alem –i mürtecel olduğunu savunanlar”
  Safi ve taraftarlarının görüşüdür.Kur’an ‘da toplam 70 defa gecen Kur’an lafsı 50 yerde el takısı ile birlikte 20 yerde el takısı olmadan zikredilmiştir.
  “Kur’an kelmesinin hemzeli ve türemiş olduğunu savunanlar”
  1. Sözlükte toplamak anlamına gelen “kara’e ‘den türemiş fu’lan vezninde bir kelimedir.(Ebu Ubeyde Ma’mer b. El- Müsenna ve ez – Zeccac)
  2. Çıkarıp atmak anlamına gelen “kara’e ‘den türemiştir.(Kutrup)
  3. “okumak”anlamına gelen “kara’e ‘den türemiş fu’lan vezninde bir kelimedir.(Ebu’l –Hasan Ali b. Hazm el – Lihyani)Bu görüş islam alimlerinin coğu tarafından kabul edilmektedir.Ayrıca “Kur’an –ın kendiside bu görüşü desteklemektedir.”İkra”lafzı Kur’an –ın ilk inen kelimesidir.
  Müşriklerin “Kur’an “köküne dair görüşleri:
  Müşrikler “Kur-an lafzını “ Süryanice veya İbranice keryani kelimelerden almıştır demişler.Müşriklerin calışmaları Kur-an –ın orijinal bir kitap olmadığını ve dolayısıyla kendi kitaplarından devşirildiğini kanıtlamaya çalışan asılsız iddalar ortaya koymaktadırlar.
  Sonuç olarak “Kur-an “ lafzı İslamiyet /Kur’an ile beraber gelmiş “okumak “anlamındaki kara’e den türemiş fu’lan vezninde Arapca kökenli bir kelimedir.Bunun dışındaki görüşler yanlıştır.Kur’an – ın çeşitli isimleri olduğu bilinmektededir.(55 tane )

  Kur’an - ın Terim Anlamı:”Kur’an Hz.Muhammed (s.a.v)’e vahiyle indirilmiştevatürle nakledilmişMushaflarda yazılmış tilavetiyle ibadet edilen bir süresinin – dahi olsa – meydana getirilmesi icin meydan okuyan Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresiyle sona eren Allah’ın kelamıdır.
  Kur’an – ın Hedefi: Kur’an tüm insanlığı hidayete getirmek amacıyla nazil olmuş evrensel bir ilahi kitaptır.İnsanlığı huzura mutluluğa ulaştıracak yoldur.Onun dışındaki yollar insanlığı huzura ve mutluluğa sevk edecek seviyede değildir.
  Kur’an – ın Muhtevası: Kur’an ‘ın muhtevasını n tespiti biraz zordur.Mekki ve Medeni ayet ve surelerin özellikleri ile bağlantılıdır.
  Mekki ayet ve surelerde Allah’ın birliği kudreti lutufkarlığıahret günü dirilme gibi uhrevi konular yanında müşriklerle girişilen mücadeleler ve onların anlamsızlığı gibi konulara vurgu edilmektedir.
  Medeni sure ve ayetlerde Mekki sure ve ayetlerde ihtiva edilin konuların yanı sıra ibadet ve muamelat konuları ağırlık kazanmıştır.Medeni surelerin coğunda münafıklar hakkında bilgi veren kısımlar vardır.Ayrıca Müslümanların yaptıkları savaslara ve savaş hükümlerine geniş yer verilmiştir.
  Kur’an – ın Kitab-ı Mukaddes’le Mukayesesi:
  Kur’an Tevrat Zebur ve İncil’i kuşatıcı bir mahiyet arz etmekte ve önceki peygamberlere inanmayıda şart koşmaktadır.Yahudilik ve İslam dini kutsal kitap’a öncelik tanımıştır.Hristiyanlık ise Hz.İsa üzerine temellendirilmiştir.
  Kur’an ile diğer kutsal kitaplar arasında vahyedilme kayda geçirme günümüze gelme uslup ve muhteva acısından önemli farklılıklar vardır.Kur’an – ın korunması ve diğer kutsal kitapların korunması bakımından da bir takım değişiklikler mevcuttur.Diğer dinlerin kitapları orjinalliğini yitirmiş olmasına rağmen Kur’an – Kerim ‘de olan bazı konularla benzerlik göstermektedir.
  Kur’an – ın Faziletleri (Fezailul – Kur’an ):
  Kur’an – ın tamamını veya bazı sure yada ayetlerini öğrenip okuyanöğretendinleyenezberleyenhükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri iceren literatür için kullanılan bir tabirdir.İmam Şafi’nin “ Menafi’l Kur’an “ adındaki kitabının bu konuda yazılan ilk eser olduğu ileri sürülmektedir.Fezailu ’l Kur’ an ‘ la ilgili hadisler incelendiğinde 3 kısma ayrıldığı görülür.Bunlar:
  1. Kur’an – ın bütünün fezaletine dair hadisler.
  2. Kur’an – ın surelerinin fezaletine dair hadisler.
  3. Kur’an – ın ayetlerinin fezaletine dair hadisler.
  Kur’an – ın Unsurları:
  Ayet:Sözlükte ; iz acık işaretburhan emare ibret şaşırtıcı iş ve mucize manasına gelmektedir.Terim olarak ise Kur’an – ın herhangi bir suresinde bir veya birkaç kelime yada cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere denir.Çoğulu ay veya ayat’tır.
  Ayetlerin Tertibi : Ayetlerin tertibi tevkidir yani vahye dayanmaktadır.
  Ayetlerin Sayısı: Ayetlerin sayısında farklı rivayetler bulunmaktadır.Ayet sayılarının farklılıkları Kur’an ‘ da eksilik veya fazlalık olduğunu göstermez.
  En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Suresi’nin 282. Ayettidir.Bu konuda ihtilaf yoktur.Kısa ayeti ise ihtilaflıdır.Bu konudazikredilenler : MüdhammetanVel – fecr Yasin vel asr ve’d- duhamüddesir rahman ve Yasin.
  İlk ve Son Nazile Olan Ayetler:
  İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir.Fetret devrinden sonra Müddesir suresinin baş kısmı nazil olmuştur.Son ayet hakkında ise görüş ayrılığı vardır.
  Besmele: Tevbe suresinin dışında bütün surelerin başında besmele vardır.Nelm suresinin 30. Ayetinde gecmesi nedeniyle Kur’an – ın bir ayeti olduğunda ihtilaf yoktur.Ama diğerlerinde mezhep imamlarına göre bir takım ihtilaflar vardır.
  Secde Ayetleri:Secde ayetleri Kur’an ‘da 14 tanedir.Secde ayeti okunduğunda “tilavet secdesi” yapılmalıdır.Tilavet secdesi hanifilere göre vaciptir.
  Sure: Sözlükte yüksek rütbe mevkişerefyüksek binasur gibi manalara gelir.Çoğulu”suver”dir.Terim olarak “ayetlerden en az 3 ayetten meydana gelen başı ve sonu bulunan müstaki Kur’an parcası” demektir.
  114 sure vardır.Ubey b.Kab’a göre 87 ‘si Mekki 27’si ise Meddenidir.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise “Kevser Suresidir”. Kur’an – ın surelere ayrılması tevkifidiryani vahye dayanır.
  Surelerin Tertibi:Surelerin terkibinde farklı görüşler mevcuttur.
  Surelerin Tasnifi:
  Es- Sebu’t tuvel: En uzun 7 sure demektir.
  El – Mi’un:Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
  El – Mesani: Ayet adedi 100’den az olan surelerdır.(Azhap suresinin basından Kaf suresine kadar)
  El – Mufassal: Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonu.
  Mekki ve Medeni Sureler:
  1. Vahyin indiği mekan dikkate alınarak yapılan taksim Mekke’de inenler Mekki Medine’ de inenler Medeni şeklinde.
  2. Muhataplar dikkate alıarak yapılan taksim.Mekke’lilere hitap eden ayetler Mekki Medine’dekilere hitap eden ayetler Medeni şeklinde.
  3. Zaman dikkate alınarak yapılan taksim.Hicretten önce inen ayetler ve sureler Mekki sonra inen ayet ve surelere ise Medeni denir.Bu görüş genel olarak doğru bütün ayet ve sureleri içine alacak şekilde olduğundan doğru kabul edilen görüştür.

  Mekki Surelerin Özellikleri:
  1. İçinde “kella” lafzı olan.
  2. Secde ayeti ihtiva eden.
  3. Bakara suresi haric icinde Adem ve İblis kıssası yer alan.
  4. Bakara ve Al-i İmran suresi hariç başında “huruf-ı mukkatta” bulunan.
  5. Bakara suresi haric geçmiş kıssaları anlatan.
  6. Ey insanlar ibaresinin bulunması.
  Medeni Surelerin Özellikleri:
  1. Ankebut suresi hariç munafıklardan bahsedilen.
  2. Cihada izin veren ve hükümlerini beyan eden.
  3. Hudud ve miras paylaşımından bahseden.
  4. Ey iman edenler ibaresinin fazla bulunmaması.
  5. İbadet ve muamelat konuları.
  6. Ehl-i kitabın batıl inançlarını ve yanlış davranışların anlatıp islam’a davet edenler.

  Kur’an – ın Okunması
  Yedi Harf:”el –ehrufu’s- seb’a” iki kelimeden meydana gelmiştir.”Ehruf” sözlükte bir şeyin uçu ve kenarı sivri ve keskin yerivecihuslupkırat ve lugat anlamlarına gelen “ harf” kelimesinin coğuludur.Yedi anlamına gelen “Seb’a” kelimesinin manası hakkında görüş ayrılığı vardır.
  Yedi harf ile ilgili bir cok hadis bulunmaktadır.(Ubey b. Ka’b rivayeti mesela sayfa 45 bakın.)Bu konu ihtilaflı bir konudur.Konuya dair 40 kadar rivayet vardır.
  Kıraat İlmi : Kur’an-ın kelimlerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir.Gayesi: Mütevatir kıratların zabt melekesini elde etmektir.
  Sahih Kıraatın Şartları:
  1. Kıraat sahih ve muttasıl bir sendle Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmalı.
  2. Takdiren ve ilmende olsa Hz. Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uymalı.
  3. Bir vecihlede olsa Arap dilinin kaidelerine uygun olmalı.
  Senetleri Bakımından Kıraat Çeşitleri:
  1. Mütevatir Kıraat
  2. Meşhur Kıraat
  3. Ahad Kıraat
  4. Şaz Kıraat : (Senedi sahih olmayan kıraat )
  5. Mevzu (Uydurma ) Kıraat
  Kıraatların Bugünkü Durumu
  • Asım Kıraatı:Çoğunluk Kur’an – ı Asım Kıraatının Hafs riayavetine göre okumaktadır.
  • Nafi Kıraatı:Mısır hariç kuzey frika’da yaşayan Müslümanlar Kur’an-ı Nafi kıratının Verş riyavetine göre okumaktadırlar.
  • Ebu Amr’ın Kıraatı:Sadece Sudan’ın bir kısmı.
  Vakıf ve İbtida:”Kelime üzerinde kırata tekrar başlamak niyetiyleadet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten “ibarettir.İbtida “ilk defa okumaya başlamaya veya vakiftan sonra kırata devam etmek için tekrar başlamaya” denir.
  Vakfın Kısımları:
  1. Tam Vakıf (Vakf-ı tam Vakf-ı lazım vakf-ı vacip) : Kendisinden sonrası ile mana yönünden alakası bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakfa tam vakıf denir.
  2. Kafi Vakıf(Vakf-ı Kafi):Kelam lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yine kendinden sonrası ile anlam bakımından bir alakası varsa bu tür yerlerde yapılan vakfa denir.
  3. Hasen Vakıf(Vakf-ı Hasen ):Vakf-ı hasen ayetin başında veya ortasında olabilir.
  4. Kabih Vakıf(Vakf-ı Kabih):Vakf-ı kabihdekelam tamamlanmadığı için okunandan bir mana anlşılmaz.
  Kur’an okurken durulması gereken yerlere bir takım harfler konmustur.
  1. Mim :Mutlaka durmak gerekir.Geçilirse mana bozulur.
  2. TI Vakf-ı mutlak)Cim (Vakf-ı caiz)Kıf (dur):Bunlarda durmak evladırgecmek caizdir.Ceçilirse geriden başlanmaz.
  3. Ze(Vakf-ı mücevvez)Sad (Vakf-ı murahhas)Kaf ve sili :Bu işaretlerde geçmek güzel durmak ise caizdir.
  4. Laurma
  5. Ayn:Bir konunun veya kıssanın bittiğini ve başka bir konu ve kıssanın başladığını gösterir.
  6. İki grup üç nokta (Vakf-ı muaneka / Vakf-ı murakabe)
  7. Kef
  8. Sin :Sekte:
  İbtidanın Kuralları : Sayfa 50 yi gözden geçirin.
  Kur’an- Kerim’in Okuyuş Şekilleri:Kıraat alimlerine göre Kur’an 3 şekilde okuna bilmektedir.
  1. Tahkik: Kur’an okumada bütün unsurları ile tam hakkını verecek ve okuyuş hassasiyetinde en son imkanı kullanarak Kur’an okuma tarzıdır.
  “Tertil”: Kur’an dura dura acele etmeden anlaya anlaya okumaya denir
  2. Hadr:Tecvidli hızlı okuma.
  3. Tedvir:Tahkik ile hadr arasındaki okuma tarzı.
  Ünite 2 Soruları
  Öncelikle özet tarzının içinde kırmızı ile ve ayrılan maddelere dikkat ediniz soru konusunda farklı kaynaktan cıkarılmış soruları ekliyorum belki işinize yarar.
  Karma
  1. Kur'an lafzının kökünün ibranice veya süryanice olduğunu ileri süren oryantalistler kimlerdir?
  CEVAP:Schwally Wellhausen ve Horovitz
  2. Kur’an’ın terim anlamı nedir?
  CEVAP:Kur’an Hz.Peygambere vahiyle indirilmiş tevatürle nakledilmiş Mushaflarda yazılmış tilavetiyle ibadet edilen bir suresinin –dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan okuyan Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren Allah’ın kelamıdır.

  3. Fezailu’l-Kur’an nedir?
  CEVAP: Kur’an’ın tamamını veya bazı sure ve ayetlerini öğrenip okuyan öğreten dinleyen ezberleyen hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları bazı sure yahut ayetleri şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan bir tabirdir.

  4. En son indiğine dair ittifak sağlanan ayet hangisidir?
  CEVAP: Bakara 2/281(bu ayetin inişinden 9gün sonra Hz.Muhammed vefat etmiştir.)

  5. Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?
  CEVAP:Besmelenin güven ve rahmet içermesi bu sure ise savaşı emretmesi nedeniyledir.

  6. 25-Kur'an ' da sureler uzunluk ve kısalıklarına göre nasıl tasnif edilmiştir?Açıklayınız.
  CEVAP:1-Es-Sebu't-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En'am A'raf Enfal-Tevbe
  2-El-Mi'un: Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
  3-El-Mesani:Ayet Adedi yüzden az olan surelerdir.
  4-El-Mufassal:Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonuna kadar olan sureleri içine almaktadır.

  7. Kur'an kelimesinin hemzesiz türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunanlar kimlerdir?
  CEVAP:Şafii ve taraftarlarına göre "Kur'an lafzı hemzeli değildir;Marife yapılmış ve mürteceldir.(Arap dilinde alem-i mürtecel ilk anda bir şeye isim olarak konmuş bundan sonrada başka hiç birşeyde kullanılmayan özel isimdir.)Eğer Kur'an kelimesi alem-i mürtecel olsaydı onun ya tamamen"el"takısı olmadan ya da "el" takısı ile birlikte zikredilmesi gerekirdi.

  8. Kur'an'ı Ker'im okuyuş şekilleri nasıldır?
  CEVAP:1-Tahkik:Kıraat ilminde tahkik her bir harfin hakkını tam vermek medlerini yeterince uzatmak harekeleri birbirinden ayırmak şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin hakkını vermek gibi tecvid kurallarını yerine getirmede okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur'an'ı okuma tarzıdır.Buna yakın bir de "tertil" tarzı vardır ki Kur'an'ı acele etmeden dura dura anlaya anlaya okumaya denir.
  2-Hadr:Kur'an'ı tecvid kaidelerine uyarak hızlı bir şekilde okumaya denir.
  3-Tedvir:Tahkik ile hadr arasında bir okuyuş tarzıdır.

  9. Vakıf ve ibtida nedir?
  CEVAP: VAKIF:"Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten"ibarettir.
  İBTİDA:"ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya" denir.
  Kur'an'ın manasının iyi anlaşılması için bu iki hususa uyulması gerekir.


  10. Mütevatir kıraat nedir?
  CEVAP:Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata denir.(en önemlisi ve derecesi yüksek olanıdır)


  11. Kur'an kelimesinin hemzesiz ve türemiş olduğunu savunanlar kimlerdir?
  CEVAP1-Ebu Zekeriyya' Yahya b.Ziyad el-Ferra ""Kur'an lafzı "karinetün" kelimesinin çoğulu ve aynı zamanda hemzesiz olarak "el-karain" lafzından türemiştir"" görüşünü ileri sürmüştür.
  2-Eş'ari ve ona tabi olanlar "" Kur'an kelimesi sözlükte bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak anlamına gelen karene fiilinden türemiştir"" görüşünü ileri sürmüştür.
  Bu görüşler doğru değildir.


  12. Mekke döneminde inen ayet ve surelerde yer alan konular nelerdir?
  CEVAP:Şirk ve putperestliğe karşı mucadele konuları yer alır.

  Not:Bir kısım sorular yukarıda cıkardıgım özetin içinde yoktur.Kitabın içinde yazmakta eksik veya yanlış bilgi varsa söleyin düzeltelim.Hakkızını helal edin.

  kaynak http://www.ilahiyatforum.com/forum/t...k-t654567.html
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 2. #2
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 1.ÜNİTE KUR”AN “IN NÜZUL SÜRECİ:VAHİY
  1- Kuran kaç yılda indirilmiştir?
  CEVAP:23 yılda

  2-vahyin sözlük anlamları nelerdir?
  CEVAP: gizli ve süratli bir şekilde bildirmek seslenmek gizli konuşmak fısıldamak emretmek telkin etmek ilham etmek işaret etmek yazı yazmak bir şeyi başkasına intikal ettirmek elçi göndermek ve içgüdü

  3-Vahyin terim anlamı nedir?
  CEVAP:Yüce Allahın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir.

  4-Vahyin çeşitleri nelerdir?
  CEVAP: İslam alimleri vahyi Metlüv(okunan) ve gayr-i metlüv(okunmayan) olarak 2 ye ayırmışlardır.Cüveyni nin taksimi şöyledir:
  1-Allah cebraili “Allah şöyle yapmanı emrediyor” diye Resulüne gönderir.Cebrailde Allah”ın dediklerini kavrayarak Hz.peygambere gelir ve rabbinin söylediklerini ona iletir.
  2-Yüce Allah Cebrail e ”bu kitabı/metni Peygmbere aynen oku “ diye emreder; Cebrail de en ufak bir değişiklik yapmadan Allah ın kelamını olduğu gibi/harfiyen Resulallaha indirir.

  5-Vahyin geliş şekilleri nelerdir?
  CEVAP: (Şura(42) 51) Bu ayete göre vahiy 3 şekilde gerçekleşmiştir.
  1-Allahın iletmek istediği mesajları peygamberinin kalbine doğrudan bırakması
  2-Vahyi Peygamberine bir perde arkasından bildirmesi.
  3-Vahiy getirmekle görevlendirdiği bir meleği elçi olarak göndermesi Kuran bu şekilde yani Cebrail vasıtasıyla indirilmiştir.

  6-Peygamberimize gelen vahiy şekilleri nelerdir?
  CEVAP:1-Hz.Peygamber in uyurken gördüğü sadık rüyalar.(Sadık rüya ile hiçbir ayet ve süre inmemiştir)
  2-Cebrailin asli suretiyle görünerek vahiy getirmesi(necm (53) 13-14)
  3-Cebrailin görünmeden çıngırak sesine benzer bir sesle vahşy getirmesi
  4-Hz Peygamber uyanık iken meleğin görünmeksizin onun kalbine ilahi vahyi ilka etmesi.
  5-Cebrailin insan suretine girerek vahiye getirmesi

  7-Vahy sırasında Peygamberimizde görünen haller nelerdir?
  CEVAP:1-Resulallahın en soğuk günlerde bile alnının terlemesi.
  2-Resulallahın üzerine büyük bir ağırlığın çökmesi
  3-Resulallahın yanında bazen horultuya bazende arı uğultusuna benzer bir ses işitilmesi
  4-resulallahın sırt üstü yatarak üzerinin örtülmesi ve yüzünün kızarması.
  5-Bunlardan başka vahiy inerken Resulallahın uykusu gelir vücudu kaskatı kesilir ve ağırlaşır üzerine sekinet iner gözlerini belirli bir noktaya dikerdi.

  8-Vahiyle ilham arasındaki farklar nelerdir?
  CEVAP:1-Peygamberler kendilerine indirilen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler.İlhamın kaynağı belli olmadığı için onu alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
  2-Vahiy vasıtalı ilham ise vasıtasız olarak tecelli eder.
  3-Vahiy olayı son bulmuştur ilham ise devam etmektedir.
  4-vahiy bağlayıcıdır ilham ise bağlayıcı değildir.
  5-Vahiy umumi ve külli ilham ise hususi ve cuzidir.
  6-Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişmez;ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirleriyle çelişebilir.

  9-Mükaşefe nedir?
  CEVAP: Kalp gözünün açılması ve gayb aleminin görülmesini sağlayan hal


  10-Vahiy katipleri kimlerdir?
  CEVAP:Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
  Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
  Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib

  11-Vahyin yazıldığı malzemeler nelerdir?
  CEVAP: Hurma ağacının yaprakları kabukları ve kabuklarının orta damarları – ince beyaz taşlar – kürek ve kaburga kemikleri – işlenmemiş deri – ince deri (rakk) – Çanak çömlek parçaları – Parşömen parçaları- Tahtadan yapılmış levhalar – bez parçaları

  11-Vahye ait bazı terimleri açıklayınız?
  CEVAP:EL-HADARİ: Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylerdir.
  EL-SEFERİ:Hz. Peygamber yolculukta veya savaşta bulunduğu sırada nazil olan vahiylerdir.
  EL-NEHARİ:Gündüz nazil olan vahiylerdir.
  EL-LEYLİ: Geceleyin inen vahiylerdir.
  EL-SAYFİ:Yaz mevsiminde nazil olan vahiylerdir.
  EŞ-ŞITAİ: Kış mevsiminde nazil olan vahiylerdir.
  EL-FİRAŞİ:Hz.Peygamber yatağında iken nazil olan vahiylerdir.
  EL-ARDİ:Hz.Peygamber yeryüzünde iken nazil olan vahiylerdir.
  E-SEMAİ:Hz Peygamber semada iken inen vahiylerdir.

  12-Vahyin nuzül aşamaları nelerdir?
  CEVAP:Vahyin yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e inişine kadar olan nüzul aşamaları şunlardır:
  Lev-i Mahfuz’a inmesi -Beytü’l izze’ye inmesi(yakın sema) -Hz.Peygamber’e inmesi

  13-“Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü kime aittir?
  CEVAP: İbn Abbas

  14- inzal ve nezzele nedir?
  CEVAP: İNZAL: toptan indirme
  NEZZELE: parça parça indirme

  15-Tencimu’l Kur’an nedir?
  CEVAP: Kur’an’ın Hz. Peygambere toplu olarak bir defada değil peyderpey parça parça indirilmesi demektir.

  16-peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla kimlere görev vermiştir?
  CEVAP: erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.

  17-Kur’an’ın yazdırıldğına dair deliller nelerdir?
  CEVAP:1-ger şeyden önce Kur’an’ın bir ismininde “el-Kitap” olması onun yazıldığını göstermektedir.
  2-şu ayetler kur’anîn yazıldığını ortaya koymaktadır.(abese(80) 12-16 (beyine(98) 2-3) (Tur(52) 1-3)
  3-Resulallah şöyle buyurmuştur:”benden Kur’an’dan başka bir şey yazmayınız.Kim benden Kur’an’ın dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin.
  4-Hz.Ömer’in Müslüman olmaı hadisesinde kız kardeşi Fatıma’ın elinde bulunan Taha süresinin baş tarafının yazılı bulunduğu sahife de Kur’an’ın yazıldığını gösteren önemli bir delildir.
  5-Abdullah b.Ömer şöyle demektedir:”biz Kur’an üzerimizde iken düşman ülkesine gitmekten menedilmiştik.Bunun sebebi o yazılı metinlerin düşman eline geçme korkusu idi.”
  6-Bera b.Azib şunu anlatmaktadır Nisa(4) 95) ayeti nazil olunca resulallah bana ”Zeyd’i çağır kalem ve mürekkep getirsin”dedi.Zeyd istenenler
  18-Peygamberimiz zamanında kur’an’ın tamamını kimlerin topladığı rivayet edilmiştir?
  CEVAP: Ali b.Ebi Talib Sa’d b. Ubeyd b. En Numan b.amr b.Zeyd Ebu’d-Derda’ Uveymir b.Zeyd Muaz b. Cebel Ebu zeyd b. Sabit Zeyd b. Sabit Übey b.Ka’b Ubeyd b.Mu’aviye

  19-Peygamberimizin yaşadığı dönemde kur’an ‘ın cilt halinde toplanmayışının nedenleri nelerdir?
  CEVAP:1-Hz.Peygamber hayatta olduğu müddetçe vahiy devam ediyordu.Bu nedenle bazı ayetlerin neshedilme ihtimali vardı.
  2-Ayet ve sureler nuzül tarihine göre sıralanmıyordu.Bazen daha önce bir sureye sonradan inen bazı ayetler ilave ediliyordu.
  3-Vahyin tamamlanmasıyla Hz.Peygamberin vefatı arasındaki süre Kur’an’ın bir cilt halinde toplanmasına yetecek kadar değildi.

  20-Kur’an’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli nedeni nedir?
  CEVAP: Yemame savaşında 70(bazılarına göre 500 veya 700) kurra sahabinin şehid edilmesi olduğu öne sürülmektedir.

  21-Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı kimdi?
  CEVAP: Zeyd b. Sabit

  22-Zeyd b. Sabit’in Bu işin başına geçirilmesinin nedenleri nelerdir?
  CEVAP:1-Zeyd uzun süre vahiy katipliği yapan bir kişi idi.
  2-Resulallah hayatta iken Kur’an’ın tamamını toplamıştı.
  3-Zeyd Kur’an’ın tamamını ezberleyen ve onu en güzel şekilde okuyan sahabilerden biriydi.
  4-Zeyd çok zeki bir kişi idi.
  5-Zeyd bütün Müslümanların güvenini kazanmış bir kişiydi.

  23-Hz Ebu Bekir Hz.Ömer ve zeyd’e kur’an için ne talimatı vermiştir?
  CEVAP: “Biri size Allah’ın kitabından bir ayeti iki şahitle birlikte getirdiği zaman onu kaydedin”

  24-Mushaf nedir?
  CEVAP: Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.

  25-Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesinden sonra Zeyd. B.Sabit onu baştan sona okumuş ve nerelerde eksiklik olduğunu fark etmiş ve kimin şahitliğinde eklemiştir?
  CEVAP: Ahzab suresinin 23. ayeti ve Tevbe suresinin son 2 ayeti… ve bunları Huzeyme b.Sabit’in yanında eklemiştir.

  26-Toplanan mushafın özellikleri nelerdir?
  CEVAP:1-Bu nüsha en ince ilmi tespit usulleriyle toplanmıştır.
  2-Bu nüshaya ancak tilaveti mensuh olmayan ayetler alınmıştır.
  3-Bu nüsha yedi harfi ihtiva etmektedir.
  4-Bu nüshanın doğruluğu hem ümmetin icma’i ve hem de tevatürle sabitlenmiştir.

  27-Kur’an kimin döneminde çoğaltılmıştır?
  CEVAP:Mushaf Hz.Ebu Bekir’e teslim edilmiş ve vefatına kadar onun yanında kalmıştır.Onun vefatından sonra Hz.Ömer’e onun da vefatıyla Hz.Ömer’in kızı Hafsa’ya verilmiştir.Hz. Osman Mushaf’ı esas alarak Kur’an’ı çoğaltmıştır.

  28-Hz. Osman Kur’an’ı çoğaltacak olan heyete hangi prensiplere göre çalışma talimatı vermiştir?
  CEVAP:1-Çoğaltmada Ebu Bekir döneminde toplanan Mushaf esas alınacaktır.
  2-Çoğaltılacak nüshalara Hz Peygamber’in son arzda okumuş olduğu bir harf alınacak geriye kalan 6 harf alınmayacaktır.
  3-Bu nüshalara tilaveti neshedilmiş ayetler yazılmayacaktır.
  4-Heyetteki üyeler arasında lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa Kureyş lehçesi tercih edilecektir.
  5-Birkaç Kur’an nüshası istinsah edilerek çeşitli beldelere gönderilecektir.Bu beldelere gönderilen Kur’an nüshalarına uyan diğer nüshalar aynen kalacak uymayanlar bunlara göre tashih edilecek tashihi mümkün olmayanların ise ya imhası ya da mürekkeplerinin silinmesi sağlanacaktır.
  6-Sureler bugün elimizdeki Kur’an’larda olduğu şekilde tertip edilecektir.
  7-Çeşitli maksatlarla kaydedilen birtakım özel not ve kayıtlar bu Mushaflara yazılmayacaktır.
  29-Kur’an’ın çoğaltılması(istinsahı) kaç yıl sürmüştür?
  CEVAP: hicretin 25.yılında başladığı istinsah işi 5 yılda bitmiştir.

  30-Hz.Osman döneminde çoğaltılan nüshaları günümüzde nerelerde bulmak mümkün?
  CEVAP: Londra’daki Indİa Office kütüphanesinde Topkapı sarayında ve Taşkent’te

  31-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi kimdir?
  CEVAP:Ziyad b. Sümeyye

  32-Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması nasıl olmuştur?
  CEVAP: Rivayete göre Basra valisi Ziyad b.Sümeyye Ebu’l-Esved ed –Dü’eli’ye müracaat ederek ondan Kur’an’a yanlış okumaları önlemek için bazı işaretler koymasını istedi.Ziyad ona 30 kadar katip gönderdi.Ebu’l Esved ed-Dü’eli’ Abdu’l-Kays’dan olan birini tercih etti.Katibe 2Bir eline Mushaf’ı diğer eline de mürekkep renginden farklı olan bir boya al bir harfi fetha okuduğunu duyunca onun tam üstüne kesre okuduğumda altına ötre okuduğumda önüne veya ortasına bir nokta Tenvinli okuduğumda ise iki nokta koy2 şeklinde talimat verdikten sonra Kur’an’ı yavaş yavaş okumaya başladı.O okudukça katipta noktakları koyuyordu.Noktalanması tamamlanan sayfayı katip Ebu’l-Esved ed-Düeli’ye veriyor o da bu sayfayı kontrol ettikten sonra devam ediyorlardı.

  33-Resmü’l-Mushaf ne demektir?
  CEVAP: “Kur’an’ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” buna Resm-i Osmani de denmektedir.

  34-Hz.Osman döneminde Mushaf çoğaltılırken bugünkü yazım kurallarından farklı bir yazı stili kullanılmıştır.Bunlardan bazılarını sayınız.
  CEVAP:1-Hazif yapılması.Yani kelimeden harf düşürülmesi demektir.
  2-Fazladan harf ilave edilmesi.Mesela çoğul ya da çoğul hükmünde olan kelimelerin sonunda bulunan vavdan sonra elif ilave etmek gibi.
  3-Bedel.Yani bir harfin yerine başka bir harfin yazılması.
  4-Fasl ve vasl.Vasl kelimenin son harfinin onu takip eden kelimenin baş harfiyle kaynaştırılması demektir.Fasl ise kelimenin son harfinin takip eden kelimenin ilk harfiyle kaynaştırılması demektir.
  5-İki kırata da elverişli olacak şekilde yazma.

  35-“Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz kime aittir?
  CEVAP: Ahmed b. Hanbel

  36-“Kur’an’ın resminde ne sahabenin ve ne de başkalarının hiçbir payı yoktur.O tamamen Peygamber’den olup yevkifidr.” Diyen kimdir?
  CEVAP:Abdulaziz ed-Debbağ

  37-“Yazıya gelince Allah ümmet üzerine bundan hiçbirşeyi farz kılmamıştır.Çünkü vahiy katiplerine ve Mushafları yazanlara şu yazıyı kullanacaksın bu yazıyı kullanmayacaksın diye bir emir verilmemiştir.” Diyen kimdir?
  CEVAP: Bakıllani  ÜNİTE 2
  KUR'AN'IN TANITIMI VE UNSURLARI
  1-Kur'an kelimesinin hemzesiz ve türemiş olduğunu savunanlar kimlerdir?
  CEVAP:1-Ebu Zekeriyya' Yahya b.Ziyad el-Ferra ""Kur'an lafzı "karinetün" kelimesinin çoğulu ve aynı zamanda hemzesiz olarak "el-karain" lafzından türemiştir"" görüşünü ileri sürmüştür.
  2-Eş'ari ve ona tabi olanlar "" Kur'an kelimesi sözlükte bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak anlamına gelen karene fiilinden türemiştir"" görüşünü ileri sürmüştür.
  Bu görüşler doğru değildir.

  2-Kur'an kelimesinin hemzesiz türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunanlar kimlerdir?
  CEVAP:Şafii ve taraftarlarına göre "Kur'an lafzı hemzeli değildir;Marife yapılmış ve mürteceldir.(Arap dilinde alem-i mürtecel ilk anda bir şeye isim olarak konmuş bundan sonrada başka hiç birşeyde kullanılmayan özel isimdir.)Eğer Kur'an kelimesi alem-i mürtecel olsaydı onun ya tamamen"el"takısı olmadan ya da "el" takısı ile birlikte zikredilmesi gerekirdi.

  3-Kur'an kelimesinin hemzeli ve türemiş olduğunu savunanlar kimlerdir?
  CEVAP:1-Ebu Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna ve ez-Zeccac'a göre "Kur'an lafzı sözlükte toplamak anlamına gelen kara'e'den türemiş fu'lan vezninde bir kelimedir.bu görüşünde kabul edilir bir tarafı yoktur.
  2-Kutrub "Kur'an lafzı çıkarıp atmak anlamına gelen kara'e'den türemiştir" görüşünü ileri sürmüştür.Bu gerekçede muteber değildir.
  3-Ebu'l Hasan Ali b.Hazm el-Lihyani tarafından "Kur'an lafzı "okumak"anlamına gelen kara'e den türemiş fu'lan vezninde bir kelimedir." görüşü ileri sürülmştür.bu görüş İslam alimlerinin ekseriyeti tarafından kabul edilmektedir.

  4- Kur'an lafzının kökünün ibranice veya süryanice olduğunu ileri süren oryantalistler kimlerdir?
  CEVAP:Schwally Wellhausen ve Horovitz

  5-Kur'an lafzının kökünün ibranice beya süryanice olmadığını ispat eden deliller nelerdir?
  CEVAP:1-Arapça Süryanice ve ibranice Sami dilleri ailesindendir.Bu dil ailesinin en eskisi üstünü gelişmişi ve zengin kelime hazinesine sahip olanı Arapça'dır.
  2-Kur'an'da da belirtildiği gibi İslamiyet öncesi Araplar -bir kaç kişi dışında- ümmi bir toplum idi.Sözlü rivayet esastı;edebi ürünler kıssalar ve haberler hafızaya dayanıp şifahi olarak naklediliyordu.Bunların yazıya geçirilmesine hicretin birinci yüzyılından itibaren başlandı.
  3-Arap edebiyatı ile Arapların sosyal hayatında dinin çok az bir yeri vardı.Yani Kur'an yoktu.olmayan bir şeyi isimlendirme onun şu veya bu dilin şu veya bu kelimesinden türedi demek ise mümkün değildir.

  6-Kur’an’ın terim anlamı nedir?
  CEVAP:Kur’an Hz.Peygambere vahiyle indirilmiş tevatürle nakledilmiş Mushaflarda yazılmış tilavetiyle ibadet edilen bir suresinin –dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan okuyan Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren Allah’ın kelamıdır.

  7-Mekke döneminde inen ayet ve surelerde yer alan konular nelerdir?
  CEVAP:şirk ve putperestliğe karşı mucadele konuları yer alır.

  8-Medeni olan ayet ve surelerde yer alan konular nelerdir?
  CEVAP: Çoğunda münafıklar hakkında bilgi veren kısımlar vardır.Ehli kitabın batıl inançları ve yanlış davranışlarını anlatan olaylar tarihi konular ve olaylar anlatılır.Müslümanların yaptıkları savaşlara ve savaş hükümlerine geniş yer verilmiştir.

  9-Peygamberimizin Kur’an hakkında söylediği sözlerden bazılarını söyleyiniz.
  CEVAP: “Ondan sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır”
  “Aranızdaki meselelerin çözümü ondadır”
  “O doğru le yanlışı birbirinden ayırandır”
  “O incelikleri ve nükteleri bitmek bilmeyen bir hazinedir”
  10-Hz. Osman dönemin de yazılan Kur’an’a ne ad verilmiştir?
  CEVAP:İmam
  11-Fezailu’l-Kur’an nedir?
  CEVAP: Kur’an’ın tamamını veya bazı sure ve ayetlerini öğrenip okuyan öğreten dinleyen ezberleyen hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları bazı sure yahut ayetleri şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan bir tabirdir.

  12-Kur’an’ın fazileti hakkında yazılan ilk eser kim tarafından yazıldığı ileri sürülmektedir?
  CEVAP: İmam Şafii’nin Menafi’l-Kur’an

  13-Ayet kelimesinin sözlük tanımı nedir?
  CEVAP:İz açık işaret burhan emare ibret nişane şaşırtıcı iş ve mucize manasına gelmektedir.

  14-Ayetlerin tertibi nasıl olmuştur?
  CEVAP:Nazil olan bütün ayetler bizzat Hz.Peygamber’in göstermiş olduğu yerlere yazdırılmışlardır.Dolayısı ile ayetlerin tertibi tevkifidir yani vahye dayanmaktadır.

  15-Kur’an’ın en uzun ayeti hangisidir?
  CEVAP:Müdayene ayeti denilen Bakara suresinin 282.ayetidir.

  16-En son indiğine dair ittifak sağlanan ayet hangisidir?
  CEVAP: Bakara 2/281(bu ayetin inişinden 9gün sonra Hz.Muhammed vefat etmiştir.)

  17-Besmele nedir? Ayet olup olmadığındaki görüşleri açıklayınız.
  CEVAP: Besmele Yüce yaratıcının en kapsamlı ismi olan ”Allah” adını rahmet ve merhametinin genişliğini ve sonsuzluğunu ifade eden “rahman ve rahim” sıfatlarını bir arada toplayan veciz bir ibaredir.
  Neml suresinin 30. ayetinde geçmesi nedeniyle besmelenin Kur’an’ın bir ayeti olduğunda bir ihtilaf yokur.Fatiha ile diğer surelerin başındaki besmelelerin bir ayet olup olmadığı ise ihtilaflıdır.
  -Hanefilere göre surelerin başında bulunan besmeleler bulunduğu süreden ayrı olarak başlı başına birer ayettir.
  -İmam Şafii ye göre besmele Fatiha’nın başından bir ayettir.Ayrıca diğer surelerin başında bulunan besmelelerin de o süreden bir ayet olduğu şeklinde İmam Şafii’den rivayet vardır.
  -İmam Malik’e göre sure başlarındaki besmeleler Kur’an’dan değildir.bunlar sureleri birbirinden ayırmak ve teberrük için yazılmışlardır.

  18-Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?
  CEVAP:Besmelenin güven ve rahmet içermesi bu sure ise savaşı emretmesi nedeniyledir.

  19-Secde nin sözlük anlamı nedir?
  CEVAP:aşırı saygı göstermek tevazuyla eğilmek ve alnı yere koymak manalarına gelmektedir.

  20-Tilavet secdesi nedir?hükmü nedir?
  CEVAPkunması veya dinlenmesi halinde secde edilmesi gereken ayetlere secde ayeti bu sebeple yapılan secdeyede tilavet secdesi denir.Hanefilere göre vaciptir.

  21-Kur'anda kaç secde ayeti vardır?
  CEVAP:14 secde ayeti vardır.

  22-Surenin sözlük ve terim anlamı nedir?
  CEVAP:Sure sözlükte yüksek rütbe mevki şeref yüksek bina sur gibi manalara gelir. Terim olarak sure "ayetlerden -en az üç ayetten- meydana gelen başı ve sonu bulunan müstakil Kur'an parçası" demektir.

  23-Kur'an da kaç sure vardır?En kısa sure ve en uzun sure hangisidir?
  CEVAP:114 sure vardır.en uzunu 286 ayeti olan Bakara suresi en kısası ise 3 ayetten oluşan Kevser suresidir.  24-Surelerin tertibi nasıl olmuştur?
  CEVAP:Bu konuda 3 görüş vardır?
  1-Surelerin tamamının tertibi Hz.Peygamber'e dayanmaktadır.(tevkifi)
  2-Sahabenin ictihadi ile olmuştur.
  3-Bir kısmının Hz.Peygamber'in bildirmesiyle bir kısmının da sahabinin ictihadi ile olmuştur.

  25-Kur'an ' da sureler uzunluk ve kısalıklarına göre nasıl tasnif edilmiştir?Açıklayınız.
  CEVAP:1-Es-Sebu't-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En'am A'raf Enfal-Tevbe
  2-El-Mi'un: Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
  3-El-Mesani:Ayet Adedi yüzden az olan surelerdir.
  4-El-Mufassal:Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonuna kadar olan sureleri içine almaktadır.

  26-Surelerin isimlendirilmesi nasıl olmuştur?
  CEVAP:İlk kelimelerinden(lem yekün gibi) Başlarındaki huruf-ı mukatta'a dan(Yasin gibi) Kıssasını ihtiva ettikleri şahsiyetlerden(Nuh gibi) veya topluluklardan (Münafikun gibi) ya da konularının birinden almışlardır.Bazen bir surenin birden fazla ismide bulunmaktadır.(Fatiha suresinin 20 den fazla ismi vardır).Bazen de birden fazla sureye bir isim verilmiştir.

  27-Surelerin Mekki ve Medeni oluşları hakkında hangi görüşler vardır?
  CEVAP:Üç görüş vardır.
  1-Vahyin indiği mekan dikkate alınarak yapılan taksim.
  2-Muhattaplar dikkate alınarak yapılan taksim.
  3-Zaman dikkate alınarak yapılan taksim.Buna göre Hicretten önce inen ayet ve surelere Mekki sonra inen ayet ve surelere de Medeni denir.İşte doğru olan görüş budur.

  28-Mekki surelerin özellikleri nelerdir?
  CEVAP:a)içinde peygamberlerin ve geçmiş milletlerin kıssaları anlatılan şirke ve putperestliğe karşı mücadele vardır.
  b)Tek Allah inancı nübüvvet ve ahirete iman esasları veciz ifadelerle anlatılır.
  c)İyi ahlaka sarılmaya ve istikamete teşvik ederler.
  d)Ayet ve sureler kısa ifadeler hararetli ve vurguludur.
  e)Kasemlere fazla yer verilmiştir.
  f)Ruhani cezbeler ve tatlı musiki ahenkler vardır.

  29-Medeni surelerin özellikleri nelerdir?
  CEVAP:a)Ankebut suresi hariç munafıklardan bahsedilen
  b)Cihada izin veren vecihad hükümlerini beyan eden
  c)Hudud ve miras paylaşımından bahseden
  d)İbadat ve muamelat konuları tafsilatlı olarak yer alan
  e)Ehl-i kitabın batıl inançları ve yanlış davranışları anlatıp onları İslam'a davet eden surelerin hepsi Medenidir.

  30-Yedi Harf le ilgili görüşlerin bazılarını söyleyiniz.
  CEVAP: ihtilaflı bir meseledir.Konuya dair kırk civarda görüş vardır.Bunların belli başlıları şunlardır:
  1-Yedi harften maksat Arap kabilelerinden meşhur olan yedisinin lehçesidir.
  2-Meşhur yedi imamın kıraatıdır.
  3-Aynı manaya gelen çeşitli lafızlardır.
  4-Yedi vecihtir.Bu görüşü savunanlar çoktur.

  31-Kıraat nedir?konusu ve gayesi nedir?
  cEVAP:Kur'an'ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir.Konusu:Telaffuzlarındaki ihtilaf ve edalarındaki keyfiyet bakımından Kur'an'ın kelimeleridir.Gayesi:Mütevatir kıraatların zabt melekesini elde etmektir.

  32-Kıraatların sahih olması için 3 şart vardır.bunlar nelerdir?
  CEVAP:1-Kıraat sahih ve muttasıl bir senedle Hz.Peygambere ulaşmalı.
  2-Takdiren ve ihtimalen de olsa Hz.Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uymalı.
  3-Bir vecihle de olsa Arap dilinin kaidelerine uygun olmalı.

  33-Senetleri bakımından kıraatların çeşitleri nelerdir?
  CEVAP:1-Mütevatir kıraatır
  2-Meşhur kıraat
  3-Ahad kıraat
  4-Şaz kıraat
  5-Mevzu(uydurma) kıraat
  Ahad Şaz ve mevzu kıraatlar ile Kur'an okumak caiz değildir.

  34-Mütevatir kıraat nedir?
  CEVAP:Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata denir.(en önemlisi ve derecesi yüksek olanıdır)

  35-Kıraatların bugünkü durumları nasıldır?
  CEVAP: Asım kıraatı: Bugün Müslümanların ekseriyeti Kur'an'ı Asım Kıraatının Hafs rivayetine göre okumaktadırlar.
  Nafi kıraatı:Mısır hariçiKuzey Afrika'da yaşayan Müslümanlar.Nafi kıraatının Verş rivayetine göre Kur'an'ı okurlar.
  Ebu Amr'ın kıraatı:Sadece sudan'ın bir kısmında okunmaktadır.

  36-Vakıf ve ibtida nedir?
  CEVAP: VAKIF:"Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten"ibarettir.
  İBTİDA:"ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya" denir.
  Kur'an'ın manasının iyi anlaşılması için bu iki hususa uyulması gerekir.

  37-Vakfın kısımları nelerdir?
  CEVAP:1-Tam vakıf(vakf-ı tam):KEndisinden sonrası ile lafız ve mana yönünden alakası bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakfa denir.
  2-Kafi vakıf(Vakf-ı kafi):Kelam lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yinede kendinden sonrası ile anlam bakımından bir alakası varsa bu tür yerlerde yapılan vakfa denir.
  3-Hasen vakıf(vakf-ı hasen):Kelam lafız ve mana bakımından tamamlanmakla beraber Yinede onun kendisinden öncesi veya sonrası ile lafız yönünden bir ilgisi varsa bu vakfa denir.
  4-Kabih vakıf(Vakf-ı kabih):Kelamilafız ve mana yönünden tamamlanmadan ve kendisinden sonraki lafız ile her iki cihetten şiddetli alakası bulunan yerde yapılan vakfa denir.

  38-İbtidanın kuralları nelerdir?
  CEVAP:1-Vakf-ı tam ve vakf-ı kafi olan yerlerde durduktan sonra peşinden gelen kelimeden başlamak uygundur.
  2-Vakf-ı hasen ayet sonunda ise takip eden ayetin başından okunarak devam edilir eğer ayet ortasında yapılmışsa mananın bütünlüğünü sağlamak şartıyla o kelimeden veya daha geriden alınarak başlanır.

  39-Kur'an'ı Ker'im okuyuş şekilleri nasıldır?
  CEVAP:1-Tahkik:Kıraat ilminde tahkik her bir harfin hakkını tam vermek medlerini yeterince uzatmak harekeleri birbirinden ayırmak şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin hakkını vermek gibi tecvid kurallarını yerine getirmede okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur'an'ı okuma tarzıdır.Buna yakın bir de "tertil" tarzı vardır ki Kur'an'ı acele etmeden dura dura anlaya anlaya okumaya denir.
  2-Hadr:Kur'an'ı tecvid kaidelerine uyarak hızlı bir şekilde okumaya denir.
  3-Tedvir:Tahkik ile hadr arasında bir okuyuş tarzıdır.
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 3. #3
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  TEFSİR TARİHİ 7.ÜNİTE
  1-Kuranın anlaşılması hangi boyutlarda gerçekleşir?
  1-
  morfolojik (sarf)
  gramatik (nahiv)
  sanatsal (belaği)
  2-Kuranın anlaşılması hangi düzeyde başlar?
  2-Lafız düzeyinde
  3-Arap dilinde lafız kaç kısma ayrılır? Bu çeşitlerin prensipleri ortaya hangi ilmi koyar?
  3- Arap dilinde lafız 3 kısma ayrılır.Ortaya koyduğu ilim ise sarf (morfoloji)/çekim bilim ilmidir.
  isim
  fiil
  edat
  4-Kelime düzeyinin ileri derecesi hangi boyuttur? Kaça ayrılır?
  4-Terkip (tamlama) boyutu 2'ye ayrılır.
  Sıfat tamlaması
  isim tamlaması
  5-Terkibin ileri boyutu nedir? Kaça ayrılır?
  5-Cümledir 2'ye ayrılır. İsim ve fiil cümlesi.
  6-Herbiri kendi içinde müstakil bir çeşit olan ve belli prensip ve kurallara sahip lafız türlerini karşılayan kavram hangisidir?
  6-Elfâzu'l - Kuran
  7-Kuran lafızları yüklediği anlam açısından neyi karşılar?
  7-Temel anlam yada yan anlamı karşılar.
  8-Temel anlam hangi kavramlarla ifade edilir?
  8-Hakiki anlam
  9-Yan anlam hangi kavramlarla ifade edilir?
  9-Mecai isti'ari kinai ve teşbihi
  10-Genel anlamlı ve dar anlamlı kafız kavramları nelerdir?
  10-Âmm (genel anlamlı) lafız hâss (dar anlamlı)
  11-Kuran toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlar hangi kavramdır?
  11-Garib
  12-kuranda ismi açıkça zikredilmeyip kapalı ifadelerle (İsm-i mevsul zamir vb.) zikredildiğinden kapalı kalan lafız ve ibareler

  nasıl ifade edilir?
  12-mübhem kavramı ile.
  13-kuranda sözü söyleyenin açıklamadığı sürece anlaşılmayan lafızlar nasıl ifade edilir?
  13-mücmel olarak.
  14-Bir kelimenin dilde konulduğu ilk ve temel anlamında kullanılmasına ne denir?
  14-Hakikât
  15-Bir kelimenin hakiki anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakiki anlamın kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat

  anlamı dışında başka bir manada kullanmasına ne denir?
  15-Mecâz
  16-Bir kelimenin mecaz olarak kullanılmasının şartları nelerdir?
  16-
  Mecaz anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağın bulunmasıdır ki buna "alaka" denir.
  Hakiki anlamın kastedilmediğine dair bir ipucunun bulunmasıdır ki bunada "karine" denir.
  17-hakikat kaç kısma ayrılır?
  17-Dil Din ve örf bağlamında 3 çeşide ayrılır ve her bir çeşidin karşısında da mecaz tip yer alır.
  18-Lafızın umumi dilde konulduğu anlamda kullanılmasına ne denir?
  18-Luğavi hakikat
  19-Kelimenin din dilindeki terim anlamıyla kullanılmasına ne denir?
  19-Şeri/Dini hakikat
  20-Kelimenin luğavi hakikatin dışında umum olarak insanların dilinde kazandığı anlamda kullanılmasına ne denir?
  20-Umumi örfi hakikat
  21-Kelimenin özel birbilim ve sanat dalında kazanmış olduğu terim anlamına ne denir?
  21-Hususi örfi hakikat
  22-Mecaz kaç kısma ayrılır?
  22-
  Akli mecaz
  Luğavi mecaz
  23-Hakiki failine isnadına mani bir karinenin bulunması şartıyla bir alakadan dolayı bir eylemin gerçek failinden başkasına isnad

  edilmesine ne denir?
  23-Akli mecaz
  24-Bir alaka vasıtasıyla ve hakiki anlama engel bir karinenin bulunmasıyla lafzın konulduğu mananın dışında bir anlamda

  kullanılmasına ne denir?
  24-Luğavi mecaz
  25-Luğavi mecaz kaça ayrılır?
  25-
  2'ye ayrılır.
  isti'are
  mecazi mürsel
  26-Benzerlik alakasında ve hakiki anlamın kastedilmesine engel bir karineden dolayı kelimenin hakiki anlamının dışında

  kullanılmasına ne denir?
  26-İsti'are
  27-İsti'arenin unsurları nelerdir?
  27-
  müste'ar = isti'are lafzı
  müste'arun leh:kendisi için istiare yapılan unsur
  müste'arun minh:kendisinden isti'are yapılan unsur
  hakiki anlamı kullanmaya engel “karine”
  benzetme yönü (alaka)
  28-isti'are kaça ayrılır?
  28-
  istiare-i müfrede
  istiare'i mürekkabe olarak 2'ye ayrılır.
  29-lafız düzeyinde yapılan istiareye ne denir?
  29-istiare'i müfrede
  30-istiare'i müfrede kelimenin türemeyen(camid) türemiş (müştak) olmasına göre kaça ayrılır?
  30- 2'ye ayrılır.
  İstiare-i asliyye
  istiare-i tebeiyye
  31-Kullanılan lafzın türemeyen isim olması onun hangi istiare çeşidi olduğunu gösterir?
  31-istiare-i asliyye
  32-Kullanılan lafzın türemiş isim fiil ve edat olduğu istiare çeşidine ne denir?
  32-istiare-i tebeiyye
  33-isti'are-i müfrede açık ve kapalılık yönünden kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?
  33- 2'ye ayrılır.
  İstiare-i musarraha (açık istiare)
  istiare-i mekniyye (kapalı isitiare)
  34-terkip (tamlama) düzeyinde yapılan istiareye ne denir?
  34-istiare-i mürekkabe
  35-Müste'arun bih ve müste'arun lehin ek özelliklerinin zikredilip zikredilmemesine göre istiare kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?
  35- 3 kısma ayrılır.
  İstiare-i mutlaka
  istiare-i muraşşaha
  istiare-i mücerrede
  36-Alakası benzerliğin dışında bir şey olan ve bir karineden dolayı hakiki mananın dışında bir manada kullanılan luğavi mecaz

  çeşidine ne denir?
  36-mecaz-ı mürsel
  37-Mecaz-ı mürselde alaka benzerliğin dışındaki başka unsurlardır. Bunlar nelerdir?
  37-
  sebebi müsebbeb (sebep-sonuç)
  külliyet-cüzziyet (bütün-parça)
  hal-mahal (durum-yer)
  lazım – melzum
  aliyet
  umum-husus
  38-Belli bir maksat için aralarındaki ortak bir nitelikten dolayı birşeyi başka bir şeye benzetmeye ne denir?
  38-Teşbih
  39-teşbihin unsurları nelerdir?
  39-
  müşebbeh (benzeyen)
  müşebbehun bih (benzetilen)
  vech-i şebeh (benzeme yönü)
  teşbih edatı
  40-teşbihin unsurlarının bulunup bulunmaması açısından çeşitleri nelerdir?
  40-
  teşbih-i mürsel : teşbih edatının zikredildiği teşbih türüdür.
  Teşbih-i müekked : teşbih edatının hazfedildiği türüdür.
  Teşbih-i mürsel : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.
  Teşbih-i mufassal : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.
  Teşbih-i beliğ : vechi şebeh ve teşbih edatının her ikisinin hazfedilip sadece müşebbeh ve müşebbehün bihin zikredildiği teşbih

  türüdür.
  41-Bir sözü hakiki manasında kastedebilecek şekilde hakiki anlamın dışında bir anlamda kullanmaya ne denir?
  41-Kinaye
  42-Kinai anlamı doğrudan söylemeyi karşılamaya ne denir?
  42-Sarih
  43-Kinayeye sarih kavramı ile beraber örnek veriniz.
  43-”Eli açık” ifadesi hakiki anlamıyla bir kişinin elinin açık olduğunu “kinai olarak ise “cömerliğini” ifade etmektedir. Kirai kullanım

  “onun eli açıktır” yani cömerttir.Sarih kullanım ise “o cömerttir” şeklindedir.
  44-Kinayenin unsurları nelerdir?
  44-
  mekni bih: kinaye yapılan lafız
  mekni anh: kinayeden elde edilen hakikatın dışındaki anlam
  45-Mekniyün anh'e yapılan itibarla kinaye kaç kısma ayrılır?
  Sıfattan kinaye 2'ye ayrılır.
  Yakın kinaye
  uzak kinaye
  Mevsuftan kinaye
  Nisabetten kinaye
  46-Kinayeden ortaya çıkan anlamla bizzat sıfatın kendisinin kastedilmesine ne denir?
  46-Sıfattan kinaye
  47-Kinayeden ortaya çıkan anlamın sıfatın sahibinin kastedilmesine ne denir?
  47-Mevsuftan kinaye
  48-Sıfat ile mevsuf (sıfatın sahibi) açıkça belirtilmekle birlikt sıfatın mevsufa nisbetinin kinâyeli bir şekilde ifade edilmesine ne

  denir?
  48-Nisbetten kinaye
  49-ilk vaz'da (icatta) tekbir manaya veya sınırlı sayıdaki fertlere delalet eden lafza ne denir?
  49-Hâss
  50-Bir kullanımdaa sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafza ne denir?
  50-Âmm
  51-Kurandaki umûm ifade eden lafızların en önemlilieri hangileridir?
  51-
  Kûllu (hepsi her) Cemiân (bütün) kelimeleri
  ismi mevsuller : ma men te'y ze'y
  başında lam- tarif (elif lam) bulunan kelimeler
  cins isimler
  şart isimleri
  olumsuz cümlede geçen nekra(belirsiz) kelimeler.
  52-Âmmın tahsisi ve tahsis edici deliline ne denir?
  52-Âmm lafız kendisini tahsis edece kkesin delil var ise bu durumda kapsamı daralır.Buna “âmmın tahsis” tahsis edici delilede

  muhassıs denir.
  53-Muhassıslar kaça ayrılır?
  53-
  metin içi
  metin dışı
  54-Metin içi muhassıslar nelerdir?
  54-
  Umum bir lafızdan sonra gelen istisna
  Âmm bir lafızdan sonra gelen sıfat
  sonuç bildiren edat
  55-metin dışı muhassıslar nelerdir?
  55-
  ayet
  hadis
  56-Kurandaki anlamı kapalı lafızlar nelerdir?
  56-
  garibul-kuran
  mübhemâtul kuran
  mücmel-mübeyyen
  57-Az kullanılması farklı lehçe ve dillerden alınması sebebiyle manası sözlükler veya uzmanlarına başvurulmadan anlaşılamayan

  kapalı lafza ne denir?
  57-garib
  58-Kurandaki garip kelimelerin varlığı neden kaynaklanmıştır?
  58-Diğer lehçe ve dillerden alınan kelimelerden kaynaklıdır.
  59-Hz.peygamber döneminde genelde ve özelde hangi sözlükler ortaya çıkmıştır?
  59-
  genelde menai'l kuran
  özelde garibu'l kuran
  60-Kuranda yer alan garip kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?
  60-Nafi b. ezrak
  61-Tüm kuran kelimelerini inceleyen eser hangisidir?
  61-Rağıp el isfahaninin el müfredat fi garibi'l kuran
  62-Kuran tefsiri açısından garip kelimelerden en önemli husus nedir?
  62-Onların kuranın nuzül döneminde hangi anlamda kullanıldığının tespitidir.
  63-İsimleri doğrudan zikredilmeyip ism-i mevsul zamir künye lakap ve sıfatla kapalı bir şekilde ifade edilen lafza ne denir?
  63-Mübhem
  64-detaya girilmeden anahatlarıyla sunulduğu için sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça kendisinden kastedilen

  mananın anlaşılamadığı lafza ne denir?
  64-mücmel
  65-mücmel lafız anlaşılınca hangi adı alır?
  65-
  mübeyyen (açıklanmış)
  mufassal (tafsilatlandırılmış) adını alır.
  66-Kuranın mücmeli açıklaması kaç şekilde olur?
  66-
  mücmel lafzın geçmesinden hemen sonra açıklanması
  bir ayetteki mücmel lafzın başla bir ayette açıklanmasıdır.
  67-kurandaki lafızlar arası ilişki çeşitleri nasıldır?
  67-
  mütebâyin lafızlar ve tebayün olgusu
  mütekârib lafızlar ve tekarüb olgusu
  müterâdif lafızlar ve teradüf olgusu
  ümüşterek lafızlar ve iştirak olgusu
  mütezad kelimeler ve tezad olgusu
  68-Arap dilinde lafızlarıda anlamlarıda farklı kelimelere ne denir?
  68-mütebâyin (ayrı anlamlı lafızlar) bu olguyada tebâyün (ayrı anlamlılık) denir.
  69-arap dilinde lafızları farklı anlamları ise aynı olan kelimelere ne denir?
  69-Müteradif (eşanlamlı) bu olguyada terâdüf (eş anlamlılık) denmektedir.
  70-Müterâdif kelimelerin oluşmasındaki sebepler nelerdir?
  70-
  Bir anlam için bir kelime icad edilir
  dilin bir lehçesi bir mana için bir lafız icad eder
  bir anlamı dilde karşılayan bir lafız bulunmakla birlikte ilgili dil başlıca dillerden aynı anlamı karşılayan lafızları kendi içerisine alır
  bir dil içerisinde kelime zaman içerisinde anlam değişimleri geçirebilir.
  71-arapçada 2 kelimenin tam müteradif olması için hangi şartlar gerekir?
  71-
  her ikisinin kelime olması (terkip ve ifade grubu olmaması)
  anlamda tam birlikteliğin olması
  aynı lehçeye ait olması
  zamanların aynı olması
  kelimelerin birbirinin türevi ve phonetik gelişimle ortaya çıkan çeşidi olmaması
  72-lafızları farklı fakat anlamları yakın olan kelimelere ne denir?
  72-mütekârib (yakınanlamlı) kelimeler. Bu olguayada tekarüb denir.
  73-iki mütekarib kelime arasındaki ince farkları tespit etmeyi amaçlayan dil nazariyesine ne denir?
  73-Furûk
  74-mütekârib iki kelimenin anlam boyutları nelerdir?
  74-
  her iki kelimenin ortak olduğu anlam
  her iki kelimenin ortak olduğu anlam dışındaki ince anlam
  75-Birçok farklı anlama delalet eden lafza ne denir?
  75-Müşterek (çok anlamlı) bu olguyada iştirâk (çok anlamlılık) denmektedir.
  76-Müşterek kelimelerin ortaya çıkma sebepleri nelerdir?
  76-
  Dilin bir lehçesinde bir kelime için bir anlam konuluyor.Öteki lehçede aynı kelime için başka bir anlam konuyor.Dil müşterek

  olunca bu kelimenin 2 ayrı anlamı oluyor.
  Bir dil içerisinde bir kelime için bir anlam konuluyor.Daha sonra kelime temel anlam yanında mecazi kinai istirai teşbihi gibi

  yeni anlamlar kazanır.
  77-Müşterek lafzın kullanıldığı yerde anlamlarından hangisiyle kullanıldığının belirlenmesi için yapılan tespitler nelerdir?
  Müşterek bütün anlamlarıyla ilgili dilsek birikime sahip olmak.
  kelimenin kullanıldığı metin bağlamı (siyak-sibak)
  78-Müşterek konusıyla ilgili tefsir alanındaki müstakil kuran ilminin ismi nedir?
  78-El-vücuh ve'n- nezair.
  79-Arap dilinde zıt iki anlama sahip olan kelimeye ne denir?
  79-Mütezâd veya zıdd lafız.İlgili olguyada tezad denir.Çoğulu ise ezdâddır.
  80-Müşterek ve mütezad hangi anlamlara hasredilmiştir?
  80-Müştereki zıddın dışındaki farklı anlamlara mütezad ise sadece zıd anlamlara hasredilmiştir.
  81-Müstezad kelimelerin ortaya çıkmasında etkin olan sebepler nelerdir?
  81-
  lehçe farklılığı
  psikolojik ve sosyal şartlar
  iştikak olgusu
  dilsel gelişim


  82-Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve klişeleşmiş özlü

  sözlerle öğüt ve hüküm içerecek biçimde yansıtan halleri açıklamak ve örneklemek amacıyla kullanılan anonim özdeyişe ne denir?
  82-Mesel
  83-Meselin en önemli özellikleri nelerdir?
  83-
  • lafzının kısa anlamının doğru olması
  kendisinin yaygın ve anonim olması
  formunda değişme klişe olması
  84- meselin yeni bir durum için söylenmesine ne denir?
  84- darbı mesel
  85-Arap edebiyatında meseller yapısına göre kaça ayrılır?
  85-
  • sair mese
  kıyasi mesel
  hurafi mesel
  86-Arap atasözlerini karşılayan meseller nelerdir?
  86-Sair mesel
  87-Soyut kavramları tasvir teşbih ve temsil yoluyla açıklayan uzun tasvire ne denir?
  87-Kıyasi mesel
  88-İnsan dışındaki varlıkların dilinden aktarılan ve eğitime ahlaki ders ve öğüt verme veya mübah ve latife amacıyla kurgulanmış

  küçük sembolik hikayelere ne denir?
  88-Hurafi mesel
  89-kurandaki mesel çeşitleri nelerdir?
  89-
  • sarih mesel
  gizli mesel
  mürsel mesel
  90-mesel lafzı kullanılarak teşbih yoluyla yapılan mesellere ne denir?
  90-Sarih mesel
  91-Mesel lafzı kullanılmadan bir durumu bir niteliği veya bir olayı ya doğrudan Ya da isti'are ve kinaye yoluyla veciz bir şekilde

  anlatan mesel türüne ne denir?
  91-Gizli mesel
  92-teşbih unsuru olmaksızın çok veciz bir lafzın:yoğun bir anlamla ortaya konan bir kısım ayetlerin vecize gibi değerlendirmesine

  ne denir?
  92-Mürsel mesel
  93-Yan anlamlı kelimelerle ilgili terimler nelerdir?
  93-
  • mecaz
  mecaz -i mürsel
  isti'are
  kinaye
  94-müterakib kelimelerin özellikleri nelerdir?
  94-Yakınanlamlı kelimelerdir.farkları tespit edilerek kullanılmalıdır.
  TEFSİR USULÜ 8.ÜNİTE
  1-açık manası başka bir konuyla karışmayacak derecede net olan ve tek manası bulunan ayetlere ne denir?
  1-Muhkem
  2-Birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin edebilmek için harici bir delille ihtiyacı olan ayetlere ne denir?
  2-Müteşabih
  3-muhakem müteşabih konusunda teknik içeriğe sahip merkezi önemdeki ayet hangisidir?
  3-Al-i imran 7.ayet
  4-Farzedelim ki ömrünün son günlerini yaşayan büyük bir alim sahip olduğu bilgileri 3 yaşındaki oğluna aktarmak istiyor.bunun

  için alimin önünde sadece şu 2 seçenekl bulunmaktadır.Bunu söyleyen alim kimdir?
  4-Muhammed şehrur
  5-müteşabih ayetlerin 3 kısmda incelendiğini ifade eden kimdir?
  5-Ragıp isfahani
  6-Müteşabih ayetlerin incelenmesi nasıl olur?
  6-
  • mutlak müteşabihleri ancak Allah bilir. Kıyamet gibi
  insanın sebeplere sarılarak manasını bilebileceği izafi müteşabihlerdir.mesela garip lafızlardan muğlak hükümler böyledir.
  Bilgisi sadece ilimde derinlik kazanmış bazı kimselere tahsis edilmiş müteşabihlerdir.
  7-Usul alimleri müteşabihleri nasıl incelemiştir.?
  7-
  • muhkemlerle karşılaştırıldığında manası bilinebilenler
  hakikatini bilmeye imkan bulamayanlar
  8-Allahın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünsede bu sıfatların Allaha isnadı beşer açısından imkansızdır.Bu durumda yapılması

  gereken şey bu sıfatların delaletlerini Allaha havale etmek.müteşabih sıfatlara bu açıdan yaklaşan kesim hangisidir?
  8-Selef mezhebi
  9-Selef mezhebi düşüncesine sahip olanlar kimlerdir?
  9-
  • Evzai
  süfyani sevri
  malik b.enes
  imam şafii
  10-Manaları sadece Allah tarafından bilinenler hariç müteşabihlerin bleli usul ve kurallar çerçevesinde tevil edilebileğini kabul

  eden görüş hangisir?
  10-Halef mezhebi
  11-Kurandaki çelişki vehminin ortadan kaldırmaya çalışan kuran ilmine ne denir?
  11-Müşkilü'l- Kuran
  12-Kuranda çelişki vehmini ortadan kaldıran kurallar nelerdir?
  12-
  • hüküm hususunda medeni olanlar mekki olanlara tercih edilir.
  2 hükümden biri mekkelilerin duruma diğeri mekkelilerin duruma ait olursa medinelilerin ahvali tercih edilir.
  2 hükümden birinin zahir manası müstakil bir hükme diğer ayetin ise sadece lafzı bunu iktiza ederse müstakil hüküm ifade eden

  ayet tercih olunur.
  2 ayetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde ayetlerden biri umum diğeri tahsis olarak hükme işaret ediyorsa bu

  durumda tahsis içeren ayet tercih edilir.
  13-Ayetler arasında çelişki vehminin doğmasının nedenleri nelerdir?
  13-
  • ortaya çıkan hüküm çeşitli şekillerde görüldüğü için çelişki vehmini uyarabilir.
  Konu farklılığı
  Fiilin farklı yönlerine işaret edilmesiyle ortaya çıkan çelişki vehmi
  hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmemesinden kaynaklanan çelişki vehmi.
  Çeşitli vecihlerle oluşan farklılıklardan kaynaklanan çelişki vehmi
  14-Bir ifadenin önünde ve arkasındaki birimlerle sergilediği ilişkiler bütünü neyi tanımlar?
  14-Siyak
  15-Siyak ilkesi doğrultusunda geliştirilen kuran sınıflandırması nasıldır?
  15-
  • ayet içi siyak münasebeti
  ayetler arası siyak münasebeti
  farklı konular arası siyak münasebeti
  sure içi siyak münasebeti
  sureler arası siyak münasebeti
  bütün kuran içi siyak münasebeti olmak üzere 6 temel unsur yer alır.
  16-Kuranın benzeri rahatlıkla ortaya konabilirdi ancak Allah buna engel olmuştur görüşüne ne denir?
  16-İcazda sarfe teorisi.
  17-İcazda sarfe teorisi kime isnad edilir.?
  17-İmam ibrahim nazzam.
  18-Kuranın icaz yönleri nelerdir?
  18-
  • dil ve nazım yönüyle icaz
  gaybi icaz
  ilmi icaz
  medeniyet inşası yönüyle icaz.
  19-Kuran ne şiirde ne nesir o sadece kurandır sözü kime aittir?
  19-Tâha hüseyin.
  20-Hatta ar apça bilmeyen bir avrupalı bazı surelerin okunmasında etkilenmektedir.Muhammed'in kinle körelememiş

  çağdaşlarının kurandan nasıl etkilenmiş olduklarını varın siz hesap edin diye bahseden oryantalist kimdir?
  20-Regis blachere.
  21-filolojik bakımdan kuranın uslubu dikkat öekici bir mükemmeliyettedir. Diyen islam karşıtı papaz kimdir?
  21-Henri lammens
  22-Kuran dünyanın edebi eselerinden biridir sözü kime aittir?
  22-Goldziher
  23-En seçkin arap ediplerinin kıymet itibariyle kurana denk olabilecek bir şey yazamamaları şaşılacak Bir şey değildir. Sözü kime

  aittir?
  23-palmer
  24-Kuran sahip olduğu ikna gücü belagat inşası itibariyle seviyesine erişelemeyecek bir kitaptır.İslam aleminde görülen bütün

  ilim ve irfan dallarının hayat uyandırıcı inkişafı kuran sayesinde gerçekleşmiştir.sözü kime aitttir?
  24-yahudi alim ve araştırmacısı hirshfield.
  25-Kuranında gramer yapısını inceleyen ilim dalına ne denir?
  25-Kuranın irabı (irabu'l-kur'an)
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 4. #4
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
  Tedvin Dönemi Müfessirleri ve Tefsirleri
  Mukatil b. Süeyman-------------et-Tefsirül kebir
  Süfyanüs Sevri-------------------Tefsirüs Sevri
  Yahya b. Sellam------------------Tefsirü Yahya
  Ferra------------------------------Meanil Kuran
  Ebu Ubeyde----------------------Mecazil Kuran
  Abdurrezzak b. Hemman--------Tefsir
  TEFSİRDE ADI GEÇENLER...
  Muhammed Hüseyin ez-Zehebi--------et-Tefsir vel Müfessirun
  Ata b. Ebi Rabah------------------------Garibul Kuran
  Abdulaziz b. Abdullah---------Tefsiru İbn Abbas ve Merviyatuhu

  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 10.ÜNİTE

  1-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde hangi bölgelerde yeni gelişmeler olmuştur?
  ….Hindistan Malezya Endonezya Mısır Fas Suudi Arabistan ile Avrupa ve Amerika .

  2-Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinin genel özelliği nedir?
  ….Zaman bakımından yeni ancak yöntem ve içerik açısından eski bir çalışma olması

  ******Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğmasına yol açan bazı gelişmelerin maddelerini mutlaka okuyun .soru olarak çıkarmaya çalıştım ama nasıl sorarlar bilemiyorum************.

  3- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerin başında ne gelir?
  ….Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmiş olmaları.

  4- Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmeleri nasıl tezahür etmiştir?
  ….Bazen doğrudan batı karşısında tavır almakbazen de Müslüman toplumların batı karşısında bugün içine düştüğü duruma bağlı olarak şekillenen bir pozisyon almak şeklinde tezahür etmiştir.

  5-Batıya karşı bir duruş almak gerektiği kanaatindeki Müslümanların tavrı nasıl olmuştur?
  ….Bir kısmı tam bir ret mantığı ile cephe almışken bazıları kayıtsız şartsız kabul mantığı ile hareket etmiştir.

  6- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin dikkat çekici bir özelliği ?
  ….Öze dönüş söylemi ile Kur’an’a dönüşü savunmalarıdır.

  7-Kur’an’ı merkeze alan okumaların tabii bir neticesi nedir?
  ….Sünnet konusundaki menfi yaklaşımların ortaya çıkması.

  8-Rivayet eksenli tefsirler hangi dönemde eleştiriye tabi tutulmuştur?
  ….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde

  9-Hangi dönemde israiliyat konusunda büyük hassasiyet gelişti?
  ….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde

  10-Bu dönemde mezhepçiliğe sert eleştiriler olmuş mudur?
  ….Evetbidatçiliğe mezhepçiliğetaklitçiliğe karşı sert eleştiriler olmuştur?

  11-Yeni yöneliş sahiplerince yazılan tefsirler Kur’an’ı nasıl yorumlamıştır?
  ….Önemli bir kısmı Kur’an’ın ezeli kelam olduğu düşüncesini reddederek tarihselci bir bakış açısıyla yorumlamıştır.bazı tefsirlerde rasyonalist bir bakış açısıyla yorumlanmıştır.

  12-Tarihselciliğin görevi nedir?
  ….Gerçeği anlayabilmek için tarihte gerçeğin oluşma koşullarını gösterir.


  13-Tarihselcilik kavramı ne zaman kabul gördü?
  ….Batıda 17.yy rastlamakta ise de bir terim olarak hüsnükabul görmesi 18.yydan sonradır.

  14-Epistemolojik ve metodolojik açıdan beşeri bilimlerin de tabiat bilimleri kadar özgür olması gerektiğini savunan düşünür kim?
  ….Vico

  15-Wilhelm Dilthey ‘in iddiası ne?
  ….Saf akıl diye savunulan tabiatçı bir aklın olamayacağını iddia etti.

  16-Doğa bilimleri ve beşeri bilimler arasındaki fark?
  ….Doğa bilimleri ‘’açıklamakta’’ beşeri bilimlerse ‘’anlamakta’’.
  Çünkü tabiat olayları ‘’açıklanabilir’’hadiseler ama olayların ruhu sadece ‘’anlaşılabilir’’

  17-Kur’an vahyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden fırka?
  ….Hz.Peygamberin kendi kavminin dili ile gönderildiğini söyleyen Berahime

  18-Hz.peygamberin mesajı evrensel değildir diyen kişi kim ve sebepleri ?
  ….Nusaybinli bir Yahudi olan ve İsevilik fırkasının da başı sayılan Ebu İsa İshak b. Yahya
  sebepleri;birincisi:Kur’an arap diliyle indirilmiştir.arap diliyle inen bir kitabın arap olmayanlar hüccet olması beklenemez.
  İkincisi:her peygamberin kendi kavminin diliyle gönderilmiş olduğu gerçeğidir.Muhammed peygamberinde Araplardan başka kavmi olmadığına göre Kur’an yalnızca Araplara gönderilmiş olmalıdır.

  19-Son dönemde Kur’an’ın tarihsel bir metin olduğunu ve günümüz için geçerli olmayan bazı hükümleri bulunabileceğini ileri süren pek çok modernist yazar kimi referans alıyor?
  ….Mutezileyi

  20-Mutezilenin bu konudaki görüşü nedir?
  ….Kur’an’ın mahluk (yaratılmış) olduğu düşüncesini savunur.mutezileden hiç kimse Kur’an mahluktur derken onu tarihselci bir bakış açısıyla ele almış değildir.

  21- Tefsirindeki bazı yorumları tarihselci bakış açısının önemli argümanlarına benzeyen ama tarihselci söylem tarafından pek de bilinmeyen isim kim?
  …h.333 tarihinde vefat eden Maturidi

  22-Tarihselci düşünürlerin Kur’an kıssaları hakkındaki düşünceleri?
  ….Kur’an kıssalarında önemli olanın lafızlar değil manalar olduğunu;dolayısıyla manayı yansıttığı sürece lafızlarda birbirinden farklı ifadelerin kullanılabileceğini söylerler.

  23-Kıssalar çerçevesinde Kur’an ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma nedir?
  ….(Kur’an kıssalarının tarihsel veriler olduğunu bu verilerin o dönem Araplarının bilgileri yada dil üslupları çerçevesinde serdedilmiş bilgilerden ibaret olduğunu savunan) Halefullah’ın ‘’Kur’an’da Öyküleme Sanatı’’ adlı eseridir.
  24-Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa yaklaşım nasıldır?
  …. Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa üç yaklaşım vardır:
  Birinci grup;tarihselciliği İslami ilimlerin tecdidi noktasında zorunlu bir mecra olarak görenler.(modernist düşünürler)
  İkinci grup;tarihselci yaklaşımı bütünüyle reddeden ve kökeni itibarıyla Batılı olan bu yaklaşımın –muharref kitaplar açısından olsa da - tahrife uğramayan Kur’an açısından yıkıcı sonuçları olacağını savunanlar
  Üçüncü grup;varoluşsal bir durum olarak tarihsel materyallerden yararlanmak gerektiğiniesasen nasih-mensuhesbab-ı nüzul gibi İslami tefsir geleneğindeki pek çok Kur’an ilminin tam olarak bu meseleyle ilgili olduğunu dolayısıyla tarihselci bakış açısının geleneğimize bütünüyle aykırı düşmediğini söyleyenler.(bu grupta yer alanların itirazıKur’an ahkamının tarihsel addedilerek yürürlükten kaldırılması teşebbüslerinedir.)

  25-Semantik(anlambilim) kök olarak nerden gelir?
  ….Grekçe’den gelir.

  26-İlmi bir disiplin olarak semantik nedir?
  ….Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koyma demektir.

  27-Semantik bir kelimenin anlamını nasıl ortaya koyar?
  …. Semantik bir kelimenin anlamını öncelikle lügavi/etimolojik açıdan doğru bir şekilde tespit etmeye çalışır.
  Daha sonra bu kelimelerin kendi dönemi içerisinde geçmiş olduğu almam değişikliklerini inceler.
  Son aşamada ise kelimelerin tarihi süreç içerisinde kazandığı ya da kaybettiği anlamları araştırır.

  28-Kelimelerin kendi dönemleri içerisindeki kullanımlarına nasıl ulaşılır?
  ….eşsüremli(senkronik) incelemeyle

  29- Kelimelerin gelişen tarihsel süreçteki kazanımlarına ya da kayıplarına nasıl ulaşılır?
  ….artsüremli(diyakronik) incelemeyle

  30- İyi bir tefsir yazmanın vazgeçilmez şartı nedir?
  ….Etimoloji (kökenbilim)

  31-Çokanlamlılıkeşanlamlılık gibi semantiğin alt konuları tefsir usulünün hangi konularında incelenir?
  …. Tefsir usulünün Garibu’l Kur’an vucuh nezair gibi konu başlıklarında incelenmiştir.

  32-Semantik ilminin bir disiplin olarak kuruluşu ve geliştirilmesi kime aittir?
  ….Batı dünyasına aittir.

  33-Semantik ilmini başarıyla kullanan Japon bilim adamı kimdir ve eserleri nedir?
  ….Toshihiku İzutsu Kur’an’da Allah ve İnsan İslam Düşüncesinde İman Kavramı gibi sahanın abide eserlerini kaleme almıştır.

  34-Semiyotik ilmi nedir?
  ….canlı varlıkların birbirleri arasında bildirişim amacıyla kullandıkları her tür işaret sistemini ele alan ilimdir.

  35-Semantik ve semiyotik arasındaki fark?
  ….Semantik kelimelerin anlamlarını tespit eden ve bu anlamlarda ki değişimleri inceleyen bir ilim iken bu alanla iç içe görünen semiyotik daha geniş bir sahayı ihata eder ve dilsel olsun ya da olmasın tüm işaretlerin gösterilenleri üzerinde fikirler yürütür.semiyotik tüm gösterge türleriyle ilgilendiği için hem semantikten hem de hermenötikten(yorumbilim)daha geneldir.

  36-Semiyotik süreç kaç aşamadan oluşur?
  ….Dört aşamadan oluşur:
  Algı ;koklama görme işitme ve dokunma duyularına dayana ve somut alemde var olan maddi bir şeyin duyu organlarımızla algılanmasını ifade eden duyusal düzeydir.
  Bilme ;söz konusu maddi şeyin semiyotik tabiatının barındırdığı zihinsel bir uğraşıyı içerir.
  Anlam ;işaretlerin şifrelerini çözme uğraşısıdır.bu anlama ulaşmada ilk düzeydir.
  Açıklama ;bazen dağınık veya yanlış olabilen anlamın açıklaması ki daha derin bir düzey içerip içermediğini bilme çabası devreye girer

  37-Kur’an’ın mucizevisüpersentetik bir dil örgüsü olduğunubu sebeple muhatabın Kur’an bütüncüllüğü içerisinde şık durmayan bir anlamı nasslara yükleyemeyeceğini ifade eden meşhur dilbilimci kimdir?
  ….Abdulkahir el-Cürcani

  38-Hermeneutik(yorumbilim) kelimesini kökeni neye dayanır?
  ….Yunan düşüncesine dayanır.yunan mitolojisinde tanrıların mesajlarını insanlara Hermes iletirilettiği bu mesajlara kendi yorumunu da katardı.bu sebeple yorumbilimi anlamındaki hermenötiğin köken itibarıyla bu kelimeden geldiği kabul edilir.

  39-Hermenötiğin temel itibarıyla kaç manası vardır?
  ….Temeli itibarıyla hermenötiğin ‘’söylemek’’ ‘’izah etmek’’ ve ‘’tercüme etmek’’anlamlarından oluşan üç manası vardır.

  40-Hıristiyan ilahiyatında Kutsal Kitabın yorumlanması sürecine ne denir?
  ….Teolojik hermenötik

  41-Hermenötiğin sistematik hale gelmesi ne ile olmuştur?
  ….batıdaki aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen romantik hermenötik ile olmuştur.

  *****hermenötiğin ikinci paragrafını mutlaka okuyun tanımlar isimler üzerinden veriliyor.soru çıkmaz inş..soru olarak değil isim olarak eşleştirme yazıcam******

  Wilhelm Dilthey- yöntembilimsel hermenötik
  Heidegger- varoluşçu hermenötik
  Gadamer-felsefi hermenötik
  Habermas ve Apel-eleştirel/aşkın hermenötik
  Betti ve Hirsch-nesnel yorumsamacılık hermenötiği

  42-Teolojik hermenötik Kur’an için uygulanabilir mi?
  ….uygulanabilecek alanlar olsa da kitab-ı mukaddes üzerinde icra edilen bu tür edebi kritikler Kur’an için asla söz konusu olmayacaktır.Kur’an’da ilahi bir mesaj bulunduğu ve bu mesajın bir yorum aracılığı ile elde edilebileceği doğrudur.ancak Kur’an bunu tahrife uğramamış metni üzerinden sunar.metni aşan hiçbir yorumu kabul etmez.

  43- Son dönem de adını en sık duyduğumuz batı hermenötik geleneğinden etkilendiği görülen modernist düşünür kimdir?
  ….Fazlurrahman

  44-Fazlurrahman’a göre İslam dünyasındaki en ciddi mesele nedir?
  ….Eğitim.

  45- Fazlurrahman’a göre İslam düşüncesindeki yenilenmenin özü neye bağlı?
  ….Kur’an algılarımıza bağlı.şayet Kur’an algılarımızda bir yenilenme söz konusu olmaz ise Müslümanların özgün bir İslam düşüncesi ve buna bağlı olarak ideal anlamda bir İslami eğitim projesi ortaya koymaları mümkün olmayacaktır.

  46- Fazlurrahman’a göre Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz nasıl olmalıdır?
  …. Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz ikili bir anlama faaliyetine ihtiyaç duyar.
  Birincisi Kur’an’ın indiği dönem gitmek ve o dönemi bir bütün olarak değerlendirmektir.bu iki aşamadan oluşur.1-ayetlerin tarihi ortamlarını ve cevap olarak geldikleri meseleleri derinlemesine tahlil etmek.2-tespit edilen bütünlük içerisinden süzerek ahlaki içtimai ilkeler çıkarmaktır.
  İkincisi ilk faaliyette ortaya konan çabalar sonucunda ulaşılan genel ahlaki içtimai ilkeler bu aşamada aktüel meseleler göz önüne alınarak yeniden biçimlendirilmelidir.bu da içtihat eylemidir.

  47- Fazlurrahman’a göre hangi asırda İslam dünyasında modernleşme başlamıştır?
  ….19.asırda

  48- Fazlurrahman’ın eleştirilen yönleri?
  ….geleneği eleştirirken rahat davranıp batı karşısında aynı cesareti gösterememesi
  kullandığı kavramların önemli bir kısmının İslam dünyasına yabancı olması
  içtihat anlayışında geleneksel anlayıştan farklı olarak Kur’an’ın tarihsel arka planı dikkate alması
  sünnetin işlevselliği konusunda geleneksel algılarla uyuşmayan görüşleri savunması.

  49-Muhammed Arkoun Kur’an nasslarını yorumlamada hangi yöntemi kullanmıştır?
  …. Arkoun’un yorum sahasındaki tek çabası Arap-İslam düşüncesine tarihselci bakış açısını egemen kılabilmektir.

  50-Hasan Hanefi’ye göre Kur’an metni yedi kategoriye sahiptir.bunlar nelerdir?
  ….1-Kadim olan Allah kelamıdır ki künhüne vakıf olunması imkansızdır.
  2-Levh-i Mahfuz’da yazılı olan kelam.
  3-Peygambere ulaştırılması için Cibril’e verilmiş olan kelam.
  4-Cibril’den Peygamber’e muayyen bir zaman diliminde aktarılan kelam.
  5-Kulakların dinlediği dillerin okuduğu kelamdır ki Peygamberce yanlış anlamalara karşı tashihi ya da yeni bir vahiy ile değiştirilmesi söz konusuydu.
  6-Her asırda yorumlanan ve tefsire tabi tutulan kelam.
  7-Daha üst düzeyde yorumlanan kelam.

  51- Hasan Hanefi’ye göre İslam dünyasında öne çıkartılması gereken tefsir nasıl olmalıdır?
  ….’’vakii/olgusal tefsir’’ olmalıdır.

  52-Vakii tefsir nedir?
  ….asla literal (sadece lafzın sınırları içerisinde hareket eden) bir tefsir değildir.içerik ve gaye kriterlerini göz önüne alırmakasıd ve mesalih ekseninde hareket eder;çünkü zarurat-ı diniyyeyi (canınmalınaklınneslindinin korunması zarureti) bırakıp;ikinci üçüncü konulara takılmak vahyin mantalitesine terstir.

  53-Ebu Zeyde göre Kur’an yetkinliğine nerden alır?
  ….İnmiş olduğu dilden alır.

  54-İslam dünyasındaki modernist düşünürler kimlerdir?
  ….Fazlurrahman
  Muhammed Arkoun
  Hasan Hanefi
  Nasr Hamid Ebu Zeyd

  55-Matbu Kur’an tercümelerinin ilk basımları ne zamandır?
  ….Tanzimat fermanından sonra

  56-Türkiye’de Türkçe Kur’an ve tefsir çalışmaları ne zaman hız kazanmıştır?
  ….özellikle ittihatçı söylemin egemen olmasından sonra

  57-Türkiye’de şiir şeklinde yapılan meal çalışmasına örnek verin?
  ….Bedri Noyan - Kur’an-ı Kerim(Türkçe –şiir)

  58-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın meali?
  ….Hak Dini Kur’an Dili Meali (1930’lu yıllar)

  59-Hamdi Yazır’ın mealini kaç bölümde incelemek gerekir?
  ….iki bölümde:ilkini; tefsirinin sadece meal kısmı oluşturuken ikincisini eserin tefsir kısmında yer alan Kur’an tercümeleri oluşturur.

  60-Türkiye’de yapılan en özgün meal çalışması?
  ….kendinden sonraki bütün meal çalışmalarını istisnasız etkileyen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili Meali

  61-Ömer Rıza Doğrul’un meali?
  ….Tanrı Buyruğu (iki cilt 1947)

  62-Tanrı Buyruğu temel olarak kaç bölümden oluşur?
  ….iki:ilk bölüm ‘’birinci ayırım’’ İslam hakkında genel bilgiler vermiş tefsir usulü tarzda mukaddime yazmıştır.
  ‘’ikinci ayırım’’ Hafız Osman hattıyla yazılmış Kur’an metninin de bulunduğu meal ve tafsir bölümüdür.

  63- Tanrı Buyruğu genel özellikleri?
  ….Doğu Batı kaynaklarını ayırt etmeksizin taramak suretiyle kırk yılda tamamlanmıştır.
  Harfi tercüme yerine tefsiri tercümeyi esas alır
  Akıcı ve anlaşılır bir Türkçe kullanılır
  Sureler hakkında kısa bilgiler verir.
  Ayetler arsındaki bütünlüğe azami gayret gösterir.

  64- Tanrı Buyruğu’nun eleştirilen yanı?
  ….Mevlana Muhammed Ali’nin Kadıyani görüşünden etkilendiği itham edilmiştir.

  65-Hasan Basri Çantay’ın meali?
  ….Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim( 3 cilt /1953)

  66-Neden yazmıştır?
  ….Çantay eserin mukaddimesinde Türkçe’de kendinden önce kaleme alınmış Kur’an tercümeleri hakkında bilgiler vermiş onların eksik yönlerine işaret etmiştir.Bu meallerin gelişen zamanla birlikte yeni ihtiyaçları karşılamadığından hareketle kendisinin bir meal yazmaya koyulduğunu ifade etmiştir.

  67-Mealinin kaynakları arasında hangi eserler vardır?
  ….Keşşaf Mefatihu’l-Gayb Beydavi Medarikü’t-Tenzil Uyunu’t-Tefasir gibi klasik eserler vardır.

  68-Mealci söylemlerin toplumda kabul görmesine yol açan sebepler?
  ….İslam dünyasının Kur’an’a yabancılaşması
  geleneksel anlayışların Kur’an’ın zengin anlam dünyasına ulaşılmasında bir engel işlevi görmeye başlaması
  siyasi ve mezhebi kaygıların dinin önüne geçmesi
  taklitçiliğin Müslüman toplumları etkilemesi
  kur’an’la ilişki kurmada arap dilinin Arapça bilmeyen kitleler açısından bir problem olarak öne çıkması.

  69-Mealcilik hareketinin diğer ismi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştrı?
  ….Kur’ancılık.ilk olarak Hint alt kıtasında ortaya çıkmıştır.Abdullah Çekralevi tarfından geçtiğimiz asrın başında kurulan ehlüz zikr vel kur’an hareketi hind Müslümanları başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde taraftar bulmuştur.

  70-Türkiye’deki mealci kesimi etkileyen eserler nelerdir ?
  ….1970 li yıllarda Türkçe’ye tercüme edilen Seyyid Kutub’un Fi Zilali’l Kur’an adlı tefsiri ile Yoldaki İşaretler adındaki kitabıMevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an ı ile Kur’an’da Dört
  Terim i ve İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsir Usulü adlı eseri.

  71-Mealcilik hareketinin etki alanı ne zaman güç kazanmıştır?
  ….1979’daki İran devrimi ile

  72-Çıkardıkları süreli yayınlar nelerdir?
  ….1980 ihtilalinden sonra Kelime dergisi
  1988 yılında neşrine başlanan Kalem dergisi(mealcilik hareketinin ciddi anlamda görüşlerini yansıttığı dergi)

  73-Mealcilik hareketinin temel argümanı nedir?
  ….Kur’an’ın mübin (açıklayıcı ve anlaşılır) bir metin olduğudur.Sünneti kabul etmezler.

  ****mealcilik hareketi konusunu muhakkak okuyun daha iyi anlayabilmek için
  74-Mealcilik hareketinin bugünkü hali?
  ….mealcilik hareketi Türkiye’de pek çok kesimi etkisi altına almış olsa da hiçbir zaman bir ekol haline gelmediğinden bugün için homojen bir topluluk olarak mealci bir grup bulunmamaktadır.

  75-Mealcilik hareketinin önemli bir sonucu nedir ve neye sebep olmuştur?
  ….Müslüman entelektüeller meal okumalarından sonra dini bilgi açısından birçok konuda yetersiz olduklarını görmüşlerdir.Bu yetersizlik Türkiye’de meal-tefsir tarzı kısa tefsirlerin doğuşunu hazırlamıştır.

  76-Meal-tefsirlerin genel özelliği?
  ….fazla hacimli olmamalarıaktüel konulara temas etmelerianlaşılır bir dil kullanmaları

  77-Meal –tefsir sahasında Türkiye’de neşredilmiş en önemli eserler hangileridir ?
  ….Muhammed Esed – Kur’an Mesajı
  Mustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kur’an
  İhsan Eliaçık- Yaşayan Kur’an

  78-Muhammed Esed hangi düşünce ekollerinden etkilenmiştir?
  ….rasyonel bakışta Batı düşüncesinden
  metot ve düşüncesini Kur’an ve hadis ile sınırlandırma hususunda selefi düşünceden
  ayetleri mecazi yoruma tabi tutmada İslam kültüründen
  sembolik yaklaşımlarda ise kısmen batı ve Hint-Pakistan alt kıtası düşünce ekollerinden etkilenmiştir.

  79-Esed eserini hangi amaçla yazmıştır?
  ….Kur’an’ı muasır dünyaya anlaşılır bir dille sunmak amacıyla kaleme almıştır.

  80-Çalışmasında hangi kaynakları kullanmıştır?
  ….Zemahşeri Fahruddin er-Razi gibi klasik Abduh gibi modern kaynakları kullamış;Kur’an’ı antropoljikpsikolojiksemantik ve semiyotik okumalara da tabi tutmuştur.

  81-Özellikle batı dünyasında yaşayanlara açık anlaşılır ve üslup itibarıyla yüksek edebi karaktere sahip bir mael-tefsir yazmayı hedefleyen Esed bunu başarmış mı dır?
  ….Arap diline derin vukufu sayesinde bunu başardığı söylenebilir.

  82-Esed hangi yönden eleştirilmiştir?
  ….cennet ve cehennem hakkındaki pek çok ayeti mecaza hamletmesibazı mucizeleri ise rasyonalist bir yaklaşımla tefsir etmesi eleştirilmiştir.

  83-Kur’an’ın nüzul sırasına göre tefsir edilmesi ne zaman ortaya çıkmıştır?
  ….bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması yeni olsa da Kur’an’ı anlama yöntemi olarak Hz.Peygamber dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır.

  84-Sahabe Kur’an’ı hangi yöntemle okurdu?
  ….Sahabenin inen on ayeti hayatlarına uygulamadan diğer on ayete geçmemeleri onların nüzul sıralamasına uygun bir yöntemle okuduklarını gösterir.

  85-Nüzul sebeplerine göre tefsir edilmesi yöntemi nasıl olur?
  ….öncelikle surelerin tarihsel ve mekansal alt yapıları tespit edilmeye çalışılırsonra elde edilen tarihi verilerle ayet ve sureler arası ilişki ağları gözden geçirilip her ifadeyi yakın ve siyakını alarak yorumlar.

  86-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?
  ….Muhammed İzzet Derveze’nin et_Tefsiru’l-Hadis adlı eseridir.

  87-Derveze’nin bu tefsiri yazma amacı?
  ….modern dönemde İslam dünyasının Kur’an’ı anlama noktasında ihtiyaç duyduğu meselelerde onlara yardımcı olmaktır.özellikle Müslüman gençler arasında Kur’an’ın anlaşılması noktasında büyük bir ihtiyaç olduğunu söyler.

  88-Derveze’nin tefsirini özgün kılan özellik?
  ….hem bir ilim adamı olamsı hem de bir aksiyoner olmasıdır.

  89-Derveze’nin eleştirilebilecek en ciddi görüş nedir?
  ....Kur’an kıssalarının anlatımında önemli olanın verilmek istenen mesaj olduğunu iddia etmesidir.

  90-Derveze’ye göre Peygamberin nübüvvetini ispat için kendisine verilen tek mucize nedir?
  ….Kur’an
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Hanefi Usulü - Mütekellim Usulü
  By Ehl-i Sünnet in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-07-2012, 23:55
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28-07-2011, 11:54
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-03-2011, 22:30
 4. Tefsir Usulü
  By FUZULİ in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 02-07-2007, 14:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş