Erkek Türkçe
1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.