Etiketlenen üyelerin listesi

Sonuçlar: Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir?

Katılımcı sayısı
82. Anket kapatılmıştır
 • İmam nikahı haktır.

  55 67.07%
 • Muta nikahı haktır.

  4 4.88%
 • Her ikiside aynıdır.

  7 8.54%
 • Muta nikahı batıldır.

  29 35.37%
 • Heri iki nikahda İslamda yoktur.

  4 4.88%
 • İmam nikahı batıldır.

  3 3.66%
 • Fikrim yok

  4 4.88%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.

Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir?

Bu konu 25343 kez görüntülendi 120 yorum aldı ...
Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir? 5.00 25343 Reviews

  Konuyu değerlendir: Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir?

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 25343 kez incelendi.

Sayfa 1/8 123456 ... Son
Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni

Konu: Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir?

 1. #1
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI

  Muta nikahı ile İmam nikahı arasındaki fark nedir?

 2. #2
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Mut'a nikâhı

  Müt'a nikahı veya Muta nikahı (Arapça: زواج المتعة Zawāj al-Mut'ah veya نكاح المتعة Nikāh al-Mut'ah), İslamiyet'in ilk yıllarından kalan ve Şia'nın birçok mezhebinde ve Rafizilik'te halen uygulanan bir nikah şekli. Bazı kaynaklarda Acem nikahı ya da muvakkat nikah (geçici nikah) denir. Erkek, rızası olan bir kadınla belirli bir ücret karşılığında anlaşarak, belirli bir süreliğine evlenir. Muta nikahı, Sünnilikte ve Anadolu

  Aleviliğinde uygulanmaz.

  Tarihçe

  İslam'ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan as­kerler için muta nikahına izin verilmiştir. Sünni inanışına göre, Hayber Savaşı'na kadar mübah olan bu nikah haram kılınmıştır.

  Anlaşma şartları

  Muta nikahında erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar. Bu evliliğin süresi en az bir cinsel birleşme kadar, en çok 99 kere olabilir

  Kıyılışı

  Erkek, rızası olan kadına Mut'a duası okur ve süre bittikten sonra kadına mehrini verir . Muta nikahı ile evlenen kadın, nikahın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez
  Muta nikahı kıyan erkek, sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak olarak alabilir


  Şiilik'te ve Alevilik'te muta nikahı

  Şiiler ve Rafiziler muta nikahını uygularlar.Anadolu Aleviliğinde ve Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde muta nikahının batıl olduğuna inanılır.
  Şiiler muta nikahı konusunda Nisa suresinin 24.ayetini delil olarak sunarlar. Bu ayet şöyledir: "
  (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.."


  Sünnilik'te muta nikahına bakış

  Sünni inanışına göre peygamber bu nikahı kesin olarak yasaklamıştır ve Ashab'dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikahı kabul eden kimse yoktur.
  Bir rivayete göre Ali bin Ebu Talib, İbn-i Abbas'a şöyle demiştir: "Rasullullah muta nikahından ve ehil eşeklerin etlerini yemekten Hayber'in fetih günü bizleri men et­ti."
  Sünni inanışına göre Muhammed, Evtas yılında (Mekke'nin fethi) muta nikahına üç defa ruhsat vermiş, sonra yasaklamıştı.Rivayete göre İslam peygamberi şöyle demiştir: "Ey insanlar, ben muta ni­kahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah, kıya­mete kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın."


  Peygamber döneminde "faydalanmak" sözcüğünün evlenmek anlamında kullanıldığı belirtilir.Şîa'ya göre, Kuran'ın Nisâ sûresinin 24. âyetinde geçen ve Türkçe'ye "faydalanmak" olarak çevrilmiş استمتعتم kelimesinin kökü متع'den gelmektedir

  Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN, Sayfa 277-278, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1993.


 3. #3
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  NAMUS FİTNESİ MUT'A

  Bugün dindar fakat dinini yeterince bilmeyen gençlerimiz arasında meşru bir akit gibi gösterilmeye, benimsetilmeye çalışılan mut'a nikahı, esas itibariyle, İslam öncesi Arap cemiyetinde mevcut olan zina çeşitlerinden biridir.

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), pek çok içtimâî reformlarla uyguladığı tedric prensibiyle hareket ederek, bunu birden yasaklamamış, hatta bir ara ruhsat tanımıştır.

  Fakat, Mekke Fethi sırasında kesinlikle yasaklamış, kıyamete kadar haram olduğunu belirtmiştir.

  Resulullah'ın yasağını işitmemiş olanlar arasında bazı nadir mut'a vak'alaları, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in vefatından sonra da cereyan etmiştir.

  Durumdan haberdar olan Hz. Ömer (radıyallahu anh), bu hususta Resulullah'ın yasağını hatırlatarak kesin yasak koymuş ve yasağı ta'mim etmiştir.

  Hz. Ömer'in bu yasağına tek bir sahabi itiraz etmemiş, böylece mut'a nikahının haram olduğu hususunda selef uleması arasında icma tahakkuk etmiştir.

  Şia'dan bir grup, Hz. Ömer'e muhalefet taassubunun da sevkiyle mut'ayı mübah addetmekten de öte, bir taabbüd, bir akide, uyulması gerekli bir doktrin haline sokmuş, Şiîliğin bir alemi, bir gereği haline getirmiştir.

  Şia, bu meselede objektif delillere dayanmaz, hissî yorumlara, temelsiz te'villere, peşin kabullere istinad eder.Gençlerimiz, meseleyi kaynaklara inerek değerlendirmek durumundadır.

  Dinin son derece hassas olduğu kadın-erkek münasebetlerinde umursamazlık ve laubaliliğin dünyevî ve uhrevî cezasının şiddetli olacağı unutulmamalıdır.

  Prof.Dr. İbrahim CANAN

 4. #4
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Soru: İmam nikâhının şartları nelerdir?

  Cevap:
  Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  “Veli ve iki güvenilir şahit olmadan nikâh olmaz. Bu şekilde kıyılmayan nikâh batıldır. Anlaşamazlarsa sultan, velisi olmayanın velisidir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 20; Tirmîzî, Nikâh, 14; İbn Mâce, Nikâh, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/66.)
  Sultan, yetkili amir demektir.
  Veli; baba, dede, oğullar, erkek kardeşler amca vs. dir. Bunlar bulunmaz veya bulunur da görevini yapmazsa görev yetkili amire geçer.
  Bugün dünyanın hiçbir yerinde velisiz nikâh kıyılmaz. Belediye başkanlarının, kilisenin, havranın veya bir başka makamın nikâhı onaylamaya veya redde yetkili olması, bunların velilik yetkisini kullanmaları demektir.
  Peygamberimizin erkekler için veli aramaması, kadınlar için de velinin onayını yeterli görmesi evliliği kolaylaştırmakta ve sağlıklı yuvaların kurulmasına sebep olmaktadır.

  http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/velisiz-nikah.html

 5. #5
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Aileden habersiz yapılan imam nikahı sahih midir?

  “ Nikâh, hem aile hem de toplum için büyük öneme sahip bir sözleşmedir. Bu sebeple yalnızca kadın ile erkeğin evlenmek üzere anlaşmaları yeterli görülmez. Bu konuda her toplumun, kendi inancına, gelenek ve göreneklerine göre koyduğu kurallar vardır. İslam’dan önce Mekke’de kız, babasından veya velisinden istenir, kıza mehri verilir ve nikâhı kıyılırdı . İslam bu uygulamayı kabul etmiştir.”
  Bu konu çok önemli bir konudur. Bugüne kadar yanlış anlaşılmalara sebebiyet olan bu konuda meşhur mezhepler ( Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli ) Kur’an-ı Kerim ile bağdaşmayan görüşler bildirmişlerdir.

  http://www.turkforum.net/64925-imam-nikahi-nasil-kiyilir-dini-nikah-sartlari-nedir.html

 6. #6

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  08-11-2010
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @veri
  bu konuları açmıştık
  lütfen incele de gel
  üstelik saçma sapan anket açmaktan vazgeç anketlik bir konu değil...
  dini mevzuata giriyor
  kafana göre takılamazsın

 7. #7
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  3.060
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  Bu konu çok önemli bir konudur. Bugüne kadar yanlış anlaşılmalara sebebiyet olan bu konuda meşhur mezhepler ( Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli ) Kur’an-ı Kerim ile bağdaşmayan görüşler bildirmişlerdir.

  Bu açıklamayı yazan zavallı kendini mezheplerin üstünde görüyor heralde. Tövbe tövbe bu 4 Hak mezhebin hangi fikri Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmıyormuş...

 8. #8
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  İmam nikahı batıldır.

  Bunu diyen kim çıksın ortaya!...

 9. #9
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  Alıntı veri Nickli Üyeden Alıntı
  bu konuları açmıştık
  lütfen incele de gel
  üstelik saçma sapan anket açmaktan vazgeç anketlik bir konu değil...
  dini mevzuata giriyor
  kafana göre takılamazsın
  O dediğiniz konuları açmışsanız onun linkini istiyorum.Bakalım neler anlatılmış...

 10. #10
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Alıntı GENCAKINCI Nickli Üyeden Alıntı
  Aileden habersiz yapılan imam nikahı sahih midir?

  “ Nikâh, hem aile hem de toplum için büyük öneme sahip bir sözleşmedir. Bu sebeple yalnızca kadın ile erkeğin evlenmek üzere anlaşmaları yeterli görülmez. Bu konuda her toplumun, kendi inancına, gelenek ve göreneklerine göre koyduğu kurallar vardır. İslam’dan önce Mekke’de kız, babasından veya velisinden istenir, kıza mehri verilir ve nikâhı kıyılırdı . İslam bu uygulamayı kabul etmiştir.”
  Bu konu çok önemli bir konudur. Bugüne kadar yanlış anlaşılmalara sebebiyet olan bu konuda meşhur mezhepler ( Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli ) Kur’an-ı Kerim ile bağdaşmayan görüşler bildirmişlerdir.

  http://www.turkforum.net/64925-imam-nikahi-nasil-kiyilir-dini-nikah-sartlari-nedir.html
  Yukardaki yazıyı Türkforum netten aldım. "bu konuda meşhur mezhepler ( Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli ) Kur’an-ı Kerim ile bağdaşmayan görüşler bildirmişlerdir. "
  Sözü yanlış bir sözdür. Biz Ehli sünnet olarak böyle bir sözü kabul edemeyiz. Ayrıca Ehli Sünnete göre yapılan nikâh, hem aile hem de topluma bildirilmesi gerekir.

 11. #11
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Velisiz Nikah


  Soru- Gençler ana-babalarından habersiz olarak nikah kıydırıyorlar. Düzenli bir aile hayatı yaşamıyor, çoğu zaman gerdeğe girmeden ayrılıyorlar. Bu olayı fı­kıh ve toplumsal açılardan nasıl değerlendiriyorsunuz?
  Cevap- Hz. Aişe radıyallahu anha’nın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sal­lal­lahu aleyhi ve sellem üç kere “Hangi kadın velisinin onayı olmadan nikahla­nırsa nikahı batıldır.” buyurdu.1
  Ebu Musa radıyallahu anh’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Velisiz nikah olmaz.” buyurmuştur.2
  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiş­tir: “Veli ve iki güvenilir şahit olmadan nikah olmaz. Bu şekilde kıyılmayan ni­kah ba­tıldır. Anlaşamaz­larsa sultan velisi olmayanın velisidir.”3

  Sultan bölgenin yetkili amiri demektir.
  Bugün bildiğimiz kadarıyla velisiz nikah kıyılmamaktadır. Nikahı onay­lama yetkisine sahip makam ister Türkiye Cumhuriyetinde olduğu gibi belediye başkan­ları, ister Hıristiyan dünyasında olduğu gibi kilise olsun onların böyle bir yetkiye sahip olmaları velilik yetkisini kullanmaları demektir. Nikah memuru­nun gerekli incelemeleri yaptıktan ve tarafların onayını aldıktan sonra “Belediye başkanının verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.” diyerek evliliği onaylaması bun­dandır. Bugün anne-babanın onayı, reşit olmayanların evlenme­sinde aranmaktadır.
  Evlenmek için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu veli şartı nikahın, eşler dışında yetkili biri tarafından onaylanması şartı demektir. Eğer veli bulunmaz veya görevini yapmazsa o zaman velilik bölgenin yetkili amirine geçer.
  İslâm’da veli yalnızca, bakire kız için aranır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem şöyle buyurmuştur: “Dulun, kendisiyle ilgili olarak velisinden önceliği vardır. Bakirenin de onayı istenir. Susması kabul demektir.” 4
  Dul olan Hansa’yı babası Hizam evlendirmiş ama o bundan hoşlanmamıştı. Peygamber sal­lallahu aleyhi ve selleme başvurunca Hz. Peygamber babasının kıy­dığı nikahı reddetmişti.”5
  Evlilik ciddiyet isteyen bir iştir. Rahatça gezip tozmak için nikah kıyılmaz. Ni­kah kıyılınca evlilik gerçekleşmiş, karşılıklı hak ve sorumluluklar başlamış olur.

  Bugün toplum olarak evlenmenin önüne yığdığımız engeller ve gençleri geç evlendirme alışkanlığı yukarıdaki sıkıntılara sebep olmaktadır. Onları erken ev­lendirme ve üniversite tahsillerini evli olarak tamamlamaları için ortam ha­zır­lama zorunluluğu vardır.
  • Ebu Davud, Nikah 20,(2083); Tirmizi Nikah 14 (1102). []
  • Ebu Davud, Nikah 20,(2085); Tirmizi Nikah 14 (1101). []
  • Ebû Dâvûd, Nikâh, 20, (2083); Tirmîzî, Nikâh, 14 (1102); İbn Mâce, Nikâh, 15, (1879); Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66. []
  • Müslim, Nikah bab 9, H.No 66-(1421). []
  • Buharî, Nikah, bab 42.
  http://www.suleymaniyevakfi.org/aras...siz-nikah.html

 12. #12
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  Mut'a nikahının dinimizde haram olduğunu söylemiştik. Bu hususta evlatların miras konusu gündeme geleceğinden uzunca bir açıklamak gerekiyor....

  Mut'a nikâhı, ücret mukabilinde belli bir süre için kadınla evlenmektir. Câhiliyette mubah olduğu gibi İslâm'ın ilk günlerinde de mubahtı. Sonra nesh edilip yürürlükten kaldırıldı.
  Tirmizî şöyle diyor: "Mut'a nikâhı İslâm'ın ilk günlerinde idi. Adam bir şehre gittiğinde kimse ile tanışmadığından orada kalacağı süre kadar bir kadınla evlenebilir. O da eşyasına bakar, muhafaza eder, işini düzene kordu."
  Mut'a nikâhının haram olduğuna dair ittifak vardır. Rafiziler ile Şiîler hariç bütün ulema haram olduğunu kabul ediyor. İbnü Abbas, mut'a nikâhının uzun zaman nesh edilmediğini söylüyordu. Bilahare mensuh olduğunu kabul ederek ilân etti.
  Bir gün İbn Zubeyr ile İbn Abbas arasında mut'a nikâhı hususunda ihtilaf oldu. İbnü Zübeyr. İbn Abbas'a ta'rizen: "Ne oldu, bazı kimselerin gözü kör olduğu gibi basireti de kapandı. Resûlullah'ın mut'a nikâhına cevaz verdiğini söylüyorlar." dedi. Bundan anlaşılıyor ki İbn Abbas neshden yani Muta nikahının haram kılındığından habersizdi, nesh durumunu öğrenince görüşünden döndü. Nitekim Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir: "İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu, dedi ki: Mut'a nikâhı leş, kan ve domuz eti gibidir" (1).

  1-al-Fıkh ala'l-Mezâhib al-arba'a VI. 90-93 Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 122
  Not: Muta nikahı hakkında geniş bilgiyi; Prof. Dr. İbrahim Cananın Kütüb-i Site isimli eserinin 15. cilt 541- 581 sayfaları arasında 40 sayfalık bir açıklamada bulabilirsiniz.

 13. #13
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  15.971
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Alıntı MÜTEŞEKKÜR Nickli Üyeden Alıntı
  İmam nikahı batıldır.

  Bunu diyen kim çıksın ortaya!...

  Tıklayınız :
  http://www.tumgazeteler.com/?a=1735845

 14. #14
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  Mut'a nikâhını caiz görmeyenlerin dayandıkları en açık ve güçlü delil Rebî b. Sebra el-Cühenî'nin rivâyet ettiği hadîstir. Râvînin babası Sebra, Mekke fethinde Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber bulunmuş, mut'a nikâhı ruhsatından istifâde etmiş, böyle bir nikâh içinde yaşarken Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işitmiştir: "Ey insanlar! Sizin, kadınlardan mut'a nikâhı ile faydalanmanıza izin vermiştim; biliniz ki Allah Teâlâ bunu, kıyâmet gününe kadar haram kılmıştır, kimin yanında böyle bir kadın varsa bıraksın, onlara verdiğiniz mehirlerden hiçbir kısmını da geri almayın."( . Müslim, Nikâh, 16/20 vd. )
  Sünnî fıkıh mezhebleri ittifakla mut'a nikâhının caiz olmadığı, önceki ruhsat ve izinlerin sonradan ebedî olarak kaldırıldığı, neshedildiği hükmünü benimsemişlerdir. Bu mezheblere mensup bulunan bir müftü, mut'a nikâhının cevazına durum ne olursa olsun fetvâ veremez. Ancak samimî olarak, ictihad veya taklit yoluyla farklı görüşte olanlara da bunu açıklamak gerekir.

 15. #15
  MÜTEŞEKKÜR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-08-2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  6.938
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @MÜTEŞEKKÜR
  Alıntı fakiri Nickli Üyeden Alıntı

  Artık diyanet de satışa çıkarılmıştır.Yani fetvalar parayla satın alınmıştır İslam'a göre değil kendi kafalarına göre fetvalar verilmektedir.Bağımsız diyanet istiyoruz.yani milletin diyaneti, siyonistlerin değil...Bunu da satın alan dinlerarası dialogculardır.Gözünüz aydın olsun.

  Merak etmeyin 25-30 sene sonra bu milleti, ılımlı İslam,ılımlı müslümancık olarak yeni nesillerde göreceksiniz.O günleri görmek istemiyorum.

  ŞUURLU MÜSLÜMAN, CAHİL VE ŞUURSUZ MÜSLÜMANLARDAN 1000 KAT DAHA HAYIRLIDIR..

 16. #16
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  3.060
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  Al işte böyle böyle zırvalayan prof lara reddiye yazan Cübbel iHocamızı da fitne çıkarıyorsun diye hemen yargılarsınız dimi. Adam diyanet adına fetva veriyor, ehli sünnetim diye ortalıkta gezen hocalardan ses-seda yok.

  Be cahil Prof. Dr. Saim Yeprem resmi nikahta mehir konuşuluyor mu? Nikah memuru Allah adınamı nikahı kıyıyor yoksa bilmem belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak diye mi kıyıyor.

  Günümüz şartlarında resmi nikahın islami açıdan tek başına yeterli olmadığı aşikardır. Ha günümüz yönetiminde kadının mağdur olmaması için resmi nikah tabiki yapılmalı. Ama tututpta bu tek başına yeterli, dini nikah diye birşey islamda yoktur dersen, müteşekkür kardeşin dediği gibi satılmışsınız deriz bizde.

Sayfa 1/8 123456 ... Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Albayrak muta nikahı söylentileri için ne dedi?
  By Mahpeyker in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07-03-2014, 00:46
 2. Cemaat CHP İttifakı Muta Nikahı Gibi
  By Dua Nur in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17-02-2014, 09:41
 3. Muta Nikahı Nedir? Muta Nikahının İslamda Hükmü Nedir?
  By ibrahimi in forum DİNİ SORULARINIZ
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13-09-2013, 23:16
 4. Sapık muta nikahı
  By KARAMURAT-3 in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-05-2012, 22:43
 5. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 25-02-2012, 21:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş