Etiketlenen üyelerin listesi

Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD Medine'de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB Vahyin geliş şekilleri: a) Kalbe İlham b)Perde Arkasından c)Elçiyle Bildirme Peygamberimize en ağır gelen vahiy şekliİ: ÇINGIRAK SES Peygamberimize en kolay gelen vahiy şekli: CEBRAİLİN İNSAN SURETİNDE GELMESİ

Bu konu 10194 kez görüntülendi 3 yorum aldı ...
açıköğretim ilahiyat tefsir usulü sınava hazırlık soru-cevap 10194 Reviews

  Konuyu değerlendir: açıköğretim ilahiyat tefsir usulü sınava hazırlık soru-cevap

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 10194 kez incelendi.

 1. #1
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi

  Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD

  Medine'de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB

  Vahyin geliş şekilleri: a) Kalbe İlham b)Perde Arkasından c)Elçiyle Bildirme

  Peygamberimize en ağır gelen vahiy şekliİ: ÇINGIRAK SES

  Peygamberimize en kolay gelen vahiy şekli: CEBRAİLİN İNSAN SURETİNDE GELMESİ

  Cebrail kimin kılığında insan şekline bürünürdü: DIHYE EL KELBİ

  İlham anlamına gelen diğer kelimeler: KEŞF MÜKEŞŞEF BASİRET FERASET İLMÜ LEDUN MARİFET TECELLİ SEZGİ

  Peygamberimize yatarken gelen vahiy adı: EL FİRAŞİ (Maide suresi 67.ayet)

  Fetret devrinden sonra (yani ilk vahiyden sonra vahyin bir süre kesilmesi) inen ayet: MÜDDESSİR SURESİNİN BAŞ KISMI

  Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ

  Kuranın en uzun suresi: BAKARA Kuranın en kısa suresi: KEVSER

  Kurandaki en uzun yedi surenin adı: ES SEBUT TUVEL

  http://www.ilahiyatforum.com/forum/t...p-t622928.html
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 2. #2
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  3.ve 4. ÜNİTEDEN
  Ayetin lafzi tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını muhtemel manalarından en uyguna çevirme : TEVİL

  Kuran'da te'vilin anlamları : TEFSİR SEBEP SONUÇ RÜYA TABİRİ

  Daha çok mutasavvıfların kelamcıların müfessir ve dilcilerin kullandığı yorum yöntemi : BEYANİ TEVİL

  En meşhur kuramcısı İbn Rüşd olan akılla elde edilen te'vil yönteminin adı: BURHANİ TEVİL

  Tasavvuf erbabının kalbine sezgi keşf ve ilham yoluyla doğan bilgi türü: İRFANİ TEVİL

  Kuran yorumu için en uygun olan yöntem: BEYANİ TEVİL

  TEDEBBÜR: Kuran okuyarak onun derin anlamları üzerine düşünmek
  TEEMMÜL: Dış dünyadan sıyrılarak ilahi ve ezeli hakikatler üzerine yoğun biçimde kafa yormak
  TEFEKKÜR:Allahın nimetleri eşyanın yaratılış hükmetleri üzerine düşünme

  TEFSİR: Daha ziyade bir lafzın tek olan anlamını açıklamak için kullanılan terimdir.

  Bir sözün manasını tam olarak değil de biraz noksanıyla ifade etmek : MEAL
  (bunun için Kuran çevirilerine tercüme değil meal denilmesi uygundur.)

  GUİDİ'ye göre Kuranın tamamını içeren ilk meal: HİCRİ 127 BERBERİCE
  ŞEHRİYAR'a göre Kuranın tamamını içeren ilk meal: HİCRİ:270 HİNDCE
  Zamanımıza ulaşan en eski meal: FARSÇA.

  Kuran öncesi kelime manasının farklı Kuran sonrası farklı oluşu hangi ilmi ortaya çıkarmıştır: EL VÜCUH VEN NEVAZİR

  Pey.in kendisinden ne kastedildiği anlaşılamayacak kadar kapalı olan ayetleri açıklaması: MÜCMELİN TEBYİNİ
  Pey.in anlam bakımından belirsiz ve anlaşılmaz ayetleri açıklaması: MÜBHEMİN TAFSİLİ
  Pey.in ayetler arasındaki çelişki zannını ortadan kaldırmak için yaptığı açıklama: MÜŞKİLİN TAVZİHİ

  Peygamberimizin Kuranın bir kısmını tefsir ettiğini iddia eden alimler: GAZALİ ve SUYUTİ
  Peygamberimin Kuranın tamamını tefsir ettiğini söyleyen alim: İBN TEYMİYYE

  Hz Peygamberin tefsiri iki fonksiyon icra eder. bunlar: BEYAN ve TEŞRİ
  BEYAN: Rasulün Kuran naslarını gerektiği şekilde açıklaması (Mübhem MücmelMüşkil)
  TEŞRİ: Rasulün hüküm koyması.

  Tefsir rivayetinde önde gelen dört sahabi: ABDULLAH B. MESUD ABDULLAH B. ABBAS UBEYY B. KAB HZ. ALİ
  Pey.in "ona kitabı öğret ve dinde fakih kıl" diye dua ettiği sahabi: ABDULLAH B.ABBAS
  İbn. Teymiyye'nin "Tabiiler içersinde tefsirde en önde gelen onun öğrencileridir" dediği sahabi:ABDULLAH B. ABBAS
  Ashab devrinde "hibrul ümme (ümmetin bilgini)" diye anılan sahabi: ABDULLAH B. ABBAS
  Tefsir konusunda ashabın ihtilaf sebebi neydi? TENEVVÜ (çeşitlilik) ÖR: Seyf Mühenned ve Sarim. Üçüde kılıç anlamındadır.

  Ebu Cehili öldürüp Peygamberimizden övgü alan sahabi: ABDULLAH B.MESUD

  Mekke tefsir mektebi kurucusu: ABDULLAH B.ABBAS
  Medine tefsir mektebi kurucusu: UBEYY B.KAB
  Kufe Rey mektebi kurucusu: ABDULLAH B.MESUD

  Tefsirin tedvini ne zaman olmuştur: ETBAU TABİİN DÖNEMİNDE
  Kuranı baştan sona tefsir edenilk şahıs: MUKATİL B. SÜLEYMAN (ET TEFSİRÜL KEBİR)
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 3. #3
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  bir kaç soru cevap
  1)rivayet tefsirinin mevzu (uydurma)kaynağı hangisidir?
  a)peygamberden gelen rivayetler
  b)sahabeden gelen rivayetlr
  c)tabiin tabakasından gelen rivayetler..
  d)tabei tabiin tabakasından gele rivayet
  e)ehli kitapdan gelen rivayetler
  cevap (e)
  2)hangisi rivayetin sözlük ve terim manalarından değilidr?
  a)birini su kaynağına götürmeksu içirmek
  b)ilme dayanmak
  c)nakle dayanmak
  d)sünnet selefin açıklamaları
  e)kuran-ı kuranla açıklamak
  cevap (b)
  3)rivayet tefsirinin diğer isimleri hangisinde verilmiştir?
  a)ictihadi ve nakli tefsir
  b)me;sur ve nakli tefsir
  c)dirayet ve akli tefsir
  d)rey ve akli tefsir
  e)ravi ve rey tefsiri( yanıt b)


  4)hangisi rivayet tefsirinin kaynaklarından değilidr?
  a)kuranın kuranla tefsiri
  b)kuran;ın rey ve akılla tefsiri
  c)kuranın sünnetle tefsiri
  d)kuranın sahabe sözü ile tefsiri
  e)kuranın tabiun sözü ile tefsiri
  cevap -b-...
  5)dirayetin kelime manası içinde yer almayan ibare hangisidir?
  a)bir şeyin mahiyetini bilmek
  b)bir şeyin mahiyetini kavramak
  c)bir şeyi idrak etmek
  d)anlaşılır hale gelmek
  e)ilim
  cevap(d)
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 4. #4
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.743
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  6)hangisi meşhur rivayet tefsirlerinden biri değilidr?
  a)cami-ul beyan an tevili ayil kuran
  b)tefsirul kuranil-azim
  c)envarut tenzil ve esraru't-tevil
  d)el-keşf ve beyan'an te'vili'l kuran
  e)mealimut-tenzil
  cevap )c)
  7)hangisi meşhur rivayet tefsiri imamlarından değilidir?
  a)Muhammed b.cerir et-tebari
  b)mahmud b.ömer ez-zemahşeri
  c)ebul-leys es-semerkandi
  d)hüseyin b.mes'ut el-begavi
  e)imaduddin ebu'l-fida ismail bin ömer kesir
  cevap b şıkkı
  8)hangisi dirayet tefsirlerinden değilidr?
  a)el-keşşaf an hakaiki't tenzil
  b)el-keşf ve'l-beyan 'an tevilil kuran
  c)envaru't-tenzil ve esrarul te'vil
  d)medarik'ut-tenzil ve hakaikut-te'vil
  e)mefatihu'l-gayb
  cevap(B)
  9)AHMED BİN HANBEL ''ÜÇ ŞEYİN ASLI YOKTUR''SÖZÜYLE HANGİLERİNİ KASDETMİŞTİR?
  a)tefsirmelahimmağazi
  b)nasihmensuhme'sur
  c)batınmecazhüccet
  d)muhkem;müteşabihmezmum
  e)merfumevkufmaktu
  cevap(a)
  11)ilminin derinliğinden dolayı '''numanı sani ve hatibul müfessirin '' lakabı verilen islam alimi kimdir?
  a)muhammed b.cerir et-tebari
  b)mahmud b.ömer ez-zemahşeri
  c)ebu'lleys es semerkandi
  d)hüseyin b.mesud el-begavi
  e)ebussuud muhammed
  cevap (e)
  12)Dirayet mufessirinin uyması gereken kurallar arasında a.ş.den hangisi yer almaz?
  a)nüzül sebeplerini gözetmelidir
  b)ayetlerin siıyakını dikkate almalıdır
  c)ayetlerin vahyediliş gayesini gözetmelidir
  d) ayetlerdeki lafızların lügatsarfnahivvebelagat gibibaglantıları göz önünde tutmalıdır
  e)hakikat_mecaz ayrımına dikkat etmemelidir
  cevap(e)
  13)müfessir ve müceddid olarak kabul edilen ve ruhul meani fi tefsiril kuran-il -azim
  isimli tefsirin müellefi kimidr?
  a)ibn cerir et-tebari
  b)ebu's sena şihabuddin mahmud alusi
  c)ebul-leys es semerkandi
  d)ebul fida ismail ibn kesir
  e)elmalılı hamdi yazır
  cevap (b)
  14)a.ş den hangisi ibn kesir in alanındaki eseridir?
  a)tefsirul_kuranil_azim
  b)mealimu't_tenzil
  c)bahru'l_ulum
  d)camiu'l_beyan an te'vili ayil kuran
  e)mefatihu'l_gayb
  cevap(a)
  16)rivayetin terim anlamı a.ş den hangisinde verilmiştir
  a) bir kaynaga gitmek nakle dayanmak
  b) bir şeyin mahiyetini bilmek kavramak
  c)kuranı kuranhz peygamberin sünneti ve selefin açıklamaları ile tevsir etmek
  d)idrak etmek
  e)dil edebiyat mantık kıyas ve daha başka ilimlere dayanarak tevsir etmek
  cevap(c)
  17taberinin tevsiriile ilgili olarak a.şden hangisi yanlıştır?
  a) taberinin tevsiri rivayet tevsir ekolünün en önemli örnegidir
  b)taberi mücerred ve mutakil rey ile kur anı tevsir etmiştir
  c)yeri geldikçe ebeb_i nüzül muhkem_ müteşebihnasih mensühhuruf_u mukattaa kıssalar icaz ve siyak bilgileri yanında arap dili verilerine de başvurur.
  d)tefsir yerine te'vil kelimesini kullanır.
  e) tefsirinde itikadi konulara yer veren taberikulların fiillerl Allah'ın görülmesi gibi tartışmalı konulşara deginir.
  cevap(b)
  18) begavinin tefsiri ile ilgili olarak a.ş den hangisi yanlıştır?
  a] müellif ayetleri açıklama konusunda diger ayetlerden ve hadislerden faydalanır
  b)merfu mevkuf ve maktu haberlere sıklıkla rastlanır
  c) lugat ve nahiv konularda açıklamalarda bulunmuştur
  d)tenkitlerinde mezhep ismi vermeden üstü kapalı degerlendrmelerde bulunur.
  e)kelamı meselelerde kendi şahsi görüşlerini nakletmiştir.
  cavap(e)
  19)a.ş den hangisi meşhur dirayat tefsirlleri arasında yer almaz?
  a)el-keşşaf an hakaikit_ tenzil
  b) hak dini kur an dili
  c)el-bahru'l muhit
  d)mefatihu'l gayb
  e)ed_dürrül_mensür fi tefsiril me'sür
  cevap(e)
  20)ebu'l leys es_ semerkandi ve tefsiri ile ilgili olarak a.ş den hangisi yanlıştır?
  a) hanifi mezhebinin meşhur fakihleri arasında yer alır.
  b)tefsir hadis ve kelam sahalarında tahsil görmüştür.
  c)şafi fıkıh sistematiginin gelişimine önemli katkılar saglamıştır.
  d)nüzül sebeblerikıraat farklılıkları ve nesih konularına agırlık vermiştir.
  e)itikada dir görüşleri maturudilik paralerinde olmuştur.
  cevap(c)
  21) razi ve tefsiri ile ilgili olarak a.ş den hangisi yanlıştır?
  a)tefsirini batınilerin bozuk te'villerini tenkit etmek ve onlarla mücadele etmek için telif etmiştir.
  b)mefatihul gayb adlı tefsirin metodunu fatiha süresinin tefsirini yaparken ortaya koymuştur
  c) sürelerin başlangıçlarındao sürede elde edilecek faydaları kaydeder.
  d)ilminin ilk kaynagıtaberinin tefsiridir.
  e)ayetlerin kültür açılımlarını ortaya koyar.
  cevap(d)
  22)dirayet müfessirinin hataya düşmemesiyanlış görüş ve yorum bildirmemesiiçin dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?
  cevap:1müteşabih alana ait hususiyetlerin farkında olmak
  2.mezhep taassubundan uzak durmak
  3.delilsiz olarak Allah ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak
  4.yorumlarında delil ve karineye dayanmakkişisel ve subjektif yorum yapmaktan kaçınmak
  23)5.üniteden bazı notlar....
  rivayet tefsir yönetemine ilişkinuygulamalar
  1)kuranın kuranla tefsiri
  2)kuran'ın rivayetle tefsiri(buda 3'e ayrılır)
  a)h.z. peygamberın tefsiri
  b)sahabe tefsiri
  c)tabiun tefsiri
  3)taberi ve tefsiri
  4)ebul-leys es semerkandi ve tefsiri
  5)begavi ve tefsiri
  6)ibn kesir ve tefsiri
  24)dirayet tefsirinin tanımı;bir şeyin mahiyetini bilmekkavramakidrak etmek demektir...
  terim olarak ise yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp diledebiyatmantıkkıyasve daha başka ilimlere dayanılarak yapılan kuran tefsiri demektir...buna rey ve akli tefsirde denir...
  bazı dirayet tefsirlerinin tanımı;
  1-razi ve tefsiri
  2-kadii beydavi ve tefsiri
  3-nesefi ve tefsiri
  4-ebussuud ve tefsiri
  5-alusi ve tefsiri......
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15-01-2012, 23:41
 2. aöf ilahiyat Tefsir Tarihi ve Usulü Tüm özetler
  By ibrahimi in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28-07-2011, 12:46
 3. Açıköğretim ilahiyat geçmiş yılların arapça soruları
  By ibrahimi in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28-07-2011, 12:05
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28-07-2011, 11:57
 5. Açıköğretim ilahiyat çıkmış soru arşivi tek link
  By ibrahimi in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28-07-2011, 11:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş